Učionica
POZITIVAN NALAZ I VRIJEDNO PRIZNANJE EUROPSKE KOMISIJE SVEUČILIŠTU U OSIJEKU

Sveučilištu ponovno produljena Povelja za izvrsnost u istraživanju
Objavljeno 17. svibnja, 2019.
Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača dokumenti su Europske komisije čiji je cilj osigurati jednaka prava za istraživače bez obzira na to u kojoj su europskoj državi zaposleni. Ona definira prava i obveze istraživača, ali i znanstvenih organizacija koje ih zapošljavaju. Kodeks o zapošljavanju istraživača podrazumijeva jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi te povećanje transparentnosti procesa zapošljavanja.

Osječko je Sveučilište još u svibnju 2010. potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača te se time obvezalo poštovati načela Povelje i Kodeksa, a sukladno tome i harmonizirati svoje pravne akte s načelima Povelje i Kodeksa. Akcijski plan definiran je 2012. godine nakon čega je počela njegova stalna primjena. Nakon njegove revizije 2015. Europska je komisija Sveučilištu u Osijeku produljila logo izvrsnosti na sljedeće tri godine. Krajem siječnja 2019. meritorno Povjerenstvo Europske komisije posjetilo je Sveučilište u Osijeku te obavilo razgovore s Upravom Sveučilišta te s dvjema fokus-skupinama. Jednu su činili prodekani za znanost sveučilišnih sastavnica, a drugu mladi znanstvenici i istraživači. Potom se Povjerenstvo sastalo s administrativnim osobljem, odnosno djelatnicima Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te Ureda za EU fondove, stručne i razvojne projekte s gospodarstvom.

Rezultat pozitivnoga nalaza jest odluka Europske komisije, donesena 11. travnja 2019., da Sveučilištu u Osijeku produlji priznanje „Povelja za izvrsnost u istraživanju“ (HR Excellence in Research Award) na razdoblje od tri godine (do travnja 2022. godine). To priznanje Europska komisija dodjeljuje istraživačkim institucijama koje su napravile značajan napredak u primjeni Europske povelje za istraživače i Kodeksa za zapošljavanje istraživača. Sveučilište u Osijeku tako je zadržalo svoje mjesto u izvrsnom društvu europskih znanstvenih institucija koje se pridržavaju dokumenata i standarda što ih je propisala Europska unija, a vezane su uz uvjete rada i zapošljavanje istraživača.
Višnja SAK BOSNAR
Možda ste propustili...