Učionica
SREDIŠNJA PROSLAVA DANA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I SVEČANA SJEDNICA SVEUČILIŠNOGA SENATA

Obilježena 44. akademska godina od osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 17. lipnja, 2019.
Rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac: „U prethodne 44 akademske godine osječko Sveučilište svoj razvoj temelji na bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu u užem regionalnom kontekstu i širem (srednjo)europskom kontekstu“

Vezani članci

DODIJELJENA NAJVEĆA SVEUČILIŠNA PRIZNANJA STUDENTIMA

Ukupno 50 studenata Sveučilišta u Osijeku dobilo je Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019.

DRUGA AKADEMSKA SVEČANOST U POVODU OVOGODIŠNJEGA DANA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Uručene potvrdnice za 46 redovitih profesora Sveučilišta u Osijeku

Središnja proslava i svečana sjednica Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u povodu Dies academicus, odnosno ovogodišnjega obilježavanja Dana Sveučilišta u Osijeku, održana je dana 29. svibnja 2019., također u Auli Sveučilišta u Osijeku.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održao je prigodni govor koji je ovdje prenesen u cijelosti: „Iznimna mi je čast i osobito zadovoljstvo u ovoj svečanoj prigodi predstaviti Vam Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 44. akademskoj godini od njegova osnutka i u 312. godini visokoga školstva u Osijeku. I danas s ponosom ističem da naše Sveučilište već 29 godina nosi ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Njegovo ime ulazi u red hrvatskih velikana i zauzima jedno od najvažnijih mjesta u hrvatskoj povijesti. Časno ime biskupa Josipa Jurja Strossmayera u nazivu našega Sveučilišta stalni je podsjetnik za cjelokupnu osječku akademsku zajednicu da znanstveni i nastavni rad treba biti na dobrobit svojega naroda i na dobrobit Sveučilišta.

Tri stoljeća povijesti
Naše sveučilište baštini tri stoljeća dugu povijest visokoga obrazovanja u Osijeku. Upravo ovdje u baroknoj Tvrđi osnovana je 1707. godine prva visoka bogoslovna škola, odnosno filozofsko učilište. Ponosni samo i na više od dva stoljeća visokoga obrazovanja u Đakovu. Dijecezansko bogoslovno učilište Biskupijskoga sjemeništa u Đakovu osnovao je utemeljitelj Sjemeništa, đakovački biskup Antun Mandić 1806. godine, a danas Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu nastavlja tradiciju visokoga obrazovanja u nadbiskupijskom i metropolitanskom središtu. Nastavljajući tradiciju triju stoljeća visokoga obrazovanja, Sveučilište u Osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine. U prethodne 44 akademske godine osječko Sveučilište svoj razvoj temelji na bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu u užem regionalnom kontekstu i širem (srednjo)europskom kontekstu. Nastoji očuvati tradicijske vrijednosti i posebnosti visokoga obrazovanja.

Utjecaj Sveučilišta na razvoj istočne Hrvatske temelji se na obrazovanju profesora, učitelja i inženjera u tehničkim i biotehničkim znanostima kao i ekonomista, pravnika, liječnika, teologa, psihologa, pedagoga, filozofa, kulturologa i umjetnika. Od njegova osnutka do danas diplomiralo je 76 412 studenta što je izniman doprinos društvenom i gospodarskom razvoju istočne Hrvatske. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 1221 doktorand što predstavlja izniman doprinos razvitku znanosti.

Osječko Sveučilište jedino je Sveučilište koje teško stradava u Domovinskom ratu te danas s posebnim pijetetom odajemo počast našim poginulima (24 studenta i pet sveučilišnih nastavnika) koji su položili svoje živote u obrani Domovine. Materijalna šteta koju su pretrpjeli osječki fakulteti procijenjena je na 15 milijuna eura. U razdoblju nakon Domovinskoga rata naše Sveučilište imalo je obnovu i razvoj, moralo je prvo obnoviti fakultetske zgrade i sveučilišne prostore te istovremeno pristupiti modernom ustrojavanju Sveučilišta.

