Učionica
PROVEDBA ERASMUS PROGRAMA MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

U programu Erasmus+ realizirane mobilnosti 73 studenta i 103 djelatnika partnerskih ustanova iz inozemstva
Objavljeno 19. studenog, 2018.
U istom razdoblju odlaznu mobilnost na inozemnim visokoškolskim ustanovama ostvarilo je 115 studenata i 128 članova (ne)nastavnoga osoblja Sveučilišta JOSIPA JURJA STROSSMAYERA u Osijeku

Temeljem Erasmus povelje i provedenoga natječaja, Sveučilište u Osijeku ostvaruje Erasmus mobilnost studenata, nastavnika i administrativnoga osoblja. U cilju osiguranja visoke razine kvalitete studentske i nastavne mobilnosti, Sveučilište u Osijeku putem internetskih stranica objavljuje i ažurira sve obavijesti u svezi s postupkom prihvaćanja stranih studenata i studijskim programima.Odlazna mobilnost

* Erasmus odlazna mobilnost – studenti


U odlaznoj mobilnosti u svrhu studijskog boravka sudjelovali su studenti četrnaest sastavnica, a najveći broj odlaznih mobilnosti u akademskoj godini 2017./2018. u toj kategoriji ostvarili su studenti Ekonomskoga fakulteta i Filozofskoga fakulteta (47,2 %). Ako se usporedi ukupan broj odlaznih mobilnosti studenata Sveučilišta u Osijeku u svrhu studijskoga boravka u akademskoj godini 2008./2009., kada je ostvareno tek 12 odlaznih mobilnosti, vidljiv je stalan rast odlazne mobilnosti (72 odlazne mobilnosti u akademskoj 2017./2018.). (Tablica 1.)


Studenti Sveučilišta u Osijeku u sklopu odlazne Erasmus mobilnosti od akademske godine 2010./2011. mogu obavljati stručnu praksu u inozemnim ustanovama i tvrtkama. U prvoj godini stručnu je praksu u inozemstvu obavljalo ukupno devet studenata, dok je u akademskoj godini 2017./2018. na stručnu praksu otišlo 43 studenata s 13 sastavnica i Doktorske škole. Najveći broj odlaznih mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse (44 %) u spomenutom razdoblju ostvarili su studenti Filozofskoga fakulteta, Ekonomskoga fakulteta i Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta. (Tablica 1.)


U odnosu na države u kojima studenti Sveučilišta u Osijeku studiraju i/ili obavljaju stručnu praksu u akademskoj godini 2017./2018., najveći broj mobilnosti ostvaren je na visokoškolskim ustanovama u Njemačkoj, Španjolskoj, Poljskoj, Sloveniji, Portugalu i Austriji što čini 78 % ukupno ostvarenih mobilnosti. (Grafikon 1.) U odnosu na spol, u akademskoj godini 2017./2018. u odlaznoj mobilnosti studenata sudjelovalo je 87 (75,7 %) studentica i 28 (24,3 %)studenata.* Erasmus odlazna mobilnost – nastavno i nenastavno osoblje


Nastavno i administrativno osoblje ima mogućnost sudjelovati u Erasmus programu i to u svrhu održavanja nastave i stručnoga usavršavanja u trajanju od dva dana do dva mjeseca. U prvoj godini organiziranja mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje (2008./2009.) sudjelovalo je ukupno sedam djelatnika Sveučilišta, dok je u akademskoj godini 2017./2018. realizirano 128 mobilnosti na inozemnim sveučilištima. Najveći broj mobilnosti ostvarili su djelatnici Filozofskoga, Poljoprivrednoga i Ekonomskoga fakulteta (38,2 %). U spomenutom razdoblju, kao i ranijih godina, (ne)nastavno osoblje ostvaruje gotovo 80 % mobilnosti u području stručnoga usavršavanja na inozemnim partnerskim sveučilištima, a tek 20 % nastavnika odlučuje se za održavanje nastave na inozemnim sveučilištima. (Tablica 2.)


