Učionica
STJEPAN ĆURČIĆ, DONEDAVNI PREDSJEDNIK HRVATSKOGA STUDENTSKOG ZBORA I STUDENTSKOGA ZBORA SVEUČILIŠTA:

„Vrlo je važna uloga Studentskoga zbora u podizanju razine kvalitete studiranja i studentskoga standarda“
Objavljeno 19. ožujka, 2019.
Kao predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018., predstavničkoga tijela koje u sveučilišnom sustavu zastupa interese više od 17 000 studenata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te Hrvatskoga studentskog zbora, gledajući unatrag, primjećujem koliko su takva tijela važna za unaprjeđivanje sustava visokoga obrazovanja i studentskoga standarda na razini sveučilišta, ali i na razini Republike Hrvatske.

Imao sam priliku u malo više od godinu dana iznutra upoznati navedene sustave i sve njihove prednosti i nedostatke. Iskustvo koje sam pri tome dobio nemjerljivo je i neusporedivo veće od bilo kojih drugih aktivnosti tijekom studija. Svoj mandat predsjednika na sveučilišnoj i nacionalnoj razini posvetio sam radu u različitim tijelima koje se bave visokoobrazovnim politikama i studentima. Tako mi je velika čast bila sudjelovati u radu, primjerice, Nacionalne skupine za uspostavu sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama, Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme u RH, Rektorskom zboru RH, Senatu Sveučilišta u Osijeku, Odboru za pravna i statutarna pitanja Sveučilišta u Osijeku, Povjerenstvu za izradu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, povjerenstvima za izradu pravilnika o studentskim stipendijama, delegaciji RH na Ministarskoj konferenciji o provedbi Bolonjskoga procesa EHEA Paris 2018. i još mnogo drugih tijela koje uređuju sustav visokoga obrazovanja i studentskoga standarda.

Na nižoj razini predstavništva, odnosno u sveučilišnom sustavu, najvažnijom promjenom koju je inicirao Studentski zbor smatram izradu i donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta u Osijeku koji smo zajedničkom inicijativom Studentskoga zbora Sveučilišta te tada novoizabranoga prorektora za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražana Kozaka uputili na odluku Senatu Sveučilišta te je potom i usvojen. Željeli smo da stipendije za izvrsnost budu ravnopravno raspodijeljene među studentima sastavnica, ali i da kriteriji doista budu takvi da se nagrađuju oni najbolji. Važnu zadaću Studentskoga zbora Sveučilišta u Osijeku, koju smatram da smo uspješno ispunili, čini i briga o studentskim zborovima na razini sastavnica koji organiziraju različite projekte u cilju poticanja studenata na studentski aktivizam i uključivanje u izvannastavne aktivnosti, ali i aktivnosti koje potiču kvalitetno provođenje slobodnoga vremena. Djelovanje Studentskoga zbora Sveučilišta također čini i rasprava o svim poteškoćama s kojima se studenti javljaju te trud za iznalaženje načina da se oni riješe. Uz to, Studentski zbor Sveučilišta, u suradnji sa studentskim zborovima sastavnica, dužan je kontrolirati da se svi pravni akti na jednak način primjenjuju na sve studente Sveučilišta. U suradnji sa službama Sveučilišta svakako smo imali vrlo važnu ulogu u podizanju razine kvalitete studiranja i studentskoga standarda na Sveučilištu u Osijeku.
Tomislav Levak
Najveći uspjeh – Zakon o obavljanju studentskih poslova

Važno je istaknuti najveći uspjeh koji je za vrijeme mojega mandata Hrvatski studentski zbor postigao, a to je izrada i usvajanje Zakona o obavljanju studentskih poslova. Zakonom je rad preko studentskoga servisa omogućen i izvanrednim studentima, odnosno svim studentima koji nisu u radnom odnosu. Regulirana je i povećana minimalna cijena sata rada čime su naši studenti koji rade preko studentskih ugovora bolje zaštićeni od izrabljivanja poslodavaca. To nam je donijelo velik iskorak po pitanju studentskoga standarda u RH.
Možda ste propustili...