Učionica
DIO ODLUKA SA 6. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Proslava Dies Academicus, Dana Sveučilišta u Osijeku, održat će se 28. i 29. svibnja 2019.
Objavljeno 17. svibnja, 2019.

Na 6. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 24. travnja 2019., doneseno je mnogo odluka, a izdvajamo najvažnije.

Na prijedlog rektora Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca Senat je utvrdio da će se proslava Dies Academicus, Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u povodu obilježavanja 44 godine od osnutka Sveučilišta u Osijeku i 312. godine visokoga školstva u Osijeku, održati 28. svibnja (akademska svečanost) i 29. svibnja (svečana sjednica Senata i središnja proslava Dana Sveučilišta u Osijeku). U okviru programa rektor Sveučilišta na akademskoj svečanosti 28. svibnja 2019. uručit će nagrade studentima dobitnicima Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Na sjednici Senata donesena je odluka o dodjeli Rektorove nagrade. Rektor Sveučilišta u Osijeku nagrađuje za prethodnu akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Osijeku. Rektorova se nagrada dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskoga stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiranju. Dodjeljuje se studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela. Rektorova se nagrada sastoji od novčane nagrade u iznosu 2000 kuna i priznanja. U slučaju da je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.

Osim toga, članovi su Senata donijeli odluke o ustroju novih studija na Filozofskom fakultetu Osijek, preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijest umjetnosti te diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog studija Sociologija te novoga diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike na Odjelu za matematiku. Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uručit će nagrade studentima dobitnicima Rektorove nagrade na akademskoj svečanosti 28. svibnja 2019. godine prigodom proslave Dana Sveučilišta. Prihvaćen je i prijedlog brisanja studija Filozofskoga fakulteta Osijek o brisanju diplomskoga sveučilišnog studija Informatologija iz Upisnika studijskih programa. Također, temeljem prijedloga Skupštine Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku i prethodnoga pozitivnog mišljenja Odbora za statutarna i pravna pitanja od 17. travnja 2019., Senat je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku.

Nadalje, Senat je prihvatio Izvješće o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku godinu 2017./2018. u skladu sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. i njezinim izmjenama i dopunama od 22. prosinca 2014. godine. Izvješće sadrži: realizaciju strateških ciljeva i zadataka u okviru nastavnoga procesa i visokoga obrazovanja, znanstvenoistraživačke djelatnosti, međunarodne i međusveučilišne suradnje, Sveučilište i okruženje, ljudske i materijalne resurse, obnovu i razvoj Sveučilišta te sustav upravljanja kvalitetom uz tablični prikaz ostvarenja strateških ciljeva i zadataka. Senat je prihvatio i Godišnje izvješće prof. dr. sc. Vlade Guberca, rektora Sveučilišta u Osijeku, o radu i poslovanju Sveučilišta za akademsku godinu 2017./2018., koje je uputio Senatu 16. travnja 2019., te donio pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Sveučilišta u Osijeku u protekloj akademskoj godini. Godišnje izvješće sadrži prikaz ustroja Sveučilišta, nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost, osiguranje kvalitete, realizaciju Plana upravljanja ljudskim resursima, vanjsku suradnju, pregled sjednica Senata te međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, poslovanje Sveučilišta i obnovu i razvoj u akademskoj godini 2017./2018. sa svim relevantnim pokazateljima u pojedinim sveučilišnim djelatnostima. Donesena je i odluka o prihvaćanju pokroviteljstva 12. međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Hranom do zdravlja koji se 24. i 25. listopada 2019. održava u Osijeku.

(Sveučilište u Osijeku)
Potvrđeno sedam novih redovitih profesora

Senat je potvrdio sedam redovitih profesora, od toga jednoga u trajnom zvanju, pet u prvom izboru i jednoga u naslovnom zvanju. To su: izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja prehrambena tehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja ekonomija na Pravnom fakultetu Osijek (prvi izbor); izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi izbor); prof. dr. sc. Katica Šimunović iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (trajno zvanje); izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (prvi izbor) te izv. prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti iz znanstvenoga polja elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (naslovno zvanje – prvi izbor).
Tugomir Kuduz ponovno ravnatelj Studentskoga centra u Osijeku

Na temelju Odluke Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Osijeku od 15. travnja 2019. o izboru i imenovanju Tugomira Kuduza, prof. za ravnatelja Studentskoga centra u Osijeku na mandatno razdoblje 2019. – 2023. Senat je potvrdio njegovo imenovanje. Novi mandat traje mu četiri godine.
Možda ste propustili...