U akademskoj godini 2017./2018. (ne)nastavno je osoblje Sveučilišta u Osijeku u sklopu Erasmus programa održavalo nastavu te sudjelovalo u programima stručnoga usavršavanja u 25 država, od čega je 42,2 % mobilnosti bilo na visokoškolskim ustanovama u Italiji, Njemačkoj, Sloveniji i Španjolskoj. (Grafikon 2.) Analizirajući dobnu skupinu sudionika mobilnosti, najveći interes pokazuju znanstvenici u dobi od 35. do 44. godine starosti (44,5 %), dok su najmanji broj mobilnosti ostvarili znanstvenici iznad 55. godine života (0,1 %). U odnosu na spol, u akademskoj godini 2017./2018. u odlaznoj mobilnosti (ne)nastavnoga osoblja sudjelovalo je 75 (59 %) žena i 53 (41 %) muškarca.
Dolazna mobilnost
* Erasmus dolazna mobilnost studenata

U sedmoj godini organiziranja dolazne mobilnosti strani studenti studirali su na 13 sastavnica osječkoga Sveučilišta. Najviše ih se odlučilo za kolegije na Ekonomskom i Medicinskom fakultetu (34,2 %). (Tablica 3.)


Ukupno 73 strana studenta dolaze sa sveučilišta iz dvadeset država, od toga najviše (59 %) studenata dolazi iz Poljske, Španjolske, Turske i Mađarske. (Grafikon 3.) U dolaznoj mobilnosti u svrhu studijskoga boravka sudjelovala su ukupno 64 strana studenta (87,7 %) koja su studirala na trinaest sastavnica Sveučilišta u Osijeku, dok se za obavljanje stručne prakse odlučilo devet (12,3 %) stranih studenata i to na Medicinskom fakultetu i na Odjelu za biologiju. Za razliku od prethodnoga razdoblja, kada je bilo više studentica u odnosu na studente, u akademskoj godini 2017./2018. podjednak je broj studenata oba spola, točnije 53,4 % studenata i 46,6 % studentica.* Erasmus dolazna mobilnost – nastavno i nenastavno osoblje


Program dolazne mobilnosti za (ne)nastavno osoblje realizira se na Sveučilištu u Osijeku od akademske 2011./2012. U akademskoj godini 2017./2018. nastavu je održalo 40 profesora na osam sastavnica, dok je u svrhu stručnoga usavršavanja u navedenom razdoblju realizirana dolazna mobilnost šezdeset i triju osoba, također na deset sastavnica i u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku. (Tablica 4.)


Najveći broj dolazne mobilnosti ostvarili su nastavnici i nenastavno osoblje iz Poljske, Mađarske, Italije i Portugala (36 %). (Grafikon 4.)
Lidija GETTO
NAPOMENA

U ovom izvješću rabe se nazivi sastavnica iz akademske godine 2017./2018. budući da se podatci odnose na navedeno razdoblje

DOC. DR. SC. SANJA JUKIĆ, FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK:

„Dinamičan i produktivan koncept“

 

Od 16. do 30. rujna 2018. održavala sam nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pečuhu, na Katedri za hrvatsku književnost, na kolegijima voditelja Katedre dr. sc. Istvána Blazsetina.

Moja su predavanja bila vezana uz hrvatsku pjesničku avangardu, s komparativnim uvidima u mađarsku, i to u umjetnički, napose pjesnički rad jednoga od nositelja mađarske avangardne umjetnosti – Lajosa Kassáka, čime se studente željelo uputiti na mogućnosti i realnosti komparativnoga pristupa. Kako osim radnoga usavršavanja, Erasmus+ mobilnost pruža mogućnost razmjene nastavničkih iskustava te druženja i suradnje sa znanstvenicima sličnih radnih interesa, kao i kulturalnog educiranja, sve to bilo je dijelom i mojega pečuškog iskustva – od razgledanja impresivnoga okružja Filozofskoga fakulteta – botaničkog vrta do neposrednog uvida u radne uvjete pečuške Katedre za hrvatsku književnost, odlaska u sveučilišnu knjižnicu, obilaska hrvatskih obrazovnih, odgojnih i kulturnih institucija u Pečuhu, do obilaska arhitekturnih i kulturnih znamenitosti grada. S obzirom na sve što nudi, Erasmus+ je vrlo aktivan stipendijski koncept, dinamičan i produktivan!

