Osijek
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

50. godišnjica mature
Objavljeno 12. lipnja, 2019.
Nakon pola stoljeća u klupama su se ponovo našle, kako za sebe kažu, “mlade maturantice” Medicinske škole Osijek, generacija (1968./.1969.). Prozivci razrednice A razreda Katice Korice i ravnatelja Živojina Korice odazvale su se: Ilonka Herceg-Koški, Marija Bilić-Pavić, Marica Rukovanjski Pavić, Jasna Marinović-Lukić, Katica Sapanjoš-Zeman, Ljiljana Sabljak, Ružica Vuljak-Ćosić, Marica Nikolić-Tačković, Marija Vereš-Cimer, Evica Filipović-Novoselec, Ružica Brkić, Ljubica Cukrov-Periš, Štefica Ivanović-Dunai, Evica Bakša-Škrtić, Mirjana Furlić-Kočar, Branka Dobrovšak-Šonje, Ružica Nikolić-Jeđud, Ankica Buljan-Bašić, Stana Bebek-Košćak, Marija Šešo, Nada Damjanić-Mikšić i Gordana Zec-Gašo. Razrednici B razreda Miri Knezović okupljene su bivše maturantice otišle na grob, položile cvijeće i zapalile svijeće. Ma.M.
Možda ste propustili...

BESPLATNA POMOĆ PODUZETNICIMA

Savjetovanja u PORC-u

VIJENAC I. MEŠTROVIĆA

Novi asfalt nakon čak 50 godina