Učionica
DIO ODLUKA S 3. SJEDNICE SENATA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Sveučilište u Osijeku studentima dodjeljuje 120 stipendija i 5 potpora
Objavljeno 10. veljače, 2019.

Na 3. sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 30. siječnja 2019., doneseno je mnogo odluka, a izdvajamo najvažnije.

Senat je donio Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019. kojim će dodijeliti ukupno 120 stipendija i 5 potpora studentima prema sljedećim kategorijama:

l A) Stipendije za izvrsnost – 55 stipendija

A1.) za studente viših godina studija – 30 stipendija; A2.) za studente prve godine preddiplomskoga sveučilišnog i preddiplomskoga stručnog studija te prve godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – 10 stipendija; A3.) za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija i u prvu godinu specijalističkoga diplomskog stručnog studija – 10 stipendija; A4.) za studente upisane u više godine preddiplomskoga, diplomskoga ili integriranoga studija te za studente upisane u prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija na umjetničko-znanstveno/nastavnoj sastavnici – 5 stipendija;

l B) Stipendije studentima aktivnim športašima – 5 stipendija

l C) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 60 stipendija

C1.) za studente slabijega socijalno-ekonomskog stanja – 50 stipendija; C2.) za studente s invaliditetom – 5 stipendija; C3.) za studente koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama – 5 stipendija;

l D) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora.

Nadalje, Senat je potvrdio jednoga redovitoga profesora u prvom izboru, i to prof. dr. sc, Aleksandra Stanisavljevića, redovitoga profesora iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja poljoprivreda na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Donesena je i odluka o davanju suglasnosti Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na Odluku Fakultetskoga vijeća od 22. siječnja 2019. godine. Njome se uglednim znanstvenicima iz inozemstva u statusu međunarodno priznatih znanstvenika – dr. sc. Miralemu Hadžiselimoviću, dr. sc. Bojanu Štumbergeru i dr. sc. Nikoli Tesliću – povjerava izvođenje nastave iz određenih predmeta na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Elektrotehnike i računarstva za akademske godine 2018./2019. godinu i 2019./2020. Osim toga, na prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost od 21. siječnja 2019. godine, Senat je donio Plan izdavačke djelatnosti za akademsku godinu 2018./2019. koji obuhvaća ukupno 108 novih izdanja na 15 znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama. Raspored je planiranih izdanja sljedeći: Akademija za umjetnost i kulturu – 11, Ekonomski fakultet – 2, Fakultet agrobiotehničkih znanosti – 10, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija – 14, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – 7, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti – 17, Filozofski fakultet – 3, Građevinski i arhitektonski fakultet – 4, Katolički bogoslovni fakultet – 1, Medicinski fakultet – 24, Pravni fakultet – 2, Prehrambeno-tehnološki fakultet – 1, Strojarski fakultet – 6, Odjel za biologiju – 5, Odjel za matematiku – 1.

Uz to, Senat je usvojio i dopunu Odluke o uvjetima upisa i sustav bodovanja za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2019./2020. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. K tomu, Senat je razriješio izv. prof. art. dr. sc. Sašu Došen s Akademije za umjetnost i kulturu i imenovao Dubravku Pađen Farkaš, višu knjižničarku, ravnateljicu Gradske i sveučilišne knjižnice za člana sveučilišnoga Odbora za izdavačku djelatnost. Razlog je statusna promjena Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije koji su od 1. lipnja 2018. spojeni u jednu ustanovu, Akademiju za umjetnost i kulturu, a ne mogu biti dva člana Odbora iz iste ustanove.

Prihvaćeno je i pokroviteljstvo prvoga znanstveno-stručnog simpozija pod nazivom „Usmeno i pisano izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“ koji će se 10. svibnja 2019. održati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Članovi Senata izdali su i suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje dvaju dokumenata:

l Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektronike“ ukupne vrijednosti 3.991.805,70 kuna;

l Sporazuma o partnerstvu u okviru provedbe projekta „Dig IT – Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva“.

(Sveučilište u Osijeku)
Dva programa cjeloživotnoga učenja na Filozofskom fakultetu Osijek

Na prijedlog Povjerenstva za programe cjeloživotnog učenja, Senat je donio odluke o davanju suglasnosti za ustroj i izvedbu dvaju programa cjeloživotnoga učenja na Filozofskom fakultetu Osijek: Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj te Socijalno-emocionalno učenje u odgoju i obrazovanju.
Prijave za studentske stipendije i potpore do 15. veljače

Dana 1. veljače 2019. raspisan je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Osijeku. Prijave se primaju do 15. veljače, a dodatne informacije i svi potrebni obrasci nalaze se na poveznici: http://www.unios.hr/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-i-potpora-sveucilista-josipa-jurja-strossmayera-u-osijeku-za-akademsku-godinu-2018-2019/.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREGLED PRIJAVA ZA ERASMUS PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Sve veće zanimanje znanstvenika i studenata Sveučilišta u Osijeku za sudjelovanjem u programu Erasmus+

2

RAZGOVOR: TAJANA MOHNACKI, OSJEČKA MAGISTRICA KULTURALNOGA MENADŽMENTA, ODNEDAVNO GLOBALNA POTPREDSJEDNICA ERASMUSOVE STUDENTSKE MREŽE (ERASMUS STUDENT NETWORK)

Glavni cilj, na koji ću se usmjeriti u svojem mandatu, bit će priznavanje rada studenata volontera

3

ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Provode brojna važna znanstvena istraživanja i projekte te razvijaju međunarodnu suradnju i mobilnost