Novosti
SAMO 3,1 POSTO OSOBA NAPUSTI OBRAZOVANJE PRIJE VREMENA

Najuspješniji smo u EU-u po zadržavanju učenika u školi
Objavljeno 5. prosinca, 2018.
Hrvatska je na prvom mjestu u EU-u kada je riječ o sprječavanju ranog napuštanja obrazovanja i osposobljavanja, no u ispunjavanju ostalih pet ciljeva u području obrazovanja i osposobljavanja za 2020. još uvijek zaostaje za drugim zemljama članicama Europske unije, istaknuto je u utorak na predstavljanju publikacije Europske komisije "Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2018.“, u Zagrebu. U Hrvatskoj je u 2017. udjel osoba koje su rano napustile obrazovanje i osposobljavanje bio 3,1 posto, čime je ispunjen cilj EU-a da se udjel takvih osoba smanji ispod deset posto. Prema tom pokazatelju Hrvatska je u vrhu Europske unije. Prema indikatoru predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatska sa 75,1 posto u prošloj godini zaostaje za ciljem od 95 posto koji je, gledajući cijelu Europsku uniju, već postignut. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na predstavljanju publikacije istaknula je da se u suradnji s drugim ministarstvima radi na približavanju Hrvatske tom cilju EU-a. Podsjetila je na provođenje pilot-projekta kurikularne reforme "Škola za život", i napomenula da dobre rezultate ne možemo očekivati preko noći. "Nije se ulagalo u učitelje, nije se ulagalo u reforme i trebaju proći godine da ostvarimo bolje rezultate“, rekla je Divjak.H