Ekonomija
NOVA STATISTIČKA BAZA

Popis poljoprivrede provest će se u lipnju 2020. godine
Objavljeno 8. veljače, 2019.

U svrhu dobivanja što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi te utvrđivanja važnosti i djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo u Hrvatskoj će se u lipnju iduće godine provoditi popis poljoprivrede.Predviđeno je to Prijedlogom zakona o popisu poljoprivrede 2020. koji je Državni zavod za statistiku (DZS) uputio u javnu raspravu. Popisom poljoprivrede cilj je "dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi - gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu i objektima za smještaj životinja i gospodarenje stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi, dopunskim djelatnostima, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju te o prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju", ističe se u obrazloženju predloženog zakona o kojemu se do 7. ožujka provodi javno savjetovanje.
Popis poljoprivrede provest će se od 1. do 30. lipnja 2020. godine, a prvi rezultati popisa bit će objavljeni do 30. studenoga 2020. godine, a konačni najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Popisom će biti obuhvaćena poljoprivredna gospodarstva koja imaju više od 0,40 hektara korištene površine (KPP) i/ili 0,5 stočnih jedinica, ili manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali najmanje 0,1 hektar voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, bilo koju površinu rasadnika, površine pod povrćem, sjemenskim usjevima i presadnicama, cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice. Popisom neće biti obuhvaćeni povrtnjaci za vlastite potrebe, a bit će OPG-ovi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i s njom povezanim djelatnostima i poslovni subjekti te njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Prikupit će se podaci o upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom, članovima gospodarstva i radnoj snazi na poljoprivrednom gospodarstvu, gospodarenju zemljištem, načinu proizvodnje, korištenju oranica, povrtnjaka (okućnica), livada i pašnjaka, voćnjaka, vinograda, maslinika, rasadnika... Podatke će prikupljati od poljoprivrednika popisivači metodom osobnog intervjua, a od poslovnih subjekata preko interneta unosom podataka u elektronički popisni obrazac. Predviđa se da će zakonski prijedlog biti upućen u hitnu saborsku proceduru, a radi stvaranja uvjeta za provedbu Uredbe EU-a iz 2018. o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredbi iz 2008 i 2011. Tom uredbom propisano je da su države članice dužne dati provjerene osnovne podatke o kvaliteti unutar 15 mjeseci nakon završetka referentne godine. Podaci koji se zahtijevaju uredbom obuhvaćaju 98 posto ukupno korištene poljoprivredne površine (bez povrtnjaka) i 98 posto stočnih jedinica svake članice. Posljednji je popis poljoprivrede u Hrvatskoj proveden od 1. do 15. lipnja 2003. godine, što je bio prvi takav popis nakon 40 godina. Hina/Z.Rupčić

Troškovi pripreme, organizacije, obrada i objavljivanje podataka u ukupnom iznosu od 34,25 milijuna kuna osiguravaju se u državnom proračunu u okviru financijskog plana DZS-a za razdoblje od 2018. do 2021. godine
TRI TISUĆE POPISIVAČA
Procjenjuje se da će u popis poljoprivrede biti uključeno 3000 popisivača, kontrolora, koordinatora, članova popisnih povjerenstava i popisnih centara. Prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava bit će usporedivi na razini Europske unije i pružiti statističku bazu znanja za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).