Učionica
IZV. PROF. DR. SC. VLADIMIR DUGALIĆ DEKAN KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ĐAKOVU

„Perspektivu KBF-a vidimo u transdisciplinarnim studijskim programima“
Objavljeno 13. siječnja, 2019.

Vezani članci

MAURIZIO REZO PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ĐAKOVU

„Uz intelektualnu, KBF stavlja naglasak i na duhovnu izgradnju studenata“

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, iako po broju studenata i nastavnika pripada manjim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, sve više izrasta u suvremen fakultet koji razvija nekoliko vidova svoje djelatnosti. One su dijelom određene našom pripadnošću području humanističkih znanosti, ali i posebnošću što smo kao teološki fakultet primarno usmjereni na odgoj i obrazovanje svećeničkih kandidata te vjernika za obnašanje različitih crkveno-pastoralnih službi. To znači kako smo usmjereni na daljnje podizanje kvalitete nastave sa svrhom da studente odgojimo i obrazujemo u duhu kršćanske vjere te da postanu moralno odgovorni članovi društva koji kritički promišljaju i mudro djeluju te tako pridonose sveopćem dobru Crkve i društva. Osobitu pozornost stoga pridajemo i podizanju kvalitete individualnoga rada sa studentima te smo organizirali i poseban oblik mentorskoga rada i hospitacija koji, uz različite oblike izvannastavnih aktivnosti, nastoji promicati studentsku kreativnost i razvoj njihovih talenata. Sve to rezultira i visokim udjelom onih koji u redovitom roku i uspješno završavaju svoj studij. Uspostavljen je i sustav pomoći studentima slabijega imovinsko-socijalnoga stanja.

Ipak, novo vrijeme pred nas stavlja i nove društvene i pastoralno-evangelizacijske izazove. Iako je trenutačno na fakultetu upisano 137 redovitih studenata koji pohađaju petogodišnji Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski filozofsko-teološki studij, pad broja upisanih studenata, ali i sve manja potreba za vjeroučiteljima u školama te porast broja onih koji se ne mogu odmah zaposliti zahtijeva izradu novih studijskih programa. Perspektivu vidimo u dvopredmetnim studijima te u studijskim programima koji će omogućiti stjecanje kompetencija za obnašanje službe kateheta i pastoralnoga asistenta u župnoj zajednici, različitih oblika dušobrižništva, u području socijalnih službi, crkvenih medija te u bračno-obiteljskim savjetovalištima. Danas se, naime, sve više uočava potreba za transdisciplinarnošću teološkoga studija koja teži izradi intelektualnih alata koji oblikuju nove paradigme djelovanja i mišljenja, osobito u kontekstu etičko-religijskoga pluralizma, ne bojeći se ući u konstruktivni dijalog. Prioritet nam je stoga i osnivanje novih specijalističkih studija kao i doktorskoga studija iz ekumenske teologije i međureligijskoga dijaloga te religiozne pedagogije i katehetike.

Nastojimo osnažiti i kvalitetu znanstveno-istraživačkoga rada. Vrijedno je spomenuti da je više od 90 % naših nastavnika steklo kvalifikaciju znanosti na inozemnim sveučilištima, a Fakultet ima potpisane ugovore s desetak inozemnih fakulteta te svake godine raste broj onih koji odlaze na Erasmus+ program mobilnosti. Znanstvena razina očituje se i kroz sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima te u sve većem broju radova koji se referiraju u međunarodnim bazama. Osim toga, u svrhu popularizacije znanosti te ostvarivanja različitih oblika cjeloživotnoga obrazovanja, osim s matičnom Đakovačko-osječkom nadbiskupijom, sve više surađujemo i sa susjednim biskupijama. Jača i suradnja s lokalnom zajednicom te znanstveno-istraživačkim institutima. Uspostavom Zajednice prijatelja, koja okuplja naše bivše studente, sve više uspostavljamo suradnju i sa školama u kojima oni djeluju.
Tomislav Levak
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

40. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI

Promovirano 136 novih doktora znanosti na Sveučilištu u Osijeku

2

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU ORGANIZIRALA BEETHOVEN MEĐUNARODNI KLAVIRSKI MARATON

Akademija okupila 17 pijanista koji su izveli kompletan opus Beethovenovih sonata

3

ARTOS – FESTIVAL KNJIŽEVNOSTI, UMJETNOSTI I MULTIMEDIJE, 24. I 25. STUDENOGA

Nova festivalska pojava koja na zanimljiv način ujedinjuje više vrsta umjetnosti