Učionica
TERA TEHNOPOLIS

Potpora tehnološki baziranim poduzetnicima u poslovanju na domaćem i inozemnom tržištu
Objavljeno 13. travnja, 2019.

TERA Tehnopolis d.o.o. regionalni je ured za transfer tehnologije certificiran od HAMAG-BICRO-a. TERA od 2002. godine provodi aktivnosti usmjerene razvoju na znanju utemeljenoga gospodarstva koristeći se značajno unaprijeđenim postojećim tehnologijama te komercijalizacijom javno financiranih istraživanja u Osijeku.

Od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji TERA provodi strateške inicijative EU-a namijenjene inovativnim poduzetnicima u istočnoj Hrvatskoj. Ovdje se navode projekti, programi i aktivnosti u kojima sudjeluje TERA Tehnopolis.Europska poduzetnička mreža (EEN)

Europska poduzetnička mreža (engl. Enterprise Europe Network) nastala je kao inicijativa Europske komisije za pružanje potpore malim i srednjim poduzetnicima u stvaranju preduvjeta za širenje poslovanja na europskom tržištu, plasiranje vlastitoga proizvoda/usluge ili transfera tehnologije iz inozemstva te je za poduzetnike dostupna bez naknade. Suradnja je sa stranim partnerima moguća u dvama smjerovima: plasiranje proizvoda/usluge na inozemna tržišta i identificiranje proizvoda/usluga za uvoz. Više informacija o Europskoj poduzetničkoj mreži može se pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.een.hr/.Erasmus za mlade poduzetnike (EYE)

Erasmus za mlade poduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs - EYE) međunarodni je program razmjene kojemu je cilj mogućim ili postojećim poduzetnicima omogućiti stjecanje iskustva u inozemstvu kod poduzetnika koji ima više od tri godine iskustva u upravljaju uspješnim tvrtkama. Boravak u inozemstvu može trajati od jednoga do šest mjeseci uz financijsku potporu Europske komisije. Destinacije su za odlazak na razmjenu COSME države te SAD, Izrael i Singapur za potprogram EYE Global. Za sudjelovanje u Programu moguće se prijaviti na dva načina: kao nov poduzetnik i kao poduzetnik mentor. Program financira Europska komisija. Više informacija o programu može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hr.TERA Tehnopolis od 2018. je godine EIT Food HUB Hrvatska


Od lipnja 2018. TERA u Hrvatskoj provodi aktivnosti Europskoga instituta za inovacije i tehnologiju – FOOD HUB. Tri su glavne sastavnice Programa: stručno usavršavanje studenata u vodećim europskim tvrtkama, u području proizvodnje hrane, edukacija za djelatnike državne, regionalne uprave i lokalne samouprave i poticanje studenata i inovatora u pripremi inovativnih poslovnih planova.

Pružanje potpore poduzetnicima
TERA Tehnopolis neprekidno pruža potpore poduzetnicima koji poslovanje temelje na znanju i tehnologiji.Projekt E-poslovni inkubator TERA

Posrijedi je ključan razvojni projekt TERA Tehnopolisa za razdoblje od 2019. do 2024. kojemu je cilj unaprijediti inkubaciju i savjetodavne usluge. Osim poboljšanja kvalitete poslovnoga prostora u tijeku je intenzivna digitalizacija sadržaja i poslovnoga modela. U tu svrhu TERA razvija internetske „alate“ koji će biti dostupni poduzetnicima za lakše planiranje i upravljanje poslovanjem te praćenje realizacije. Digitalizacija je i preduvjet širenja na području cijele regije uključivanjem lokalnih poduzetničkih potpornih institucija u pružanje specijaliziranih usluga i povezivanje s istraživačkim sektorom. U okviru je projekta značajno unaprijeđen i TERA 3D laboratorij za brzu izradu prototipova. Taj projekt, koji je ukupno vrijedan 2.492.875,90 kuna, sufinancira Europska unija iz Europskoga fonda za regionalni razvoj u iznosu 1.946.686,79 kuna. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na e-poštu ured@tera.hr, na telefonski broj 031/251-000 ili osobno na adresu Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, svakoga radnog dana od 8 do 16 sati.MREŽA Poduzetničkih potpornih institucija BOND


TERA Tehnopolis dio je mreže BOND koja okuplja poduzetničke potporne institucije u RH. Mreža pomaže članicama u jačanju vlastitoga savjetodavnog kapaciteta i razvijanju standardiziranih visokokvalitetnih usluga koje će uz pomoć članova Mreže ponuditi poduzetnicama na cjelokupnom državnom teritoriju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.012.151,60 kuna, a financiran je iz Europskoga fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Više informacija može se pronaći na poveznicama: www.hamagbicro.hr i www.strukturnifondovi.hr.Budi uzor® 2018


Prošlogodišnje izdanje izložbe Budi uzor predstavljalo je korak u pravom smjeru, s više inovativnih poslovnih planova nego inovacija. Naime, nakon 14 godina održavanja izložbe po prvi je put broj natjecatelja koji se natječu u kategoriji „poslovno planiranje“ (362) bio veći od broja natjecatelja koji se natječu u kategoriji „inovacije“ (277). Natjecanje u pisanju poslovnih planova 2018. održano je u Osijeku i Zagrebu u trima kategorijama: Budi uzor®, EITFood i I-Dare. O kvaliteti Budi uzor® najbolje svjedoče europske nagrade koje je natjecanje osvojilo u prethodnim dvjema godinama. Budi uzor® pobjednik je nacionalne faze natjecanja European Entrepreneurship Promotion Award 2017 u kategoriji „Promocija poduzetništva“ i nacionalni pobjednik 2018. u kategoriji „Investiranje u poduzetničke vještine“. Veliko je priznanje bilo predstavljati Hrvatsku u europskim finalima koja su se održala tijekom EU SME Week 2017 u Talinnu, Estonia i EU SME Week 2018 u Grazu, Austrija.

Zaštita okoliša i cirkularna ekonomija
Velika je važnost projekata povezanih sa zaštitom okoliša i cirkularnom ekonomijom.KET4CleanProduction


Projekt KET4CleanProduction financira Europska unija u okviru Programa istraživanja i razvoja Obzor 2020. Primjena naprednih proizvodnih tehnologija i povezanih ključnih razvojnih tehnologija dovodi do unaprjeđivanja proizvodnih procesa malih i srednjih poduzeća te ih čini materijalno i energetski učinkovitijima. Strateški se ciljevi projekta temelje na pružanju pomoći malim i srednjim poduzetnicima iz proizvodnoga sektora u povezivanju s KET tehnološkim centrima u inozemstvu te rješavanju izazova čiste proizvodnje što rezultira unaprjeđivanjem održivosti, inovativnosti i kompetitivnosti u sljedećim područjima: mikroelektronika i nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija, napredni materijali, fotonika i napredne proizvodne tehnologije. Mali i srednji poduzetnici u projektu ostvaruju mikropotporu za unaprjeđivanje proizvodnje, a nudi se mogućnost realizacije nepovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 50 000 eura što čini 70 % ukupnih troškova sudjelovanja. Prijava je na natječaj vrlo jednostavna, a evaluacija brza.

KETGATE

Projekt KETGATE provodi se u okviru EU programa Interreg Central Europe. Projekt okuplja poduzetničke potporne organizacije i istraživačke organizacije iz osam zemalja, a omogućuje malim i srednjim poduzećima pristup visokotehnološkim uslugama u cilju osnaživanja suradnje s relevantnim dionicima u području istraživanja i tehnologije. Projektu je cilj isporučiti alate i mrežne strukture kako bi se uspostavio međunarodni ekosustav ključnih razvojnih tehnologija (eng. Key Enabling Technologies – KET). U okviru će se projekta financirati tri prekogranične suradnje u iznosu od 20 000 eura nepovratnih sredstava. Više o samom projektu, pristupu KETGATE mreži te mogućnostima suradnje i financiranja može se saznati na www.ketgate.eu. Pristupna je točka za Hrvatsku TERA Tehnopolis.

MOVECO

Projekt MOVECO razvija međunarodnu strategiju za prelazak na načelo cirkularne ekonomije te korištenje različitih instrumenata za poticanje njezine primjene u regiji. Cirkularna ekonomija, koja se koristi načelom „uzmi-koristi-recikliraj-ponovno koristi“, novo je načelo Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast. Cilj je projekta potaknuti primjenu cirkularne ekonomije u dunavskoj regiji, u suradnji s kreatorima politika i propisa, razvojno-istraživačkim centrima te malim i srednjim poduzetnicima. Cirkularna je ekonomija složen proces koji se ne može razviti u jednom danu u jednoj zemlji, već zahtijeva suradnju na međunarodnoj razini kako bi se razvila zajednička rješenja. Projekt sufinancira Europska unija kroz program Interreg Danube Transnational Programme (ERDF, IPA). Više informacija o projektu može se pronaći na službenoj stranici: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco.
Ivan ŠTEFANIĆ
EIT Food Nagrada za inovacije

I ove godine EIT Food nagrađuje inovativne ideje u poljoprivredi, ribarstvu i prehrambenom sektoru u ukupnom iznosu 15 000 eura. EIT Food Nagrada za inovacije jedno je od najvećih europskih start-up natjecanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Natjecanje nagrađuje EU poduzetnike i novoosnovane start-up tvrtke u cilju potpore razvoju novih proizvoda i usluga koji mogu unaprijediti prehrambeni sektor u smislu zdravlja, održivosti i povjerenja. Osim prigode za osvajanje novčanih nagrada, sudionici imaju priliku povezati se s mogućim investitorima te sudjelovati na visokokvalitetnim treninzima koje održavaju stručnjaci u tom području. Prijave su otvorene od 1. travnja do 5. svibnja 2019. Svi se zainteresirani mogu prijaviti isključivo putem poveznice: https://www.f6s.com/innovationprizes.
Key Account Management (KAM)

Projekt Key Account Management (KAM) pruža usluge inovativnim tvrtkama i tvrtkama s izvoznim potencijalom. Kako bi osigurale potporu, tvrtke trebaju prijaviti svoje projekte u okviru programa Obzor 2020. Usluge su koje se provode u prvoj fazi projekta: detaljna analiza i procjena korisnikova kapaciteta za upravljanje inovacijama i analiza korisnikova zahtjeva za potporu s obzirom na njegovu uspješnost isporuke ili iskorištavanja inovacijskog projekta; identifikacija potencijalnih i prikladnih glavnih trenera iz središnje baze te postavljanje mjerljivih ključnih točaka koje će podržavati uspješno provođenje projekta i izgraditi održiv unutarnji kapacitet za mala i srednja poduzeća.
Možda ste propustili...