Učionica
ODRŽANA 39. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI I UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Promovirano 67 novih doktora znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Osijeku
Objavljeno 17. svibnja, 2019.

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 44-godišnjega postojanja promovirano je ukupno 1154 doktora znanosti. Ovogodišnjom 39. promocijom doktora znanosti i umjetnosti osječka je akademska zajednica obogaćena za 65 doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih, humanističkih znanosti i interdisciplinarnih područja znanosti i, po prvi put, dvaju doktora umjetnosti iz interdisciplinarnoga umjetničkoga područja.

Doktorska izobrazba ima posebno mjesto u europskome prostoru visokoga obrazovanja te europskome istraživačkome prostoru i primarnim je pokretačem novih znanja, ključnim za stvaranje prosperitetnoga i razvijenoga društva. Znanost se postupno okreće višedisciplinarnim i interdisciplinarnim istraživanjima, fokusirajući se na pretvaranje rezultata istraživanja u uspješne inovacije te kompetitivnosti u međunarodnim okvirima. Zahvaljujući novim idejama i tehnološkim rješenjima, kritičkomu promišljanju i kreativnosti, Sveučilište će i nadalje biti jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja, istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga identiteta.

Promocija je održana 26. travnja 2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Tom su prigodom promoviranim doktorima znanosti i umjetnosti diplome uručili i čestitali rektor prof. dr. sc. Vlado Guberac, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sonja Vila i prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić. U ime promoviranih doktora znanosti i umjetnosti izraze zahvalnosti Upravi Sveučilišta, znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim/znanstvenim sastavnicama, mentorima i svojim obiteljima uputila je doktorandica dr. sc. Ljiljana Širić.

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
1. Neven Bertović

Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske

2. Pavao Gagro

Utjecaj sustava upravljanja podacima na učinkovitost javnog bilježništva u Republici Hrvatskoj

3. Josip Jukić

Višekriterijski optimizacijski model upravljanja remontom složenih tehničkih sustava

4. Natko Klanac

Strateško pozicioniranje tvrtki kroz sustav nagrađivanja i poticanja inovacija

5. Ramadan Kryeziu

Utjecaj organizacije porezne uprave na učinkovitost naplate poreza

6. Svjetlana Letinić

Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa

7. Dušan Ljuština

Uloga i primjena marketinga u hrvatskim kazalištima

8. Davor Medarić

Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske

9. Vice Mihanović

Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja

10. Dajana Mrčela

Ekološki proizvodi u funkciji optimizacije brend arhitekture

11. Vesna Škare Ožbolt

Menadžment pravosuđa u funkciji efikasnijeg rada sudova

12. Ines Škoko

Upravljanje ljudskim resursima u organizacji privatnih zdravstvenih ustanova

13. Miroslav Škoro

Modeli upravljanja i raspodjele prihoda glazbene industrije u uvjetima digitalizacije

14. Damir Štokovac

Utjecaj institucija na razvoj turističkog gospodarstva na primjeru Istarske županije

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
15. Darko Dimić

Kritično razdoblje zakorovljenosti u proizvodnji soje na području Vukovarsko-srijemske županije

16. Daria Galić Subašić

Utjecaj navodnjavanja, gnojidbe dušikom i genotipa na prinos i kakvoću soje (Glicine max (L.) Merr.)

17. Marin Kovačić

Utjecaj selekcije na osobine medonosne pčele (Apis mellifera carnica) na području Hrvatske

18. Pavo Lucić

Biljne supstance i inertna prašiva - prirodne formulacije insekticida u kontroli skladišnih kukaca

19. Mirjana Martić

Biofortifikacija pšenice željezom i cinkom

20. Davor Petrović

Odnos selektivnog i konvencionalnog raspršivanja te njihov utjecaj na depozit i zanošenje tekućine

21. Zvonko Radan

Adaptabilnost hibrida kukuruza u različitim megaokolinama

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK
22. Krešimir Romić

Detekcija stepenica i pješačkih prijelaza morfološkom obradom i analizom slike u svrhu usmjeravanja slijepih i slabovidnih osoba

23. Ivan Tolić

Značaj mjerenja prijenosnih gubitaka i pripadajuće mjerne nesigurnosti pri prekograničnoj razmjeni električne energije

24. Dražen Tomić

Dinamički odabir poslužitelja višestruke mrežne usluge primjenom kompozitne DNS-metrike

25. Marko Vukobratović

Planiranje optimalnog pogona distribuirane proizvodnje hibridnom metodom

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK
26. Igor Gajin

Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju

27. Vlatka Vujčić

Srijemski govori

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
28. Jasmina Ćatić

Povezanost vrijednosti širine volumena eritrocita i ultrazvučnih pokazatelja sistoličke i dijastoličke funkcije lijeve klijetke u bolesnika s akutnim srčanim infarktom s uzdignutom spojnicom

29. Dragana Jurić

Biološki monitoring opterećenja metalima i metaloidima stanovnika istočne Hrvatske

30. Ljerka Karadža-Lapić

Učestalost otekline grkljana oboljelih od hereditarnog angioedema

31. Nataša Katalinić

Uloga povijesnog razvoja u upravljanju metodama tipizacije tkiva u transplantaciji bubrega u Rijeci