U prethodna tri desetljeća Sveučilište se obnovilo, izgradilo i doživjelo mnogo znakovitih promjena – u svojem ustroju, novim fakultetima i odjelima, novim studijskim programima, važnim kapitalnim ulaganjima što je posebice vidljivo u obnovi i izgradnji osječkoga sveučilišnog kampusa.

Danas smo u zajednici europskih naroda i europskih sveučilišta te je uvijek i iznova potrebno istaknuti da znanstvena istraživanja hrvatske povijesti, društva i kulture moraju biti važna sastavnica istraživačkoga prostora. Kultura je u središtu svakoga razvoja te obilježava društvo i društvene skupine, a u globalizacijskim procesima hrvatskoj baštini mora se posvetiti posebna pozornost kako bi se sačuvala hrvatska samobitnost i nacionalna prepoznatljivost. U hrvatskoj zajednici sveučilišta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jedno je od osam hrvatskih javnih sveučilišta i jedino Sveučilište u istočnoj Hrvatskoj.

Sastavnice Sveučilišta
U akademskoj godini 2018./2019. naše Sveučilište ima 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica, od toga 12 fakulteta, jednu akademiju i četiri sveučilišna odjela, a u sastavu su Sveučilišta i tri infrastrukturne ustanove: dva studentska centra u Osijeku i Slavonskom Brodu te Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek kao i dva trgovačka društva, Tera Tehnopolis d.o.o. i Obnovljivi izvori energije d.o.o. U sastavu su Sveučilišta tri sveučilišna centra: Centar za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, Znanstveni centar za personaliziranu brigu o zdravlju te Centar za integrativnu bioetiku.

U dogovoru s Nadbiskupijom i Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu u planu je konačno ustrojavanje Centra ili prvoga sveučilišnog instituta za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayera i crkvenoj povijesti.

U prethodnih godinu dana valja istaknuti da su učinjeni bitni pomaci u ustroju Sveučilišta i 24. siječnja 2018. godine provedena je prva statusna promjena na Sveučilištu tako da se sveučilišni Odjel za kulturologiju pripojio Umjetničkoj akademiji, a spajanjem podružnice i ustanove ustrojena je jedna ustanova i prva umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Akademija za umjetnost i kulturu. Statusna promjena doprinosi razvoju umjetnosti, kulture, pokretanju novih sveučilišnih studija, a sve u smislu jače prepoznatljivosti Akademije kao pokretača novih kulturnih vrijednosti u regionalnom i širem europskom kontekstu. Zatim je potrebno istaknuti da je u ovoj akademskoj godini nastavljeno ustrojavanje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo koji je osnovan 25. svibnja 2017., i to statusnom promjenom podjele jednoga fakulteta na dva: Medicinski fakultet i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo. Istovremeno je odlukom Senata od 25. rujna 2018. proveden i oblik spajanja navedenih fakulteta tako da izvode zajedničke poslijediplomske specijalističke studije što doprinosi kvaliteti izvođenja studija i racionalnom raspolaganju ljudskim resursima.

Osječku akademsku zajednicu čine 20 084 člana, od toga 18 181 student i 1903 zaposlenika na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i ustrojbenim jedinicama Sveučilišta, a u sveučilišnim je infrastrukturnim ustanovama 219 zaposlenika. U nastavnoj djelatnosti sudjeluje 1287 nastavnika i suradnika, od čega su u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 802 nastavnika. Na akademskoj svečanosti u povodu proslave Dana Sveučilišta, održanoj 28. svibnja 2019., dodijeljeno je 46 potvrdnica redovitim profesorima koji su potvrđeni odlukama Senata u razdoblju od svibnja 2018. do svibnja 2019. godine.

