Dome slatki dome
VRT MAŠTOVITE KOMBINACIJE

Kamen za oblikovanje staza ili kamenjara
Objavljeno 13. lipnja, 2019.
Prije sadnje biljke u teglama koje ste odabrali razmjestite po prostoru kako biste dobro procijenili idealan smještaj

Kamen je odavno postao neizostavan materijal u oblikovanju vrtova, bilo da njime popločavamo staze, gradimo ogradne zidove, ili ga koristimo za podizanje kamenjara. U velikim su vrtovima lijep prizor i samo jedna do dvije kamene gromade na zelenoj podlozi tratine, u kombinaciji s kakvim drvetom.

Ako je vrt ravan, nasipanjem zemlje umjetno stvaramo nekoliko terasa, sve kako bi kamenjar izgledao što prirodnije. U velikim je vrtovima prijelaznu zonu prema vrtu preporučljivo izvesti nasipanjem drobljenog kamena ili kamenih oblutaka.

Odabir kamena
Budući da većina vrsta koje se sade u kamenjaru traži potpuno osunčane položaje, u njegovoj blizini ne bi trebalo biti višeg raslinja koje bi svojom krošnjom moglo činiti sjenu.

Kamenje se u tlo postavlja tako da leži na svojoj široj strani te da dvije trećine stijene bude ukopano u tlo. Nikada ga ne smijemo postavljati tako da poput kamenih monolita strši iznad tla. Idealno je koristiti one vrste kamena koje prevladavaju u okolnom području. Vapnenac koji na sebe brzo navuče “patinu” uvijek je idealan izbor. Kamenjar u priobalju može podnijeti i pokoju stijenu izvađenu iz mora, u čije se šupljine mogu posaditi neke manje bujne biljne vrste. U manjim kamenjarima koristimo manje stijene, dok će one veće, u koje sadimo i poneki grm, podnijeti i pokoju veću gromadu. Kako je vrlo važno da je u kamenjaru tlo dobro propusno, na njegov donji dio postavljamo drenažni sloj od krupnog šljunka ili krhotina cigle, crijepa i sl. Na taj sloj dolazi sloj tla debljine oko 20 centimetara, nakon čega slijedi razmještanje kamena. Izbor biljaka koje je moguće saditi u kamenjaru zaista je velik.

Čest je izbor niže crnogorično i zimzeleno grmlje (Pinus mugo, japanski pačempres - Chamaecyparis obtusa “Nana variegata” ili dunjarica – “Cotoneaster horizontalis”), ili jastučaste trajnice (žednjak - Sedum sp., čuvarkuća - Sempervivum sp., klinčić – Dianthus, babosvilka - Armeria sp., jastučac – Aubrieta).

Među kamenjem ima mjesta i za ukrasnu tratinčicu - Bellis perennis, pakujac - Aquilegia vulgaris, puzavu sadarku - Gypsophila repens, ali i lukovičaste vrste poput anemone - Anemone coronaria, tulipana - Tulipa sp., narcisa - Narcissus sp. ili presličice - Muscari sp. Prije nego što počnete sa sadnjom, napravite plan sadnje.

Plan sadnje
Iako će se u prvo vrijeme činiti kako je u kamenjaru posađeno malo biljaka, imajte na umu kako će se za kratko vrijeme biljke razrasti i potpuno prekriti površinu. Zato ne pretjerujte u njihovu broju. Prije sadnje biljke u teglama razmjestite po prostoru kako biste dobro procijenili idealan smještaj, a tek nakon toga počnite sa sadnjom. Nakon sadnje, tlo oko biljke prekrijte šljunkom ili drobljenim kamenom koji će pružiti biljkama zaštitu od isušivanja, a spriječit će i pojavu korova.
Jasminka Knežević