Osijek
MAĐARI ISTOČNE SLAVONIJE

Promocija knjige Denisa Njarija
Objavljeno 14. veljače, 2019.
Odsjek za povijest Filzofskoga fakulteta u Osijeku, Hrvatski institut za povijest – podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskoga Broda te Mađarsko kulturno društvo Népkör organiziraju predstavljanje knjige Denisa Njarija Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831. i časopisa Scrinia Slavonica, sv. 18. (2018). Predstavljanje će se održati u petak (15. veljače) u 17 sati u svečanoj dvorani Filozofskoga fakuleta u Osijeku (II. kat, prostorija 60).

Na predstavljanju knjige govorit će Danijel Magdika, predsjednik MKD-a Népkör, dr. sc. Stanko Andrić, voditelj podružnice Hrvatskoga instituta za povijest – podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje te glavni urednik časopisa Scrinia Slavonica, doc. dr. sc. Denis Njari, voditelj Odsjeka za povijest i autor knjige, i dr. sc. Dinko Župan, član uredništva časopisa Scrinia Slavonica.

Knjiga Denisa Njarija Mađari istočne Slavonije od 1702. do 1831. temelji se na njegovoj doktorskoj disertaciji Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. i prvoj trećini 19. stoljeća. Glede kronološkoga okvira, njegovu donju granicu čine prvi poznati austrijski popisi nakon oslobođenja Slavonije od Osmanlija i ona je poprilično jasna. Provizornijom se čini zaključna godina analize. Međutim, u okvirima danoga istraživanja ona ima smisla zbog više razloga, a možda ponajviše stoga što od tridesetih godina 19. stoljeća započinje kolonizacija mađarskoga stanovništva iz uže Ugarske na područje (istočne) Slavonije. J.P.