Učionica
ODRŽANA ZAJEDNIČKA SJEDNICA SENATA I SVEUČILIŠNOGA SAVJETA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Sveučilište u Osijeku najuspješnije je hrvatsko sveučilište u realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini
Objavljeno 13. siječnja, 2019.

Na zajedničkoj sjednici Senata i Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2018./2019., održanoj 18. prosinca 2018. godine, doneseno je mnogo odluka i prihvaćeno mnogo izvješća, od kojih izdvajamo one najvažnije.

Prof. dr. sc. Renata Baličević, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Osijeku, predstavila je Jedinstvenu sveučilišnu studentsku anketu te upoznala članove Senata i Sveučilišnoga savjeta s provedbom i rezultatima sveučilišne ankete koji su ih prihvatili. Nadalje, prihvaćeno je Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2018. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1712-1811 (prosinac 2017. – studeni 2018.). Naime, proračunska je godina završena s 30. studenim 2018. i Izvješće obuhvaća razdoblje od 1. prosinca 2017. do 30. studenoga 2018. Plan upravljanja ljudskim resursima obuhvaćao je 198 napredovanja i 49 zamjenskih radnih mjesta, odnosno novih zapošljavanja na koja je Sveučilište 21. ožujka 2018. dobilo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Plan je revidiran 5. lipnja, 14. rujna i 13. studenoga 2018. zbog povećanja broja nastavnika i suradnika (mirovina i prestanak ugovora o radu) za 12 nastavnika i suradnika te za 11 članova nenastavnog osoblja te za dva nastavnika i dva člana nenastavnoga osoblja koji su preminuli u prošloj godini. Na kraju je u 2018. ukupno realizirano 268 radnih mjesta (napredovanja i zamjenska radna mjesta). Ukupno je realizirano 171 napredovanje nastavnika i suradnika prema strukturi znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih, nastavnih, suradničkih i stručnih zvanja kao i pripadajućih radnih mjesta. Nakon statusne promjene Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije u Akademiju za umjetnost i kulturu obavljen je prijelaz 156 zaposlenika na novu ustanovu. Iz Izvješća je vidljivo kako je Sveučilište uspješno realiziralo Plan i da je revidiranjem uspjelo realizirati 90 % Plana. Prema Izvješću Ministarstva znanosti i obrazovanja RH Sveučilište u Osijeku najuspješnije je sveučilište u realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini.

Senat je odmah donio i Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911. Plan obuhvaća proračunsko razdoblje od prosinca 2018. do studenoga 2019., a izrađen je temeljem dostavljenih prijedloga znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta. Plan obuhvaća tablice s Planom umirovljenja, zapošljavanja te napredovanja i zamjenskih zapošljavanja na teret sredstava državnoga proračuna u 2019. godini prema mjesecima i ukupno obuhvaća 200 napredovanja i 64 zamjenskih zapošljavanja, od čega su 52 nastavnika i suradnika i 12 članova nenastavnoga osoblja u okviru raspoloživoga koeficijenta. Senat je prihvatio jedinstven Plan upravljanja ljudskim resursima u 2019. koji se dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH na analizu i izdavanje suglasnosti. K tomu, na prijedlog Dubravke Pađen Farkaš, ravnateljice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Senat je donio Odluku o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku vezano uz izgradnju Hrvatskoga nacionalnog skupnog kataloga. Sveučilište je prihvatilo i pokroviteljstvo 10. Međunarodnoga kongresa „Flour-Bread ‘19” i 12. Hrvatskoga kongresa proizvodnje i prerade brašna „Brašno – Kruh ‘19” koji se održava u Osijeku od 11. do 14. lipnja 2019. godine.

(Sveučilište u Osijeku)
Prihvaćeni uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u prvu godinu studija
Prihvaćeni uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u prvu godinu studija na sastavnicama

Senat je donio i uvjete upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2019./2020. na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. O tome je na sjednici detaljno izvijestio prorektor Sveučilišta za nastavu i studente prof. dr. sc. Dražan Kozak.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

PREGLED PRIJAVA ZA ERASMUS PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Sve veće zanimanje znanstvenika i studenata Sveučilišta u Osijeku za sudjelovanjem u programu Erasmus+

2

RAZGOVOR: TAJANA MOHNACKI, OSJEČKA MAGISTRICA KULTURALNOGA MENADŽMENTA, ODNEDAVNO GLOBALNA POTPREDSJEDNICA ERASMUSOVE STUDENTSKE MREŽE (ERASMUS STUDENT NETWORK)

Glavni cilj, na koji ću se usmjeriti u svojem mandatu, bit će priznavanje rada studenata volontera

3

ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Provode brojna važna znanstvena istraživanja i projekte te razvijaju međunarodnu suradnju i mobilnost