Upravljanje ljudskim resursima
U području upravljanja ljudskim resursima treba istaknuti da su 28. prosinca 2018. na zajedničkoj sjednici Senat i Sveučilišni savjet donijeli Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2018. godini. U 2018. realizirano je ukupno 171 napredovanje nastavnika i suradnika, 61 zapošljavanje nastavnika i suradnika te 36 zapošljavanja laboranata i tehničara kao i stručno-administrativnoga i tehničkoga i pomoćnoga osoblja. Provedena je promjena strukture radnoga mjesta, odnosno napredovanje nenastavnoga osoblja za 28 zaposlenika te je u okviru Sveučilišta ostvareno 50 prijelaza s jedne sastavnice na drugu.

Nastavna djelatnost temelji se na izvođenju nastave na ukupno 121 studiju. Od toga je 110 sveučilišnih studija – 47 preddiplomskih studija, šest integriranih preddiplomskih i diplomskih studija, 57 diplomskih studija te devet preddiplomskih stručnih studija i dva specijalistička diplomska stručna studija.

U akademskoj godini 2018./2019. na osječkom Sveučilištu studira ukupno 18 181 student, od čega 16 464 na sveučilišnim studijima i 1717 na stručnim studijima. Senat je 26. ožujka donio Odluku o dodjeli stipendija i potpora prema kategorijama: 55 stipendija za izvrsnost, pet stipendija studentima aktivnim športašima te 63 stipendije i potpore studentima u stanju socijalne potrebe što je ukupno 123 stipendije i potpore. Na akademskoj svečanosti 28. svibnja 2019. dodijeljeno je 50 rektorovih nagrada u iznosu od dvije tisuće kuna. Za izvrsne seminarske radove ukupno je nagrađeno 26 studenata, za izvrstan uspjeh na studiju nagrađeno je 15 studenata te 6 studenata za stručne i znanstvene radove, odnosno tri studenta za umjetnička ostvarenja.

Sustav kvalitete na Sveučilištu vodi sveučilišni Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja koji provodi Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu. U posljednjoj anketi sudjelovao je 11 191 student, što je 68 % ukupnoga broja, a prosječna je ocjena na razini cijeloga Sveučilišta za nastavnike i suradnike 4,6. Na sastavnicama se provode i dodatne studentske evaluacije različitih vidova studiranja. Centar pruža i usluge karijernoga savjetovanja kao jednu od svojih brojnih aktivnosti. U razdoblju od 13. do 17. svibnja 2019. održan je prvi Tjedan karijera u cilju razvoja karijera naših studenata i njihovo povezivanje s poslovnim sektorom.

Na našim sastavnicama izvode se 82 programa cjeloživotnoga učenja, a u prethodnoj akademskoj godini Senat je odobrio sedam novih programa cjeloživotnoga učenja. Odbor za statutarna i pravna pitanja utvrdio je 15. travnja 2019. Nacrt prijedloga Pravilnika o cjeloživotnom učenju. Navedeni Pravilnik u okviru provedbe funkcionalne integracije predlaže se kao jedinstven Pravilnik za sve znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice našeg Sveučilišta. Završena je javna rasprava i u lipnju se očekuje na Senatu usvajanje Pravilnika.

Znanstveno-istraživačka djelatnost
Znanstveno-istraživačka djelatnost temelji se na ukupno 310 projekata koji obuhvaćaju interne znanstvenoistraživačke projekte Sveučilišta, projekte Hrvatske zaklade za znanost te znanstvenoistraživačke i stručne projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posebno treba istaknuti da je Sveučilište na temelju Internoga natječaja za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, u okviru četiriju skupina –Interdisciplinarni istraživački projekti, Istraživački projekti, Projekti s gospodarstvom i Projekti mladih istraživača – dodijelilo sredstva za ukupno 38 projekata.

Europska je komisija našem Sveučilištu produljila priznanje Povelja za izvrsnost u istraživanju na razdoblje od tri godine (do travnja 2022.). Priznanje dodjeljuje Europska komisija istraživačkim institucijama koje su ostvarile važan napredak u primjeni Europske povelje za istraživače i Kodeksa za zapošljavanje istraživača, odnosno institucijama koje se pridržavaju dokumenata i standarda koje je propisala Europska unija, a vezane su uz uvjete rada i zapošljavanje istraživača.

