Ekonomija
NASTAVAK JAČANJA

HPB i JABA sklopile ugovor o pripajanju
Objavljeno 13. veljače, 2019.
HPB i Jadranska banka (JABA) sklopili su jučer u Zagrebu Ugovor o pripajanju. Ugovorne strane suglasne su da se pripajanje JABA-e Hrvatskoj poštanskoj banci provede do 1. travnja 2019. S obzirom na to da je HPB jedini dioničar JABA-e, pripajanje se, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, provodi bez povećanja temeljnog kapitala i zamjene dionica. Dionice JABA-e koje drži HPB prestat će postojati danom upisa pripajanja u sudski registar te će na HPB biti prenesena cjelokupna imovina, obveze i prava JABE danom upisa pripajanja u sudski registar. Kupnja i pripajanje Jadranske banke iznimno su važni za nastavak jačanja najveće banke u hrvatskom vlasništvu. Z.R.