Učionica
ULOŽILI VELIK TRUD U PRIPREMU I PREDSTAVLJANJE NA SMOTRI

Pregled izložbenih prostora sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Objavljeno 13. siječnja, 2019.

Smotra je bila izvrsna prilika da se maturanti upoznaju s dostignućima u pojedinim znanstvenim područjima te s opremljenošću pojedinih sveučilišnih sastavnica. Kako bi pružili što bolji uvid u mogućnosti, predstavnici sastavnica uložili su velik trud u pripremu predstavljanja na izložbenim prostorima.

Dvanaest fakulteta, četiri sveučilišna odjela i Akademija za umjetnost i kulturu zainteresiranima su ponudili prije svega osnovne informacije o dostupnim studijskim programima i uvjetima upisa, ali buduće su studente nastojali zainteresirati često vrlo zanimljivim prezentacijama i kreativnim pristupom. Pregled viđenoga donosimo redom, a sastavnicama zahvaljujemo na ustupljenim materijalima.
- Ekonomski fakultet predstavio je svoje studijske programe te brojne izvannastavne aktivnosti koje su dostupne studentima. Kroz interaktivne igre i kvizove maturanti su mogli ispitati vlastite sklonosti za pojedine preddiplomske studije, a kroz zanimljiva pitanja iz svakoga od područja ekonomskih znanosti pružen je uvid što sve obuhvaća ekonomija i kakve je kompetencije moguće steći završetkom Ekonomskoga fakulteta. Za najuspješnije u odgovorima pripremljeni su prigodni poklon-paketi. Na sva pitanja vezana uz studiranje odgovarali su studenti, predstavnici svih studentskih udruga Fakulteta.

- Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija prikazao je ogledne primjere laboratorijske opreme koja se koristi tijekom studiranja. Putem uobičajenih promidžbenih materijala i digitalnih medija vezanih uz studijske programe i uvjete upisa promoviran je i, u Hrvatskoj jedinstven, diplomski studij Automobilskog računarstva i komunikacija.

- Filozofski fakultet, uz inzistiranje na izvrsnosti unutar svih odsjeka i ponudu kvalitetne nastave, posebno njeguje i podržava izvannastavne aktivnosti svojih studenata, stoga su upravo one bile u prvom planu prilikom prezentacije na ovogodišnjoj Smotri. Taj je Fakultet jedno od rijetkih učilišta u Hrvatskoj kojemu je Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH dodijelila certifikat za kvalitetu (2016.). Predstavljene su studentske aktivnosti i studentska mobilnost. Studenti Filozofskoga fakulteta Osijek uspješno djeluju i u udrugama: organiziraju susrete, tribine, a bave se i izdavačkim radom. Studenti hrvatskoga jezika i književnosti izdaju časopis „Aleph“, studenti povijesti, udruženi s Međunarodnom organizacijom studenata povijesti (Udruga ISHA), izdaju časopis „Essehist“, studenti informacijskih znanosti izdaju časopis „Libros“, dok studenti filozofije izdaju „Bilten studentskih radova iz filozofije“. Studenti su i autori brojnih radova, recenzenti te urednici studentskih zbornika sa studentskih konferencija. Stoga je njihova znanstveno-književna produkcija bila temelj promidžbenoga prostora Fakulteta. Također, Filozofski fakultet ima najveću mobilnost studenata na Sveučilištu u Osijeku te studenti imaju mogućnost studirati na sveučilištima u mnogim europskim zemljama.

- Građevinski i arhitektonski fakultet predstavio se na Smotri Sveučilišta u Osijeku kao jedan od istaknutih regionalni centara za stjecanje znanja i vještina u tzv. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) području. Detaljne informacije o studijskim programima, smjerovima i nastavnim i izvannastavnim aktivnostima koje nudi Fakultet bilo je moguće saznati iz brošura i letaka s informacijama za upise koje su pripremili zainteresiranima, ali još bolje u neposrednoj komunikaciji s nastavnicima i studentima Fakulteta. GRAFOS ima najmodernije uređene prostore, opremljene učionice i laboratorije s opremom koja se stalno inovira i nadograđuje. Fakultet organizira oblike nastave koji spajaju obrazovni, znanstveni, stručni i umjetnički rad u cilju formiranja cjelovitog inženjera koji će kreativno i kritički promišljati o svakom problemu i biti spreman odgovoriti na sve izazove koje pred njega postavi društvo. Predstavljanje Fakulteta na 22. Smotri proteklo je u ozračju dobrodošlice budućim studentima.

- Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu predstavio se kao malo mjesto za velike mogućnosti različitim promidžbenim materijalima. Promidžbenim filmom, prezentacijom najvažnijih i za filozofsko-teološki studij temeljnih knjiga, posljednjim izdanjima znanstvenih studija profesora te studentskim časopisom „Teofil“, brošurama, redom akademske godine te fotografijama sa studijskih putovanja u Rim, Milano i Krakow, izvannastavnih aktivnosti (poput karitativno-humanitarne, dramske i biblijske skupine) zainteresiranim posjetiteljima profesori i studenti KBF-a u Đakovu predstavili su prednosti i kvalitetu studiranja u malom, ali dinamičnošću i aktivnošću života bogatom kampusu. Osim toga, posjetitelji su se mogli pobliže upoznati s uvjetima upisa i mogućnošću smještaja u Studentskom domu koji se nalazi u sklopu fakulteta te pomoći koju fakultet pruža osobama slabijega socijalnog-ekonomskoga stanja. Budućim studentima uz promidžbene materijale darovane su i kemijske olovke s logom fakulteta.

- Medicinski fakultet predstavili su studenti svih studijskih smjerova. U svojem reprezentativnom izdanju, noseći službene uniforme, studenti su zajedničkim radom posjetiteljima prikazali vještine poput mjerenja krvnog tlaka te razine šećera u krvi. Na izložbenom prostoru predstavljene su informacije o širokom spektru mogućnosti koje Medicinski fakultet pruža tijekom studiranja, od odlaska na međunarodne razmjene do različitih kongresa i edukacijskih tribina.

- Fakultet agrobiotehničkih znanosti i ove je godine imao čast biti domaćin Smotri. Maturante, buduće studente i sve ostale posjetitelje izložbeno je mjesto Fakulteta dočekalo s neophodnim informacijama o studijima i brojnim zabavnim animirajućim sadržajima. I ove je godine Studentski zbor Fakulteta predstavljao svoj fakultet širokim spektrom informacija o studijskim programima, nastavnoj i istraživačkoj infrastrukturi fakulteta, dostignućima u tehnologiji i znanosti, kreativnim radnim mjestima u struci, studentskom životu na fakultetu i o brojnim drugim detaljima. Iako su podijeljene brošure, kemijske olovke i druge sitnice, ipak je najsnažniji promidžbeni materijal bilo osobno svjedočanstvo studenata i njihovo uživanje u ulozi opuštenoga i veseloga domaćina. Tu su ulogu drugoga dana Smotre podijelili Studentski zbor, studenti druge i treće godine, asistenti i profesori koji su dočekali maturante iz dvadesetak srednjih škola, ugostili ih u vijećnici, predavaonicama, praktikumima i laboratorijima te ih proveli kroz devet radionica i četiri izložbe o DNA, kloniranju, forenzičarima, životu, pčelama, GIS-u, ribama, kopitima, divljači, lipicancima, kukcima, bioplinu i drugome.

- Pravni fakultet na svojem je izložbenom prostoru predstavio nove promidžbene materijale te upoznao maturante s uvjetima upisa i programom svojih sveučilišnih i stručnih studija prava i upravnoga prava. Osim toga budući studenti mogli su se upoznati s radom pravne, pravno-ekonomske i zelene pravne klinike kao oblicima praktičnoga podučavanja i razvijanja vještina koje studentima omogućuju lakše zapošljavanje i brzo snalaženje u poslovima za koje ih pojedini studiji osposobljavaju. Budući studenti kroz komunikaciju sa studentskim predstavnicima upoznavali su se s radom studentskih udruga koje djeluju na PFO-u promičući najviše standarde i kvalitetu studija. Posjetiteljima je predstavljena opremljenost fakulteta informatičkom i drugom znanstvenom-nastavnom opremom te su dijeljeni i sitni suveniri s logom Pravnoga fakulteta.

- Izložbeni prostor Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta predstavio je programe obrazovanja: preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija te diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam. Zainteresiranim posjetiteljima štanda dijeljene su ujedno i pozivnice za 2. Noć znanosti koja je održana također u vrijeme održavanja ovogodišnje Smotre Sveučilišta (14. prosinca 2018.) i na kojoj su posjetitelji mogli sudjelovati na deset različitih radionica. Također, na izložbenom prostoru organiziran je i kviz kojem su mogli pristupiti svi posjetitelji, a kao nagradu za pokazano znanje podijeljene su prigodne nagrade. U interakciji posjetitelja sa zaposlenicima i studentima fakulteta prenošena su iskustva studenata o studentskom životu, radu na fakultetu i mogućnostima daljnjega usavršavanja i školovanja. Zaposlenici i studenti dijelili su tom prigodom promidžbene materijale, a izložbeni prostor krasila su, kao i prethodnih godina, različita izdanja i proizvodi fakulteta.

- Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu na Smotri Sveučilišta predstavio je eksponate završnih radova iz prethodnih godina kao i primjere manjih mjernih uređaja, opreme i instrumenata. Zainteresiranim posjetiteljima izložbenoga prostora usmeno su prezentirane informacije te su podijeljeni informativni letci o studijskim programima.

- Vrlo živahno ozračje bilo je oko izložbenoga prostora Akademije za umjetnosti i kulturu koji je bio ispunjen promidžbenim materijalima kao što su plakati, izdane knjige, letci i druge informacije za studente. Postavljen je laptop s promidžbenim videouradcima studenata, izložene su lutke i glumački kostimi, studenti likovne kulture predstavili su se slikama, crtežima i skulpturama, a studenti glazbenih smjerova izvodili su pozadinsku glazbu.

- Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo studijske programe predstavio je letcima i brošurama, a izložbeni prostor isticao se maketama čeljusti.

- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti predstavljen je različitim promidžbenim materijalima. Budući studenti mogli su se informirati o programima studija na osnovi tiskanih materijala Vodiča za studente te dodatnoj knjižici sa sažetim informacijama o fakultetu. Na izložbenom prostoru također su bili dostupni bedževi, straničnici i kemijske olovke. Osim promidžbenih materijala prikazana je projekcija videomaterijala te primjeri izdavačke djelatnosti fakulteta. Sve ostale informacije pružale su studentice učiteljskoga i predškolskoga studija.

- Odjel za fiziku predstavljen je s nekoliko zanimljivih demonstracijskih pokusa kojima su ilustrirani neki fizikalni zakoni ili je pokazano kako se fizikalno načelo može praktično iskoristiti. Pokuse su mogli izvoditi i sami učenici.

- Na izložbenom prostoru Odjela za biologiju zainteresirani posjetitelji mogli su vidjeti demonstracijske pokuse, mikroskopirati i samostalno pripremiti preparate. Oni koji su željeli imali su prigodu provjeriti svoje znanje iz biologije, razgledati materijale kojima se studenti koriste na vježbama te postati znanstvenici na jedan dan kako bi se uvjerili koliko biologija može biti zabavna.

- Ono što je svakako privlačilo buduće studente i posjetitelje na izložbeni prostor Odjela za kemiju bili su pokusi koji su se ove godine radili sa suhim ledom, jodnim satom, koktelima, vrućim ledom te kameleon. Svaki posjetitelj štanda mogao je dobili i prigodne materijale kao što su kemijske olovke, periodni sustav elemenata/kalendar te kratki vodič o Odjelu za kemiju u kojem se mogu pronaći sve informacije o tome koji se smjerovi mogu upisati, što sve mogu očekivati od studija, koje će sve kompetencije i vještine steći te gdje se mogu zaposliti po završetku određenoga smjera. Ove je godine učenicima srednjih škola pružena i prilika da 14. prosinca 2018. posjete laboratorij opće i fizikalne kemije Odjela za kemiju gdje su mogli sudjelovati u izradi pokusa „Hocuspocuschemicus“.

- Odjel za matematiku pripremio je letke o studijskim programima te o kompetencijama za rad koje diplomirani studenti mogu steći nakon završetka pojedinoga smjera. Na izložbenom prostoru istaknut je širok spektar mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata, a posjetitelji su mogli dobiti informacije o studiranju od asistenata, ali i od studenata viših godina studija koji su bili aktivno uključeni u promociju Odjela na Smotri. Posjetiteljima su na raspolaganju bile knjige čiji su autori nastavnici Odjela za matematiku te najnovija izdanja časopisa Osječki matematički list, koji je, među ostalim, namijenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola. Ove godine bio je izložen i robot MathBot koji su prošle godine izradili studenti završne godine diplomskoga studija matematike, smjera Matematika i računarstvo, a kojim su zainteresirani posjetitelji mogli upravljati putem http protokola. Za posjetitelje su pripremljene i šifrirane kutije čije lokote otvaraju rješenja zanimljivih matematičkih zadataka, a u kojima su se nalazile prigodne slatke nagrade. Posjetitelji su uz sve to mogli rješavati i logičke igre sudoku i kakuro te druge matematičke zadatke.

- Osim na izložbenim prostorima fakulteta i odjela, posjetitelji su se na izložbenim prostorima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Studentskoga centra u Osijeku, Studentskoga centra u Slavonskom Brodu, Studentskoga zbora i studentskih udruga mogli upoznati i s ništa manje važnim informacijama o uvjetima smještaja u Osijeku tijekom studija i studentskom životu, ali i mogućnostima zapošljavanja u pojedinim strukama i novim radnim uvjetima koje osiguravaju poduzetnici i tvrtke.
(Sveučilište u Osijeku)
 
Možda ste propustili...