Na Sveučilištu je ustrojeno ukupno 18 doktorskih studija. Od toga se 12 izvodi na znanstveno-nastavnim sastavnicama, a na Sveučilištu se izvodi pet interdisciplinarnih doktorskih studija, od čega tri u Doktorskoj školi. Zajednički doktorski studij Matematike izvodi Odjel za matematiku u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zagrebu. Na Sveučilištu se izvodi 35 poslijediplomskih specijalističkih studija. U prethodne 44 godine promovirano je 1154 doktora znanosti, a 26. travnja 2019. promovirano je 65 doktora znanosti i dva doktora umjetnosti što je ukupno 1221 doktor znanosti i umjetnosti.

U okviru međunarodne i međusveučilišne suradnje osječko je Sveučilište potpisalo ugovore sa 63 partnerske visokoškolske ustanove u 25 zemalja. Na temelju Erasmus povelje za visoko obrazovanje i provedenih natječaja, Sveučilište u Osijeku ostvaruje Erasmus+ mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja. U odlaznoj mobilnosti studenta u razdoblju od 2008. do 2018. godine sudjelovalo je 788 studenata, a u prethodnoj akademskoj godini u Erasmus razmjeni sudjelovalo je 115 studenata Sveučilišta u Osijeku.

U sedmoj godini organiziranja dolazne mobilnosti strani studenti studirali su na 13 sastavnica osječkoga Sveučilišta. Najveći se broj odlučio za kolegije na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu (34,2 %). Najveći je broj mobilnosti (66,6 %) u svrhu održavanja nastave. U akademskoj godini 2017./2018. nastavu je održalo ukupno 40 inozemnih profesora na osam sastavnica, a u svrhu stručnoga usavršavanja u navedenom razdoblju realizirana je dolazna mobilnost 63 osoba, a 34 osobe bile su na stručnom usavršavanju na deset sastavnica osječkoga Sveučilišta.

U akademskoj godini 2018./2019. nastavljena je realizacija Programa kapitalnih investicija II. faze izgradnje sveučilišnoga kampusa i ostalih investicija u sklopu obnove i razvoja Sveučilišta:Projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskoga paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“ u iznosu 174.300.000,00 kuna s PDV-om;Izgradnja zgrade „Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar Osijek“ u iznosu 41.802.658,00 kuna iz kredita – predviđena je izgradnja u dvjema fazama;Projekt „Medikopolis“ – Znanstveno-istraživački centar Medicinskoga fakulteta Osijek – cilj je projekta unaprjeđenje i održivost integrirane zdravstvene zaštite i skrbi osoba treće životne dobi te jačanje istraživačkih kapaciteta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva;Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva – ZICER; jedna od ključnih aktivnosti ZICER-a bit će i suradnja s gospodarstvom provedbom razvojnih i primijenjenih istraživanja te transferom znanja u gospodarstvo. Tim projektom osigurala bi se izgradnja pametne nula-energetske zgrade, bruto površine oko 17 000 četvornih metara, što bi osiguralo kvalitetne prostore i opremu za provođenje vrhunskih istraživanja, objedinile bi se etablirane istraživačke grupe u okviru Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek i omogućilo opremanje više od 30 laboratorija sofisticiranom opremom u okviru znanstveno-istraživačkoga centra ZICER;Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i „Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam”. Rascjepkanost fakulteta na trima lokacijama, nedostatak prostora za vrhunsku znanstvenu opremu te nedovoljna razvijenost istraživačke strukture smetnja su dugoročnom napretku. Sukladno tomu, Sveučilište u Osijeku namijenilo je lokaciju u sveučilišnom kampusu za izgradnju zgrade fakulteta i Centra za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam.

