Osijek
AMERICAN CORNER

Kako motivirati sebe i druge?
Objavljeno 14. lipnja, 2019.
U American Corneru GISKO-a u petak (14. lipnja) u 13 sati održat će se predavanje pod nazivom “Kako motivirati sebe i druge?“ O navedenoj će temi govoriti prof. dr. sc. Željko Požega s Ekonomskog fakulteta u Osijeku i predsjednik Gradskog vijeća Osijeka. Predavač je na više od stotinu tečajeva, seminara ili radionica iz područja menadžmenta ljudskih resursa i upravljanja znanjem te voditelj u izradi više od deset studija iz područja ljudskih resursa, tržišta rada, strukture poduzetnika i gospodarskih subjekata. I.R.G.