Učionica
PRVA AKTIVNOST PROJEKTA OBRAZOVANJEM DO SAMOINICIJATIVE NA EKONOMSKOM FAKULTETU

Počela provedba certificiranoga programa edukacije „Voditelj EU projekata“ u Osijeku
Objavljeno 13. siječnja, 2019.
Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 16. listopada 2018. službeno je započela provedba certificiranoga programa edukacije „Voditelj EU projekata“, prve aktivnosti projekta OSA – Obrazovanjem do SAmoinicijative čiji je nositelj Ekonomski fakultet u Osijeku, a partneri Sveučilište u Osijeku, PRONI centar za socijalno podučavanje i Centar za poduzetništvo Osijek.

Opći je cilj projekta doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2015. – 2020. integracijom skupina u nepovoljnom položaju u društvo i tržište rada, umrežavanjem dionika iz javnoga, privatnoga, obrazovnoga i znanstvenoistraživačkoga sektora te razvojem i uspostavljanjem inovativnih oblika razvoja ljudskih potencijala. Poseban je cilj razvoj i unaprjeđenje kompetencija osoba u nepovoljnom položaju – mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba i dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u pogledu vještina (know-how), znanja (know-that) i razumijevanja (know-why) u području prijave i provedbe projekata i poduzetništva u cilju povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i/ili samozapošljavanja. Ukupno su prijavljena 72 kandidata od kojih je 25 izabrano za sudjelovanje u prvom ciklusu edukacije prema kriterijima koji definiraju ciljanu skupinu projekta – mlade visokoobrazovane nezaposlene osobe te dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe. Projekt OSA financiran je iz Europskoga socijalnog fonda.
Tomislav Levak
Možda ste propustili...