Osijek
BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA: KILOMETRI NOVIH STAZA I OBNOVA POSTOJEĆIH

Biciklistička staza na Biljskoj
cesti dobit će zaštitnu
ogradu i javnu rasvjetu
Objavljeno 23. travnja, 2019.
Ukupna duljina biciklističkih staza u Projektu desne obale Drave prati izvođenje šetnice i iznosi 3000 m

Grad Osijek ove godine počinje gradnju više kilometara novih biciklističkih staza, ali i obnovu onih postojećih koje nisu do sada bile usklađene s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi. Usporedno će se obnavljati i dijelovi nogostupa i parkirališta, a kreće i gradnja staze s tartanom za trkače.

Tako je u tijeku izrada tzv. biciklističke promenade, od Henglove ulice do Mosta dr. Franje Tuđmana.

"Realizacija projekta izgradnje trkaće i biciklističke staze uz promenadu planirana je proračunom za 2019. i u tijeku je postupak nabave. Dužina je biciklističke trase približno 1500 m, a radovi se izvode na dionici od ugla Ulice Vjekoslava Hengla do cestovnog mosta, do spoja sa novosagrađenom biciklističkom stazom na dionici od cestovnog mosta do Tranzita, a na dijelovima javnih površina u vlasništvu Grada Osijeka. Uz biciklističku je stazu planirano izvođenje staze za trčanje, a sve to na zelenoj površini paralelno s postojećom šetnicom na promenadi. Za površine predviđene za biciklističku stazu planirana je asfaltirana podloga, dok će izvođenje staze za trčanje biti u tartanu. Projekt je usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti", doznajemo iz Ureda gradonačelnika grada Osijeka.

Na redu i Huttlerova
Nadalje, planira se biciklistička staza u Huttlerovoj ulici, na zapadnoj strani od Huttlerove ulice od raskrižja s Divaltovom do Ulice cara Hadrijana, na dijelovima javnih površina u vlasništvu Grada Osijeka. Ondje je za sve površine planirana asfaltirana podloga. Planirana je duljina ove biciklističke staze oko 650 metara, a predviđena je za dvosmjeran biciklistički promet. Prema pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi, projektirana je brzina do 12 kilometara na sat.

Prilikom izvođenja radova predviđena je i djelomična rekonstrukcija parkirališnih mjesta te rekonstrukcija kompletne pješačke staze u duljini planiranog zahvata. Stara industrijska pruga zajedno s pragovim i granitnim kockama uklanja se. I ovaj je projekt usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Osim navedenog, Projekt uređenja desne obale rijeke Drave od 16. riječnog kilometra plus 428 metara do 19. riječnog kilometra plus 300 metara u Gradu Osijeku koncepcijski se realizira kroz poddionice. U obuhvatu je svih poddionica planirana izvedba biciklističkih staza, pa se tako i u trenutno ugovorenoj II. poddionici - stara luka Tranzit - uz postojeću šetnicu izvodi i biciklistička staza.

Ukupna duljina biciklističkih staza u projektu desne obale rijeke Drave prati izvođenje šetnice i iznosi oko 3000 metara, te je usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

No nekoliko je postojećih biciklističkih staza koje nisu usklađene sa zahtjevima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi te će se na njima poraditi da bi se uskladile sa zakonskim propisima.

A u središtu grada?
Tu je biciklistička staza na Biljskoj cesti, u dužini od 1,61 km, koja nije usklađena sa zahtjevima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi. Dionica se na svom južnom kraju uklapa u postojeću biciklističku mrežu Grada Osijeka, dok se na sjevernom dijelu nastavlja u Općini Bilje, u okviru staze koja je također dio projekta "Biciklističke staze Urbane aglomeracije Osijek".

Ondje će se obaviti rekonstrukcija postojeće biciklističko-pješačke staze koja obuhvaća rekonstrukciju poprečnog presjeka staze, što podrazumijeva rekonstrukciju kolničke konstrukcije, rekonstrukciju nosive konstrukcije staze, rubnjaka, nasipa i usjeka. Postavit će se zaštitna ograda uz dio županijske ceste, odnosno Biljske ceste. Povećat će se širina na dijelu staze, te postaviti javna rasvjeta duž cijele dionice te biciklističke staze.

Iako smo se u Gradu Osijeku raspitivali i o tome planira li se gradnja biciklističke staze u Županijskoj i Ulici Hrvatske Republike, u samom središtu grada, odgovor ipak nismo dobili.

Naime, u obje su navedene ulice po četiri kolnička traka i gužva je nevjerojatna. Biciklisti ne žele riskirati život da ih netko udari na cesti. Uz to, nogostup je gotovo trostruko širi od uobičajenog, ali na njemu nije označen biciklistički trak. Kolnik u Županijskoj ulici, sa zapadne strane, u tako je lošem stanju da biciklisti odskakuju sa sjedala, a uz to ondje je i tramvajska pruga te vozila koja doslovno voze uz nogu biciklistima. U objema je ulicama bilo i stradavanja pješaka od biciklista, pa bi označavanje biciklističkog traka, smatraju biciklisti, bilo uvelike korisno za sve.

Sandra Lacić
OBNOVOM I BICIKLISTIČKA STAZA UZ TENJSKU CESTU POSTAJE SIGURNOM
Na dionici Tenjska cesta postoji sagrađena biciklistička staza u dužini od dva kilometra, koja također nije usklađena s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi. Rekonstrukcijom staze infrastruktura se usklađuje sa zahtjevima navedenog pravilnika, osigurava se kontinuitet mreže sigurnih biciklističkih staza Grada Osijeka te se omogućuje veza s naseljem Tenja. Staza se na sjeveru izravno nastavlja na postojeću mrežu biciklističkih staza u Gradu Osijeku te završava na ulazu u naselje Tenja. Predviđa se rekonstrukcija postojeće biciklističke staze u duljini od 2,004 metra radi dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanja biciklističke staze bez izmjene tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti te povećanja sigurnosti prometa.

Zahvat u prostoru predviđa sljedeća poboljšanja: obnovu i zamjenu slojeva kolničke konstrukcije, razgradnju i uklanjanje postojeće, recikliranje postojećeg kolnika radi ponovne ugradnje u novoprojektirane slojeve kolničke konstrukciji radi povećanja nosivosti i povećanja kvalitete vožnje, potom izgradnju poboljšanog sustava oborinske odvodnje izvođenjem kontinuirane drenažne procjednice razgradnjom postojećeg tamponskog sloja (ponovna upotreba tampona) koja će procjednu oborinsku vodu s kolnika i razdjelnog zelenog pojasa provesti u cestovne odvodne jarke kao recipijenata. Slijedi i proširenje postojeće biciklističke staze na širinu od dva metra u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, poboljšanje postojeće te ugradnja nove prometne opreme i signalizacije radi sigurnijeg prometovanja.

Cilj je obje intervencije odnosno rekonstrukcije na stazama na Biljskoj i Tenjskoj cesti osiguravanje biciklističke mobilnosti na objema dionicama kao dijela javnog prijevoza.
U tijeku je izrada tzv. biciklističke promenade, od Henglove ulice do Mosta dr. Franje Tuđmana
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
oglas