Regija
I U ĐAKOVU NOVA PRAKSA

Grad sufinancira čuvanje djece koju čuvaju dadilje
Objavljeno 7. veljače, 2019.
ĐAKOVO

Budući da čuvanje djece kod "teta čuvalica", u njezinoj i/ili djetetovoj kući, više nije stvar najobičnijeg dogovora, pogodbe nje i roditelja, nego je ta djelatnost dobila zakonski okvir donošenjem Zakona o dadiljama, koji je u ožujku 2013. donio Hrvatski sabor, "tete čuvalice" moraju imati registriranu djelatnost.

Na području Đakova, doznajemo od zamjenika gradonačelnika Roberta Francema, koja se u Đakovu odnosi na gradski Dječji vrtić Đakovo te jedan privatni i samostanski vrtić, za sada je jedna registrirana dadilja, no nakon gradske odluke o sufinanciranju za očekivati je da će ih biti više.

- Registrirana dadilja može se skrbiti o najviše šestero djece, a zaposlenjem jednog djelatnika o još šestero, znači, ukupno o dvanestero djece - kaže zamjenik Francem. Grad ima dobre vijesti za roditelje djece koja su u takvom obliku čuvanja, kod registrirane dadilje - na prošlotjednoj sjednici Gradskog vijeća (GV) usvojena je Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja čuvanja, brige i skrbi za djecu rane i predškolske dobi u okviru registrirane djelatnosti dadilja, prema kojoj će Grad Đakovo sufinancirati dadiljin trošak, njezinu uslugu čuvanja djece s 500 kuna po djetetu. Francem kaže kako je Đakovo 28. grad u Hrvatskoj koji uvodi takvu praksu, da ona za lokalnu samoupravu nije isključiva zakonska obaveza, no da Grad Đakovo itekako vidi opravdanost da iz svoga proračuna sufinancira i takav oblik čuvanja djece, kod registriranih dadilja. U pripremi te odluke Grad se vodio iskustvima Grada Koprivnice.

Prema Zakonu o dadiljama, djelatnost čuvanja, brige i skrbi o djeci u stambenom ili poslovnom prostoru odnosi se na djecu do 14 godina, kako stoji u obrazloženju Odluke, a na ovaj način unaprijedit će se briga osobito za djecu jasličke i predškolske dobi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema tom zakonu, sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice sukladno sa svojim programima i odredbama posebnog propisa kojima je uređeno područje djelovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Francem kaže kako se u gradu Đakovu pokazala potreba za ovakvim oblikom čuvanja i brige o djeci navedene dobi, to više što su kapaciteti u dječjim vrtićima popunjeni.

- Intencija Grada je da svako dijete bude zbrinuto djelatnošću čuvanja, brige i skrbi o djeci, pa i ona djeca koja zbog popunjenih kapaciteta vrtićkih ustanova nisu u tom sustavu - kaže zamjenik gradonačelnika Francem.

- Prema dosadašnjoj studiji, obuhvaćenost djece dječjim vrtićima na đakovačkom području je 34 posto, a jasličke dobi 10 posto, no druge sredine taj postotak imaju i daleko niži - kaže Francem. Grad boravak djece u vrtićima sufinancira u visini od 50 posto. U proračunu je za program čuvanja, brige i skrbi o djeci - poslova dadilje, za 2019. godinu planirano stotinu tisuća kuna.
S. Župan
Robert Francem

zamjenik đakovačkog gradonačelnika:

Obuhvaćenost djece dječjim vrtićima na đakovačkom području je 34 posto, a jasličke dobi 10 posto, no u nekim drugim sredinama taj je postotak i daleko niži
VIJEĆNICI TRAŽE Besplatan vrtić
Na aktualcu GV-a vijećnik Danko Kočiš (SDP) predložio je da Grad u cijelosti financira boravak u Vrtiću Đakovo, umjesto sadašnjeg sufinanciranja od 50 posto. I Goran Soldo (HSS) predlaže da se novac od naplate povećanog komunalnog doprinosa usmjeri za besplatan vrtić. Gradonačelnik Marin Mandarić (HDZ) odgovara da je sada prioritet povećati kapacitete, da slijedi gradnja vrtića u Piškorevcima, a planiran je i u Selcima.
Možda ste propustili...

OPĆINA MARIJANCI OBJAVILA DVA NATJEČAJA

Za udruge u kulturi isportu 615.000 kuna

ZAHTJEVI SE DOSTAVLJAJU DO 31. SIJEČNJA

Cerna stipendira studente s 500 kn

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana