Novosti
TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Među opasnim proizvodima pronašli i trinaest igračaka
Objavljeno 26. siječnja, 2019.
Prošle je godine tržišna inspekcija obavila 13.693 nadzora roba i usluga

U 2018. godini tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta obavili su ukupno 13.693 inspekcijskih nadzora od kojih 2526 prema prijavama građana. Kontrolirale su se sve vrste roba i usluga, od opravdanosti računa za režijske troškove, do ispravnosti dječje opreme i električnih uređaja za njegu kose.

"Tržišna inspekcija Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2018. godini zaprimila je ukupno 2488 predstavki te je izvršeno ukupno 11.167 redovnih inspekcijskih nadzora i ukupno 2526 inspekcijskih nadzora po predstavkama. U području zaštite osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga u 2018. godini provedeno je ukupno 13.269 kontrola primjene odredbi Zakona o zaštiti potrošača, uključujući i javne usluge koje se pružaju potrošačima. Vezano uz javne usluge koje se pružaju potrošačima tržišna inspekcija je u 2018. godini zaprimila ukupno 152 predstavke potrošača koje se odnose na postupanje pružatelja javnih usluga, i to usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, javne usluge distribucije električne energije, javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te javne usluge distribucije prirodnog plina. Najčešći razlozi zaprimljenih predstavki vezano uz javne usluge: obračun i naplata javne usluge, nemogućnost provjere obračunatog iznosa na parametre obračuna, sumnja u nezakonitost cjenika trgovca, nezadovoljstvo postojećim općim i tehničkim uvjetima pružatelja javne usluge te sustav rješavanja prigovora", poručuju iz Ministarstva gospodarstva.

Manjkavi proizvodi
Inspekcija je lani provjeravala i sigurnost proizvoda na tržištu iz kategorija električne opreme i uređaja, tekstilnih proizvoda, osobne zaštitne opreme, dječje opreme i namještaja te tekućih naftnih goriva. Uzorkovano je 95 proizvoda, od kojih se njih osam pokazalo manjkavim do te mjere da su završili u europskom RAPEX sustavu za zdravlje rizičnih proizvoda,

"U području tehničkih zahtjeva za proizvode i sigurnost proizvoda stavljenih na tržište u 2018. godini provedeno je 4475 kontrola zakonskih propisa iz djelokruga tržišne inspekcije kojima su uređeni zahtjevi u vezi stavljanja proizvoda na tržište, a s aspekta uzorkovanja uzeto je s tržišta 95 uzoraka proizvoda. I to iz kategorije električne opreme i uređaja, tekstilnih proizvoda, osobne zaštitne opreme, dječje opreme i namještaja, tekućih naftnih goriva, te je provedeno njihovo ispitivanje s ciljem provjere sukladnosti s propisanim zahtjevima. Ovisno o utvrđenim nesukladnostima ispitanih proizvoda poduzete su odgovarajuće mjere, bilo dragovoljne od strane gospodarskih subjekata, bilo obvezne mjere poduzete od strane tržišne inspekcije, a koje su uključivale otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, zabranu stavljanja proizvoda na tržište, ili njihovo povlačenje s tržišta. U slučaju onih proizvoda gdje je ispitivanjem utvrđeno da predstavljaju rizik za sigurnost i zdravlje potrošača, o istim je proizvodima dostupnim na tržištu obaviještena Europska komisija i ostale države članice putem sustava RAPEX te je u 2018. godini putem sustava poslano osam obavijesti prema Komisiji ", izvješavaju iz Ministarstva.

Monitoring EU tržišta
Također, u 2018. godini tržišna inspekcija je u Hrvatskoj provodila monitoring roba na tržištu koje su pristigle iz zemalja EU-a. Tako je inspekcija provela i monitoring na temelju obavijesti putem RAPEX sustava o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Na temelju takvih obavijesti zaprimljenih u 2018. godini u 222 slučaja pronađen je proizvod na tržištu RH. U najvećem broju slučajeva - 158 alarm za uzbuno oglašen je za vozila, u čak 13 slučaja za dječje igračke, u šest slučajeva za električne proizvode, a u četiri slučaja za informatičke. Tri su se slučaja odnosila na proizvode za uljepšavanje i higijenu, a dva na planinarsku opremu.

Osim ovih aktivnosti tržišna inspekcija u koordinaciji s drugim državama članicama, Europskom komisijom i organizacijom PROSAFE, sudjelovala je u zajedničkom projektu nadzora europskog tržišta PROSAFE JA2016 u okviru kojeg je na tržištu proveden nadzor i uzorkovanje npr. udarne bušilice, penjačke opreme te električne opreme za njegu kose. Od uzetih uzoraka osobne zaštitne opreme ispitivanjem je u slučaju dva proizvoda utvrđeno da predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost (ublaživač pada i penjački pojas), pa su povučeni s tržišta.

Ivana Solar
158

upozorenja iz Europske komisije došla su vezano uz vozila
Kako prijaviti
Tržišni će inspektor uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio postupke podnošenja pisanih prigovora, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor. Na temelju sadržaja prijave procjenjuje se postoje li zakonske pretpostavke za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora na okolnosti na koje se ukazuje. Obavijest o rezultatima inspekcijskog nadzora dostavlja se podnositelju pisanim putem.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana