Učionica
IZV. PROF. DR. SC. VANJA RADOLIĆ PROČELNIK ODJELA ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

„U skoroj budućnosti na Odjelu planiramo pokrenuti još dva sveučilišna diplomska studija“
Objavljeno 13. travnja, 2019.

Odjel za fiziku po broju studenata i nastavnika među manjim je sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, a po znanstvenoj je produkciji, i prema broju radova po istraživaču i prema njihovoj kvaliteti mjerenoj čimbenikom odjeka časopisa u kojima su objavljeni, među vodećima. Znanstvena se istraživanja odvijaju u bliskoj suradnji s najvažnijim znanstvenim institutima u Hrvatskoj. To su Institut Ruđer Bošković (IRB), Institut za fiziku (IF) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) u različitim područjima fizike: visokoenergetske čestične astrofizike (projekti MAGIC, CTA), fizike kondenzirane tvari, biofizike i statističke fizike (IRB i IF) te primijenjene nuklearne fizike i znanosti o zračenju (IMI).

Od početka djelovanja, prije petnaest godina, na Odjelu za fiziku izvode se dva studijska programa na kojima u ovoj akademskoj godini studira oko 130 studenata. Zbog relativno maloga broja upisanih studenata, ideje reforme visokoga obrazovanja u duhu Bolonjskoga procesa u cijelosti su primijenjene. Naime, predavanja se slušaju u malim skupinama (20 – 30 studenata na preddiplomskom, odnosno desetak na diplomskom studiju), a u nastavnom procesu intenzivno se koriste mnogi oblici stalnoga praćenja rada studenata (domaće zadaće, seminari, kolokviji i drugo). Takvim načinom rada vrlo brzo se uspostavlja suradnički odnos između nastavnika/suradnika i studenata, a rezultati anketa pokazuju da je većina studenata zadovoljna takvim pristupom i radom suradnika i nastavnika Odjela za fiziku. Zadovoljstvo studenata redovnim održavanjem nastave, kvalitetom i dostupnošću nastavnih materijala, odnosno nastavnika za konzultacije, korektnošću nastavnika i suradnika za vrijeme ispitnoga procesa i ostalim pokazateljima kvalitete nastavnog procesa, osim Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, neprekidno je praćeno na mentorskim sastancima.

Uspjeh na studijima, mjeren prohodnošću studenata na višu godinu studija, u prošloj je akademskoj godini bio 43 % na preddiplomskom, odnosno 89 % na diplomskom studiju. Ti podatci pokazuju kako postoji vrijeme prilagodbe na zahtjeve studija i upravo jedan od ciljeva Odjela za fiziku jest da se ono skrati što je više moguće. Za to se brinu mentori koji svojim savjetima studentima nastoje olakšati prijelaz iz srednjoškolskoga obrazovanja na visokoškolsko te pridonijeti uspješnijem studiranju. Svim je tim aktivnostima cilj obrazovanje studenata tako da usvoje prirodoznanstveni pogled na svijet u kojem kompetencije analitičkoga razmišljanja, logičkoga zaključivanja i kritičkoga mišljenja zauzimaju središnje mjesto. Činjenica da mnogi naši studenti, završetkom nastavničkoga diplomskog studija, bez problema pronalaze mjesto na tržištu rada u obrazovnom sustavu ne samo u Hrvatskoj, već i u zemljama Europske unije, jasno pokazuje da smo na dobrom putu. Ambiciozniji studenti s uspjehom studiraju na doktorskim studijima iz različitih područja fizike (medicinska fizika, fizika kondenzirane materije, nuklearna fizika, edukacijska fizika…) na sveučilištima diljem Europe.

Trenutačno Odjel za fiziku ima dovoljno nastavnika za izvođenje cjelokupne nastave fizike na svojim studijskim programima, a pokriva i velik dio nastave fizike na drugim tehničkim fakultetima Sveučilišta u Osijeku. Daljnjim napredovanjem asistenata kao i zapošljavanjem novih nastavnika i suradnika, a u skladu s potrebama na tržištu rada, u skoroj se budućnosti planiraju pokrenuti još dva sveučilišna diplomska studija: jedan nastavnički i jedan istraživački.
Tomislav Levak
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREGLED PRIJAVA ZA ERASMUS PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Sve veće zanimanje znanstvenika i studenata Sveučilišta u Osijeku za sudjelovanjem u programu Erasmus+

2

RAZGOVOR: TAJANA MOHNACKI, OSJEČKA MAGISTRICA KULTURALNOGA MENADŽMENTA, ODNEDAVNO GLOBALNA POTPREDSJEDNICA ERASMUSOVE STUDENTSKE MREŽE (ERASMUS STUDENT NETWORK)

Glavni cilj, na koji ću se usmjeriti u svojem mandatu, bit će priznavanje rada studenata volontera

3

ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Provode brojna važna znanstvena istraživanja i projekte te razvijaju međunarodnu suradnju i mobilnost