32. Vjekoslav Kolarević

Promjene koštane strukture slomljenog trupa kralješka u pacijenata s osteoporozom i malignom bolešću

33. Ivana Marić

Citokini i koštana pregradnja u bolesnika s recidivirajućom urolitijazom

34. Tihana Mendeš

Uloga vestibularnih evociranih miogenih potencijala kao pokazatelja stanja oporavka oboljelih od benignog paroksizmalnog pozicijskog vertiga

35. Zrinka Mihaljević

Utjecaj akutne i intermitentne hiperbarične oksigenacije na reaktivnost krvnih žila kod zdravih Sprague-Dawley štakora

36. Damir Rošić

Evaluacija učinka ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije na kvalitetu života srčanožilnih bolesnika i ostvarivanje ciljeva rehabilitacije

37. Miroslav Sikora

Djelotvornost primjene niskoenergetskog lasera i akupunkture u liječenju sindroma pekućih usta

38. Marko Stupin

Utjecaj akutnog iscrpljujućeg treninga na mikrovaskularnu funkciju u profesionalnih sportaša i neaktivnih mladih zdravih pojedinaca

39. Šefket Šabanović

Specifičnost metaboličkog sindroma u žena menopauzalne dobi s dijagnozom hipertenzije

40. Ljiljana Širić

Utjecaj vrste alaringealne fonacije na akustičke parametre glasa i prozodijske elemente govora

41. Ivana Škrlec

Varijabilnost gena cirkadijalnog ritma u osoba s infarktom miokarda

42. Darija Šnajder

Utjecaj različite kombinacije majčine i postnatalne prehrane na površinu i broj adipocita bijelog masnog tkiva muških potomaka štakora

43. Jasminka Talapko

In vitro ispitivanje antibakterijskih učinaka pentadekapeptida BPC 157

44. Maja Tolušić Levak

TFF geni i TFF proteini kao dijagnostičko-prognostički biomarkeri u tumorima dojke

PRAVNI FAKULTET OSIJEK
45. Dragana Bjelić

Dobna diskriminacija na tržištu rada

46. Marijeta Vitez Pandžić

Upravno pravni aspekti ishođenja dozvole za gradnju i uporabnu dozvolu

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
47. Jelena Panak Balentić

Primjena ekstruzije sa superkritičnim CO2 u razvoju nutritivno obogaćenih snack proizvoda

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU
48. Mladen Bošnjaković

Razvoj novog tipa lamelnog izmjenjivača topline

49. Ivan Gelo

Usporedna analiza lomno-mehaničkih svojstava legure Ti-6Al-7Nb proizvedene vučenjem i selektivnim laserskim taljenjem

50. Stjepan Golubić

Utjecaj nanošenja PVD prevlaka na svojstva konstrukcijskih čelika za poboljšavanje

DOKTORSKA ŠKOLA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
51. Luka Alebić

Pogled na digitalnu humanistiku: o fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture

52. Tomislav Dagen

Pravnopolitički mehanizmi za sprječavanje sukoba i postizanje mira na području bivše Jugoslavije od 1990. – 1995.

53. Dejan Gluvačević

Percepcija Europske unije u Republici Hrvatskoj tijekom prve godine članstva (srpanj 2013. – srpanj 2014.)

54. Antonija Huljev

Uloga romana i bajki Ivane Brlić-Mažuranić u oblikovanju odgojnih vrijednosti

55. Tea Lončar

Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske

56. Maris Marković

Komunikacijske politike u brendiranju grada: odnos identiteta i imidža Dubrovnika kao turističkog odredišta

57. Jasmina Pacek

Klasifikacija dizajniranja kazališnih kostima

58. Robert Raponja

Suvremeni angažirani dramski teatar – provokativna igra na primjeru „Trga ratnika“ Nicka Wooda

59. Anita Tufekčić

Marketing knjige u funkciji razvoja kulture suvremenog hrvatskog društva

60. Vesna Vučemilović

Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI STUDIJ MOLEKULARNE BIOZNANOSTI
61. Lidija Barušić

Procjena zdravstvene ispravnosti odabranih dodataka prehrani i njihov toksikološki učinak in vivo

62. Ksenija Božinović

Otkrivanje specifičnih epigenetičkih biljega u papiloma virusom pozitivnim tumorima pločastog epitela glave i vrata

63. Mario Franić

Učinci kadmija na parametre fotosinteze u različitim genotipovima kukuruza

64. Vlatko Galić

Analiza lokusa kvantitativnih svojstava i genomska selekcija za prinos zrna u testkrižancima IBMSyn4 populacije kukuruza

65. Nikolina Hanžić

Funkcionalne interakcije p53 i obitelji proteina p53/p73, NME i GLI u melanomu čovjeka

66. Ines Trninić

Stanična distribucija proteinskih konjugata 4-hidroksi-2-nonenala u ljudskim meningealnim tumorima

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI INTERDISCIPLINARNI STUDIJ ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA
67. Marina Popijač

Distribucija 137Cs u pitomom kestenu (Castanea sativa Mill.) s Banovine i običnoj jeli (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska)
 
Sonja VILA, Dragica STEINDL
Možda ste propustili...