Ekonomija
NEIZRAVNE POTPORE

Plavi dizel odobren za 90.156 poljoprivrednika
Objavljeno 10. siječnja, 2019.
Agencija za plaćanja odobrila je pravo na potrošnju plavog dizela za ukupno 90.156 poljoprivrednika u iznosu od 127,4 milijuna litara što je, kako su priopćili iz Ministarstva poljoprivrede, oko 500 milijuna kuna neizravne potpore našim poljoprivrednicima, kroz subvencioniranu cijenu plavog dizela.

Agencija za plaćanja, kako se nadalje navodi, obračunala je količine plavog dizela korisnicima, na temelju prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini. "Pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela na temelju prijavljenih površina poljoprivrednog zemljišta i grla stoke. Odobrene količine plavog dizela dostupne su poljoprivrednicima na karticama od 8. siječnja 2019.", navode iz Ministarstva i podsjećaju da su na njihovu inicijativu od 2018. uvršteni i novi sektori u sastav dodjele kvote za potrošnju plavog dizela poljoprivrednicima u sektorima koji nisu korisnici izravnih plaćanja. Radi se o sektorima tovnog svinjogojstva, pčelarstva, kopitara (konji, magarci) i peradarstva. Z.R.