Ekonomija
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Velik broj studijskih programa na svim razinama obrazovanja
Objavljeno 6. veljače, 2019.
Ekonomski fakultet Osijek prilagođava svoje upisne kvote potrebama tržišta rada

Kao jedna od najstarijih visokoškolskih institucija Slavonije, Baranje i Srijema, ono je što Ekonomski fakultet Osijek čini prepoznatljivim i važnim akterom u okruženju. Svojim studentima pruža velik broj studijskih programa na svim razinama obrazovanja, brojne izvannastavne aktivnosti u kojima studenti razvijaju znanja i vještine te povećavaju svoju zapošljivost, suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini s institucijama visokoga obrazovanja i gospodarskim subjektima na različitim znanstvenim i stručnim projektima, kao i projektima mobilnosti Erasmus+ programom.Uvažavajući preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZO), kao i strukovnih udruga (primjerice HUP-a.), Ekonomski fakultet kontinuirano prilagođava upisne kvote potrebama na tržištu rada. Ekonomski fakultet u Osijeku bio je prvi izbor 77,14 % u akademskoj 2016.-2017. godini, a u 2018.-2019. godini gotovo 100 % svojih upisanih studenata. Na preddiplomskoj sveučilišnoj razini odvijaju se: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika, Trgovina i logistika, na diplomskoj sveučilišnoj razini: Ekonomska politika i regionalni razvitak, Financijski menadžment, Marketing, Poduzetnički menadžment i poduzetništvo, Menadžment, Poslovna informatika, Trgovina i logistika, na poslijediplomskoj specijalističkoj razini: Financije i bankarstvo, Marketing posebnih područja, Organizacija i management, Poduzetništvo, Računovodstvo, revizija i analiza i Upravljanje ekonomskih razvojem i na poslijediplomskoj sveučilišnoj razini – doktorski studij: Management i Poduzetništvo i inovativnost.
Direktorica financija i računovodstva Drvne industrije Spačva d.d., Mirela Šumanovac, ističe: ‘’Za poslijediplomski studij sam se odlučila jer sam prepoznala drukčiji pristup edukaciji koji omogućuje praktičnu primjenu novostečenih znanja”.
“Studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, uz naprednu tehnologiju i brojne izvannastavne aktivnosti, pruža i moderan način studiranja’’, ističe Robert Vučković, član uprave Croatia osiguranja d.d.
Popis partnerskih institucija dosegao je broj od 114, broj studentskih praksi 271, a Pravno-ekonomskom klinikom obrađeno je 238 slučajeva. Nastavnici s velikom voljom omogućavaju transfer znanja iz akademske i poslovne zajednice te razvijaju zajedničke projekte u kojima sudjeluju. Društvena se uloga Ekonomskog fakulteta očituje i podupiranjem rada studentskih udruga. Ponuda programa cjeloživotnog obrazovanja prilagodljiva je potrebama tržišta, a u njihovom izvođenju važna je suradnja predstavnika gospodarstva i lokalne zajednice: Javna nabava, Upravljanje projektnim ciklusom, Analiza troškova i koristi investicijskih projekata, Turistički vodiči i voditelji poslovnica, Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije i Voditelj EU projekata. Od akademske 2012./2013., do prvog semestra akademske 2018./2019. edukaciju programima cjeloživotnog obrazovanja prošlo je 168 polaznika.
”Svojim programima uspješno odgovaramo na izazove okruženja i vremena u kojemu djelujemo prenoseći suvremena znanja i vještine te obrazujući kompetentne stručnjake u području ekonomije i poslovne ekonomije. Studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potražnje za kvalitetnim visoko obrazovanim pojedincima, čije se znanje temelji na znanstvenim i istraživačkim aktivnostima u uskoj povezanosti s poslovnim okruženjem i međunarodnom suvremenom praksom. Dinamičnost i neizvjesnost okruženja, u kojemu živimo, stavlja pred obrazovne institucije stalne izazove i traži nova znanja, metode i alate koji će biti u stanju odgovoriti na postavljene probleme’’, ističe dekan izv. prof. dr. sc. Boris Crnković D.Miklić