Osijek
KONCEPT “PAMETNIH GRADOVA I OPĆINA”

Izrađuje se webGIS sustav za održavanje gradske infrastrukture
Objavljeno 10. srpnja, 2019.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 19. lipnja 2019. Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina” radi integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana.

Prvi dan zaprimanja zahtjeva je 2. kolovoz 2019. Kako nam pojašnjava viši savjetnik odsjeka za informatiku Grada Osijeka, Domagoj Klobučar, Grad ima pravo prijaviti dva projekta na spomenuti natječaj. “U ovome trenutku pripremljena je dokumentacija za prijavu jednog, a prijava drugoga projekta je u fazi usuglašavanja stručnih službi. Projekt koji trenutačno imamo priređen je webGIS sustav za održavanje komunalne infrastrukture (cesta, rasvjeta, vodovod, kanalizacija i dr.) pomoću kojega se vrši ažuriranje promjena u bazi te upravljanje intervencijama na terenu. Riječ je o pametnom rukovođenju i upravljanju terenskim radovima ili intervencijama, tako da je svaka intervencija prostorno, vremenski i kategorijski evidentirana u sustavu tijekom cijelog svog razvojnog ciklusa. Detaljno praćenje terenskih intervencija pruža mogućnost donošenja kvalitetnih strateških odluka koje će dovesti do smanjenja potrošenog vremena i redukcije troškova. Cilj projekta je sustav koji olakšava uvid u neke od sljedećih problema, kao što su pregled odrađenih radova za nekog korisnika na određenom području, praćenje vremenskog tijeka promjena nekog terenskog rada, nadzor ispravno odrađenih radova pomoću slika situacije, te kartografsko praćenje intervencija u tijeku i onih koje su odrađene”, poručio je Klobučar. Inače, ovim pozivom za projekte pametnih gradova i općina Fond je osigurao osam milijuna kuna, a ovisno o lokaciji, grad ili općina moći će dobiti 40, 60 ili 80 % nepovratnih sredstava do najviše 200.000 kuna po zahtjevu. Direktor Fonda, Dubravko Ponoš, kaže kako od 128 hrvatskih gradova, njih više od 40 razvija koncept pametnih gradova te primjenjuje rješenja koja omogućuju kvalitetniji život u gradu, a nadaju se da će sličan model prenijeti i na općine. Također, važno je istaknuti kako će do 80 % sredstava pomoći moći dobiti korisnici koji se nalaze na području od posebne državne skrbi, prve skupine otoka, područja indeksa razvijenosti manjeg od 50 % prosjeka RH, kao i projekti koji se provode u svrhu zaštite, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenosti.
E. Nenadić
Grad ima pravo prijaviti dva projekta Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Možda ste propustili...

PREDSTAVLJANJE KNJIGE U REKTORATU

O Mesićevoj Baštinskoj kulturi u pamćenju grada

VOZAČI IZBJEGAVAJU PARKIRATI U DIJELU TIJARDOVIĆEVE ULICE

Barać: Tražit ćemo drugo rješenje jer je rubnjak na parkirnom mjestu previsok

ERNESTINOVAČKI PARK SKULPTURA

Vozio slalom, pa se zabio u kip