Novosti
IZMJENE U VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

Mali vodovodi pripajaju se velikima, stižu i nove cijene
Objavljeno 12. siječnja, 2019.
Sustav javne vodoopskrbe je razvijen, ali generira gubitke od oko 50 %

Prošle godine, u svibnju, nakon završetka realizacije EU projekta, osječkom Vodovodu pripojen je lokalni Čvorkovac, tvrtka koja je vodom opskrbljivala korisnike u općini Erdut. Time je u Osječko-baranjskoj županiji na izvjestan način i u praksi zaživjela ideja spajanja lokalnih vodovoda metodom pripajanja manjih vodovodnih tvrtki većima.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike upravo je otvorilo javno savjetovanje o paketu zakona iz područja vodnoga gospodarstva, a glavne promjene očekuju lokalne vodovode i kanalizacije, čiji bi se broj sa sadašnjih 190 trebao smanjiti na 35 do 40.


Kako stoji u objašnjenju Ministarstva, u sadašnjem, izuzetno fragmentiranom, sustavu (oko 190 isporučitelja) nije moguće postići ono što posljednjih nekoliko godina uspješno rade Osječani, a to je realizacija europskih projekata. Nije tajna da su Hrvatskoj potrebni investicijski ciklusi u izgradnji sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, jer je pokrivenost stanovništva tom uslugom samo 47 posto, te izgradnja sustava javne vodoopskrbe, koji je dobro razvijen, ali - generira velike gubitke (oko 50 %). Predlagatelj zakona je svjestan da sadašnji usitnjeni vodnokomunalni sektor nema kapaciteta za provedbu takvih investicija kako u kadrovskom tako i u smislu priuštivosti potrebnih investicija na postojećim područjima pružanja vodnih usluga. Stoga smatraju kako je taj sektor potrebno objediniti, reorganizirati, uspostaviti uslužna područja, uvesti samo jednog javnog isporučitelja na uslužnom području, uvesti jedinstvenu cijenu vodne usluge na uslužnom području te postići racionalno upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom.


Nacrtom prijedloga zakona iz područja vodoopskrbe uređuju se pretpostavke za uspostavu uslužnih područja s najmanjom isporukom od dva milijuna kubičnih metara vode godišnje (a to dovodi do prijedloga od 35 do 40 uslužnih područja); uspostavlja se pravilo o jednom isporučitelju na uslužnom području (jedinstveni javni isporučitelj vodnih usluga), koji je društvo kapitala čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave; propisuje se obveza integracije postojećih javnih isporučitelja u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju.


To bi dovelo do stvaranja pretpostavki za ujednačavanje cijene vode na uslužnom području; uspostavljanja obveze javnih isporučitelja vodnih usluga na provedbu, a jedinica lokalne samouprave na osiguravanje provedbe višegodišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina, na temelju kojih se osigurava i financiranje investicija iz Ugovora o pristupanju Hrvatske EU-u.
Tim izmjenama predlaže se da odluku kojom se uvodi naknada za razvoj, kao jedinu lokalnu investicijsku komponentu cijene vode, ubuduće donose županije, a ne, kao dosad, gradovi i općine, jer je područje županije geografski bliže budućem uslužnom području javne vodoopskrbe i javne odvodnje.


Dario Kuštro
SOCIJALNO PRIUŠTIVA CIJENA VODE
Jedna od posljedica koje se očekuju s donošenjem paketa zakona jest i da će se osigurati da cijena vode i nakon provedbe investicija diktiranih pristupnim ugovorom s Europskom unijom bude socijalno priuštiva potrošačima, i to u granicama ekonomske učinkovitosti isporučitelja - u pravilu do tri posto neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Osigurat će se provedba načela povrata troškova od vodnih usluga - "voda plaća za vodu" na način da se upravljanje, održavanje i pogon komunalnih vodnih građevina financira isključivo iz cijene vode, a investicije u komunalnu vodnu infrastrukturu iz različitih dostupnih izvora (fondovi EU-a, državni proračun, proračuni jedinica lokalne samouprave, međunarodne financijske institucije ili drugo financijsko tržište). Naposljetku, osigurat će se integracija više od 200 malih lokalnih nereguliranih vodovoda bez adekvatne kontrole kvalitete vode u sustav javne vodoopskrbe. Javna rasprava o paketu zakona otvorena je do 8. veljače.
Možda ste propustili...

OD 1. KOLOVOZA TREBALO BI IĆI POVEĆANJE OD 3 POSTO, A 4 POSTO OD 1. LISTOPADA

Sindikati zdravstva ne odustaju od zahtjeva za veću plaću

LIJEKOVI DOSTUPNI OD PETKA U 15 SATI

Srušio se sustav za izdavanje lijekova

Najčitanije iz rubrike