Učionica
ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Jaka znanstvena djelatnost, brojne studentske aktivnosti i otvorenost za međunarodnu suradnju i mobilnost
Objavljeno 17. svibnja, 2019.

Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku osnovan je 2005. godine i djeluje kroz dva zavoda – Zavod za analitičku, organsku i primijenjenu kemiju te Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije.

Na Odjelu radi 41 zaposlenik, od kojih je 11 djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, devet u suradničkim zvanjima i pet djelatnika stručno-tehničkoga osoblja. Još je 15 djelatnika u Tajništvu i ostalim službama, odnosno deset djelatnika u administrativnim službama, jedan djelatnik na stručnom usavršavanju i četiri djelatnika pomoćno-tehničkoga osoblja. Odjel je smješten u Sveučilišnom kampusu, u zgradi koju dijeli s Odjelom za biologiju i Stručnim upravnim studijem. Studentski dom i restoran u neposrednoj su blizini što je prednost za studente.

Na Odjelu se izvode tri studijska programa:

* preddiplomski sveučilišni studij Kemija – traje tri godine (6 semestara) i nosi 180 ECTS bodova, a njegovim se završetkom stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca kemije (univ. bacc. chem.);

* diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički – traje dvije godine (4 semestra) i nosi 120 ECTS bodova, a njegovim se završetkom stječe akademski naziv magistar/a edukacije kemije (mag. educ. chem);

* diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer – traje dvije godine (4 semestra) i nosi 120 ECTS bodova, a njegovim se završetkom stječe akademski naziv magistar/a kemije (mag. chem.).

U postupku je kreiranje i uvođenje zajedničkoga poslijediplomskog (doktorskog) studija u suradnji s Doktorskom školom Sveučilišta u Pečuhu u suradnji s nastavnicima iz Osijeka (sa Sveučilišta) i Zagreba (Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i Instituta Ruđer Bošković). U tijeku je sastavljanje projektne prijave na Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020 kojim bi se pribavila važna financijska sredstva potrebna za pokretanje takvoga studija.

Ove akademske godine na Odjelu studira ukupno 189 studenata – 132 studenta na preddiplomskom studiju i 57 na diplomskim studijima (12 na nastavničkom smjeru i 45 na istraživačkom smjeru). Od početka djelovanja diplomiralo je 210 studenata na preddiplomskom studiju, 48 studenata na diplomskom studiju, nastavnički smjer i 19 studenata na diplomskom studiju, istraživački smjer.

Znanstvena djelatnost i znanstveni projekti
Trenutačno su u provedbi tri projekta. Istraživački projekt „Priprava i karakterizacija novih poroznih anorganskih i organskih materijala“, u trajanju od godinu i pol dana, financira se iz Internoga natječaja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata UNIOS-ZUP 2018. godine. Voditelj je projekta doc. dr. sc. Tomislav Balić, a sudjeluje još sedam suradnika i jedan student. Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) financira istraživački projekt „Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije“ glavnoga istraživača izv. prof. dr. sc. Igora Đerđa, u trajanju od četiri godine i u iznosu od 967 000 kuna. Taj ambiciozan projekt uključuje znanstvenike iz četiriju znanstvenih institucija i triju država, a u njemu sudjeluje sedam studenata koji će svoja znanstvena istraživanja izložiti u završnim ili diplomskim radovima. Istraživačka skupina Odjela za kemiju sastavnica je Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju koji je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Centar je učinkovit način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja. Financira se iz EU fondova u vrijednosti pet milijuna eura, od čega Odjel koristi 4,8 milijuna kuna.

Znanstvenici s Odjela vrijedno objavljuju različite radove, a posebno treba istaknuti 176 objavljenih znanstvenih radova u časopisima citiranim u bazi podataka WOS. Rezultate svojih radova predstavili su na mnogim znanstvenim skupovima. To su: 26. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Šibenik; Ružičkini dani, Vukovar; Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo (Bosna i Hercegovina); 254th ACS National Meeting & Exposition; Chemistry´s Impact on Global Economy, Washington DC (SAD); XXV Encontro National Sociedade Potruguesa de Quimica, Lisabon (Portugal); Third International Symposium on Corrosion and Protection of Materials and Environment, Bar i YUCOMAT Herceg Novi (Crna Gora); XXV International Conference Ecological Truth EcoIst’17, Beograd (Srbija); 14th Conference of the Asian Crystallographic Association, Hanoi (Vijetnam); 7th EuCheMS Chemistry Congress, Liverpool (Ujedinjeno Kraljevstvo), 20th International Conference, Elenite (Bugarska) i drugi.

Međunarodna suradnja i mobilnost
Odjel za kemiju otvoren je za međunarodnu suradnju i potiče mobilnost nastavnika i studenata kroz sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, znanstvenim skupovima, radionicama i studentskim praksama u svrhu ostvarivanja međunarodno priznatih rezultata i povećanja kvalitete istraživanja. U tijeku je realizacija nekoliko bilateralnih znanstvenih projekata koje sufinanciraju znanstvena tijela uključenih država. Suradnja na projektu multiferoika ostvaruje se sa Sveučilištem u Szegedu (Mađarska), zatim sa Southern University of Science and Technology (SUSTech) Shenzhen (Kina) i sa Physikalisch-Chemisches Institut, Justus-Liebig-Universität, Gießen (Njemačka). Iako su se u početku Erasmus+ programom najviše koristili nastavnici, posljednjih se godina situacija promijenila. Studenti sve više odlaze na stručna usavršavanja i praksu izvan Hrvatske. I odlazna i dolazna mobilnost polako idu uzlaznom putanjom pa je ove akademske godine Odjel ugostio dva inozemna studenta tijekom cijeloga zimskog semestra.

Studentske aktivnosti
Studentski se zbor brine o studentima Odjela i njihovim potrebama. Predsjednik Studentskoga zbora Odjela predstavlja studente u Vijeću Odjela te u sveučilišnom Studentskom zboru. Jedna je od glavnih zadaća predsjednika SZ-a informiranje kolega studenata o promjenama, pravilima, novostima i drugim događanjima.

Studenti su osnova Odjela i iznimno su aktivni. Posjećuju znanstvene skupove na kojima izlažu svoje znanstvene radove. Rade na popularizaciji znanosti i predstavljanju Odjela sudjelovanjem na Danima otvorenih vrata, Festivalu znanosti, Smotri Sveučilišta i Sajmu inovacija. Na Danima otvorenih vrata Odjel je ugostio nekoliko dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola na radionicama i predavanjima koje su osmislili i održali studenti, pokušavši približiti kemiju djeci različitih dobnih skupina. U sklopu Festivala znanosti 2019. održana su tri predavanja namijenjena učenicima srednjih škola, studentima i građanstvu. Radionica pod vodstvom doc. dr. sc. Martine Šrajer Gajdošik održana je u dječjem vrtiću, a radionica u Centru Klasje pod vodstvom dr. sc. Ane Amić. Početkom ove akademske godine Odjel je ugostio učenike nekoliko sedmih razreda osječkih osnovnih škola u cilju upoznavanja njima novoga školskog predmeta Kemija na radionici u okviru koje su razgledali laboratorije.

Putem studentske športske udruge „Primos“ studenti sudjeluju u športskim natjecanjima koja se organiziraju na Sveučilištu i izvan njega. Nekoliko godina sudjelovali su u organizaciji Primatijade (znanstveno-športski susret studenata prirodoslovno-matematičkih fakulteta i prirodoslovnih odjela Hrvatske), a sudjelovali su i na međunarodnoj inačici. Alumni klub Odjela djeluje sa željom izgradnje tradicije suradnje sadašnjih i bivših studenata te promicanja ugleda Odjela. Okupljanju bivših studenata namjera je poboljšanje suradnje s ustanovama u kojima su zaposleni, a u cilju razvoja znanstvenih i stručnih aktivnosti i gospodarskih prilika u regiji.
Zorana KOSTADINOVIĆ
Nastava na Odjelu za kemiju

Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i laboratorijske vježbe. Svi studenti i nastavnici u okviru svojih obveza istraživanja provode u odlično opremljenim laboratorijima. Nastavnici Odjela mogu se pohvaliti vrlo dobrom suradnjom s institucijama na ovom području (Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Vodovod Osijek, Saponia d.d. i druge) zahvaljujući kojoj je studentima omogućena provedba eksperimentalnoga dijela završnih i diplomskih radova pri čemu imaju priliku raditi na uređajima kojih na Odjelu nema. Time proširuju znanje i kompetencije te stječu iskustvo koje će im biti korisno nakon završetka studija.
Fakultetska knjižnica

Fakultetska knjižnica djeluje u sklopu knjižnice Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek. Premda na drugoj adresi (u osječkoj Tvrđi), studentima i djelatnicima pruža informacijske usluge kao potporu obrazovanju, nastavnom programu, usavršavanju i napredovanjima. Knjižnica studentima omogućava korištenje čitaonice za samostalno učenje i skupni rad, posudbu knjiga i uporabu drugih izvora informacija pristupom bazama podataka.
Možda ste propustili...