Jedinstveno i usklađeno djelovanje
Na temelju svih pokazatelja vidljivo je da osječko Sveučilište ima jedinstveno i usklađeno djelovanje u provedbi funkcionalne integracije što se ogleda u uspostavljenom pravnom okviru koji omogućava provođenje različitih mjera koje doprinose razvoju Sveučilišta i njegovih sastavnica, a prema svim pokazateljima omogućuje dobro upravljanje Sveučilištem. Uzimajući u obzir strateške ciljeve vezane uz razvoj ljudskih resursa, a posebice ojačavanje znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne strukture te uvažavajući odrednice nacionalne Strategije, potrebno je u sljedećem razdoblju provesti funkcionalnu integraciju i to umrežavanjem pojedinih sastavnica i provedbom statusnih promjena Sveučilišta.

Uz kratak prikaz osječkoga Sveučilišta, izraze zahvalnosti upućujem našim prethodnicima za trostoljetnu povijest visokoga školstva, a posebice osnivateljima osječkoga Sveučilišta. Izraze zahvalnosti upućujem Vladi Republike Hrvatske, našem resornom Ministarstvu, Hrvatskom saboru, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Rektorskom zboru, a posebice Osječko-baranjskoj županiji i Gradu Osijeku te svim slavonskim županijama i gradovima na potpori i suradnji u prethodnim akademskim godinama. Iskrenu zahvalnost i duboko poštovanje izričem svim upravama naših sastavnica i svim članovima osječke akademske zajednice na njihovu doprinosu u razvoju našega Sveučilišta.“

(Sveučilište u Osijeku)
Prigodan umjetnički program „Umjetnici Strossmayeru“

Na svečanoj sjedni Senata Sveučilišta održan je prigodan umjetnički program „Umjetnici Strossmayeru“. Kratka kazališna forma „Umjetnici Strossmayeru“ autorice Marijane Nole slavi uzvišene ideje biskupa Josipa Jurja Strossmayera, idejnoga začetnika i materijalnoga utemeljitelja visokoga školstva u Hrvatskoj. Strossmayer je nadrastao svojim služenjem narodu i Bogu potrebu ostvarivanja osobne karijere, slijedio je misiju, posvetio joj se i, služeći njoj, poticao je druge da krenu putem znanja i djelovanja, da se realiziraju i doprinose dobrobiti zajednice na svim poljima. To je tajna njegove veličine, njegova nepokolebljivoga djelovanja. Studenti glume Odsjeka za kazališnu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku – Marijin Kuzmičić, Toni Leaković, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Matilda Fatur, Silvijo Švast, Mihael Eliaš, Jura Ruža i Šime Rabar – pod mentorskim vodstvom umjetničke suradnice Katice Šubarić i izv. prof. art. Tatjane Bertok Zupković, te studenti Odsjeka za instrumentalne studije, Renato Škarec, Domagoj Rodić, Ivan Antičević, Slaven Szabo, Tomislav Fajfar, Martin Marijanović i Danijela Jari, pod vodstvom asistenta Tihomira Ranogajca, a u režiji red. prof. art. Roberta Raponje, iz današnje perspektive gledajući na osobu biskupa Josipa Jurja Strossmayera, velikoga vizionara i mecene hrvatske kulture, obrazovanja i umjetnosti, ističu kako je njegova uloga bila epohalna, s nemjerljivim doprinosom baštini i ugledu hrvatskoga naroda.
Prigodna publikacija u povodu Dana Sveučilišta

U povodu 44. akademske godine osječkoga Sveučilišta i 312. godine visokoga školstava Sveučilište je objavilo prigodnu publikaciju koja sadrži kratku povijest Sveučilišta te ustroj Sveučilišta u akademskoj godini 2018./2019. kao i pregled nastavne i znanstvene djelatnosti, međunarodne i međusveučilišne suradnje, obnovu i razvoj i osnovne odrednice daljnjega razvoja Sveučilišta. U publikaciji su objavljeni kratak prikaz sveučilišnih djelatnosti te statistički pokazatelji, ali između redova su zajedništvo, bogatstvo sadržaja akademskoga života te nastojanja da se očuvaju tradicijske vrijednosti kao i posebnost i identitet Sveučilišta u Osijeku.
Možda ste propustili...