Tomislav Levak

DOC. DR. SC. DOMAGOJ VIDOSAVLJEVIĆ, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK:

„Dobra mogućnost za učenje“

 

U akademskoj godini 2017./2018. boravio sam na Klinici za ginekologiju i porodništvo Medicinskoga sveučilišta AKH Beč na Odjelu za fetalnu medicinu i opstetriciju, kod prof. Husslein, a u akademskoj godini 2018./2019. na Klinici za porodničku medicinu Sveučilišne bolnice Charitè u Berlinu, kod prof. Henrich.

Osim što su vodeće ustanove u svojim državama, svaka od njih ima i svoje posebnosti. Tako je primjerice Charitè krovna ustanova za dijagnostiku i liječenje srčanih mana u Njemačkoj (interdisciplinarnim pristupom, u suradnji s Deutsche Herz Zentrumom) i nacionalni centar za HIV i infektivne bolesti u trudnoći. Koncept job shadowing kliničarima je dobra mogućnost za učenje i stjecanje novih znanja jer liječnik je, uz njihove liječnike, aktivno uključen u svakodnevan rad i funkcioniranje Klinike. Omogućen mu je izbor tema i problematike koje ga zanimaju i lakše je uvidjeti razlike u načinu funkcioniranja sustava i rješavanja konkretne problematike, posebice kada je riječ o izrazito specifičnim slučajevima i rijetkim bolestima koje se u manjim centrima rijetko susreću.

Tomislav Levak

KATARINA KAJAN, ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU:

„Erasmus+ preporučujem svima“

 

Tijekom diplomskoga studija na Odjelu za biologiju Sveučilišta u Osijeku sudjelovala sam na trima Erasmus+ stručnim praksama: Veszprém (Mađarska), České Budéjovice (Češka) i Kaiserslautern (Njemačka). Tijekom svake prakse bavila sam se temama u području mikrobiologije. Moje prvo Erasmus+ iskustvo započelo je 4. siječnja 2016. i trajalo je četiri mjeseca. Shvatila sam da me je to iskustvo učinilo boljom i kompetentnijom ne samo u području struke i biologije, već i na svim razinama pa sam se prijavila na drugu Erasmus+ stipendiju. Nova poznanstva, nova iskustva i novi gradovi samo su me još više motivirali na učenje, usavršavanje, spoznavanje drugih i drugačijih kultura. Na stečenom znanju i iskustvu beskrajno sam zahvalna svim mentorima. Također, zahvaljujem i odličnom timu Erasmus+ programa na Sveučilištu te velikoj potpori koordinatorice. Stručna praksa u okviru Erasmus+ programa nešto je najbolje što se jednom studentu može dogoditi. Prakse ću pamtiti dugo i prisjećati ih se s velikim osmjehom na licu! Preporučujem Erasmus+ program svima!

Tomislav Levak

MARINA GLUMAC, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU:

„Prepoznajte vrijednost prilike“

 

Ljetni semestar akademske godine 2017./2018. pohađala sam na Sveučilištu Alpen-Adria u Klagenfurtu. Bilo je to bogato iskustvo upoznavanja austrijske kulture, njemačkoga jezika te stjecanja novih prijatelja iz cijelog svijeta. To je iskustvo u kojem student i mlada osoba profitiraju u nekoliko aspekata – osobnom, akademskom i profesionalnom. U novom višekulturnom akademskom okruženju ne samo da se upoznajete s metodama i alatima kojima se studenti toga Sveučilišta koriste pri učenju, već imate doticaj i priliku usporediti ih s načinom rada svih drugih sveučilišta odakle studenti na razmjeni dolaze. Uz resurse koji su vam na raspolaganju, postojeća znanja i vještine jednostavno razvijate i nadopunjujete novima. Svima bih preporučila da se odvaže na takav korak prepoznajte vrijednost prilike koja je zahvaljujući Erasmus+ programu pred vama.

Tomislav Levak
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

LIDIJA BARIĆ DR. MED., DOBITNICA NAGRADE „ZA ŽENE U ZNANOSTI“ U 2018. GODINI

Nakon što doktoriram imam želju teme kojima se bavim u znanosti primijeniti u pedijatriji

2

SREDIŠNJA PROSLAVA DANA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I SVEČANA SJEDNICA SVEUČILIŠNOGA SENATA

Obilježena 44. akademska godina od osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

3

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Jedinstvena institucija koja podjednako razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i ozbiljan znanstveno-istraživački rad