Novosti
VELIKI PROJEKT PRIVODI SE KRAJU

U pet godina legalizirano
75 posto nelegalnih zgrada
Objavljeno 10. prosinca, 2018.
Državna agencija za ozakonjenje nakon pet godina prestaje s radom

Postupak legalizacije nezakonito sagrađenih zgrada, a s kojim se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uhvatilo u koštac 2012. godine, odlučnije negoli ikada prije privodi se kraju, a nedavnom odlukom Vlade 1. srpnja iduće godine bit će ugašena Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ).


Agencija, koja je počela raditi 1. veljače 2014. godine, ispunila je svoju svrhu, što zapravo ukazuje na to da je vrlo ambiciozan projekt legalizacije gotovo milijun objekata u zemlji, nakon nekoliko neuspješnih pokušaja prethodnih vlada, bio uspješan. Valja podsjetiti da je ovo ozakonjenje pokrenulo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u mandatu bivše ministrice Anke Mrak Taritaš. Prema posljednjim podacima,


kako se navodi u prijedlogu Zakona o izmjenama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama "redovnim praćenjem stanja riješenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju od strane nadležnih upravnih tijela putem Registra broja riješenih zahtjeva, utvrđeno je da su do danas sva nadležna upravna tijela u Republici Hrvatskoj riješila većinu zaprimljenih zahtjeva u razumnom roku, pa se cijeni da je Agencija ispunila svoju svrhu i da više nema potrebe za radom iste".


Potreba za osnivanjem AZONIZ-a pojavila se nakon što je do utvrđenog roka - 30. lipnja 2013. godine, podneseno ukupno gotovo 827 tisuća zahtjeva za legalizaciju. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja utvrdilo je kako tako velik broj zahtjeva uz svoj redoviti posao neće moći obraditi nadležna upravna tijela gradova i županija u razumnom roku te je osnovana Agencija kojoj je bila zadaća da donosi rješenja o izvedenom stanju "u slučajevima u kojima nadležno upravno tijelo zbog velikog broja predmeta koje ima u radu ne može u razumnom roku riješiti te predmete". Agencija je trebala pomoći da se predmeti obrađuju podjednako, ujednačenom brzinom, u svim dijelovima zemlje, privremenog je karaktera i kod njezinog osnivanja bilo je planirano da će prestati s radom završetkom postupka ozakonjenja zgrada.
Uspješan rad AZONIZ-a

Naknadno je do 15. srpnja 2017. godine podneseno još gotovo 75 tisuća zahtjeva za legalizaciju, a prema posljednjim podacima od ukupnog broja svih podnesenih zahtjeva od 2013. godine do sada riješene su tri četvrtine (75,58 posto) predmeta.


Prema informacijama koje smo dobili od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, tijekom svoga dosadašnjeg rada Agencija je donijela ukupno 110.388 pravomoćnih i nepravomoćnih rješenja. "Od toga je doneseno 76.061 rješenje o izvedenom stanju, 463 rješenja o odbacivanju zahtjeva, 23.194 rješenja o odbijanju zahtjeva te 9128 rješenja o obustavi. U obradi se trenutačno nalazi 38.610 zahtjeva, od kojih je za 3550 zahtjeva poslan nacrt rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito sagrađene zgrade nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave koje izdaje rješenje o visini naknade te AZONIZ ne može dalje postupati u predmetnim zahtjevima. Naime, tek po zaprimanju navedenog rješenja i uplaćene naknade bit će moguće donijeti rješenje o izvedenom stanju", navode nam iz Ministarstva. Napominju i da je obveza AZONIZ-a evidentiranje svih nezakonito sagrađenih zgrada za koje su izdana rješenja o izvedenom stanju u Informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU), na temelju podataka iz rješenja koji se upisuju u Registar izdanih rješenja, bilo da rješenja o izvedenom stanju donose nadležna upravna tijela ili AZONIZ. "Na dan 26. studenoga 2018. godine u ISPU-u je evidentirano 736.611 zgrada, koje su obuhvaćene u 439.477 izdanih rješenja o izvedenom stanju. Navedeni podaci govore kako je rad AZONIZ-a iznimno učinkovit te da je osnivanje AZONIZ-a potaknulo i dio nadležnih upravnih tijela na pojačani rad na rješavanju zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju", kažu u Ministarstvu.
Rad na određeno


Trenutačno AZONIZ ima 117 zaposlenih djelatnika. Od osnutka najviše ih je bilo 214 i to, kako kažu u Ministarstvu, u kratkom razdoblju. "Tijekom rada AZONIZ-a neprekidno je prisutan odljev kadrova. Kako je Agencija osnovana na određeno vrijeme, sa specifičnom uskom djelatnošću, isto se manifestira stalnim dolaskom i odlaskom određenog broja zaposlenika. Naime, rad na određeno vrijeme nije stimulativan i svaka mogućnost stalnog zaposlenja u struci odvlači ljude zaposlene u Agenciji na kvalitetnija radna mjesta", kazali su nam u Ministarstvu.

Igor Mikulić
Više od 90 posto riješenih predmeta
Gašenjem Agencije praktično će i svi njezini zaposlenici, koji imaju ugovore o radu na određeno vrijeme, ostati bez posla. Do kraja lipnja 2013. godine u Osječko-baranjskoj županiji podnesena su ukupno 45.574 zahtjeva za legalizaciju. AZONIZ je proteklih godina u nekoliko navrata izuzeo 10.008 zahtjeva, a županijski Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i AZONIZ do sada su ukupno riješili 95,32 posto tih zahtjeva. U Osijeku je podneseno 12.510 zahtjeva, AZONIZ je izuzeo 4968 i do sada su gradski upravni odjel i Agencija riješili 77,18 posto predmeta. Međutim, od 15. srpnja 2017. godine u Osječko-baranjskoj županiji podneseno je novih 2414 zahtjeva, od kojih je riješeno 33,35 posto. Na području Osijeka podneseno je 1350 novih zahtjeva, od kojih je do sada riješeno samo 8,52 posto.
ambiciozan
PROJEKT - USPJEŠAN
Najčitanije iz rubrike