Učionica
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture
Objavljeno 19. studenog, 2018.

Od svojega osnutka u vidu Više tehničke građevinske škole Osijek, koja je započela s radom 1976. godine, Građevinski fakultet nekoliko je puta mijenjao svoje ime, a takva se povijesna promjena dogodila i ove godine. Naime, od rujna 2018. fakultet službeno djeluje pod imenom Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.


Svakako jedan od najvažnijih događaja na Fakultetu tijekom prošle akademske godine bio je postupak reakreditacije koji u svrhu unaprjeđenja kvalitete visokoga obrazovanja redovito provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a na Fakultetu je proveden tijekom svibnja 2018. U tu svrhu provedena je temeljita samoanaliza, a članovi povjerenstva za reakreditaciju razgovarali su sa svim bitnim dionicima Fakulteta. Postupak je okončan na obostrano zadovoljstvo, a konačno mišljenje povjerenstva još se očekuje.

Jedna od najvećih sastavnica

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek pripada tzv. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) skupini fakulteta te je jedna od najvećih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – i prema broju studenata i prema broju zaposlenika. Ukupno 34 djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju i 27 djelatnika u nastavnim i suradničkim zvanjima provodi nastavu na nekoliko različitih nastavnih programa. Na Fakultetu trenutačno studira gotovo 1000 studenata, a broj novoupisanih u prvu godinu studija kao i broj diplomiranih studenata tijekom akademske godine 2017./2018. bio je sljedeći:


* preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – 133 novih, 60 diplomiranih studenata;


* preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam – 47 novih studenata;


* preddiplomski stručni studij (redoviti i izvanredni) – 111 novih, 32 diplomirana studenta;


* diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – 79 novih, 72 diplomirana studenta;


* razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnoga diplomskog studija – 11 novih, 6 diplomiranih studenata;


* specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – 26 novih, 4 diplomirana studenta;


* poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij – upisuje nov naraštaj studenata u prosincu;


* poslijediplomski specijalistički studij – upisi u prosincu.


Od navedenih studijskih programa, zanimljivo je istaknuti da je prvi naraštaj studenata najnovijega navedenoga studija, preddiplomskoga sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam, ove akademske godine započeo svoju treću studijsku godinu te će 2019. godine biti zadovoljstvo čestitati prvim završenim studentima s akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma. Na žalost, s obzirom na nedostatak zaposlenika u predmetnom znanstveno-nastavnom zvanju, na pokretanje diplomskoga studija arhitekture i urbanizma u Osijeku morat će se pričekati sigurno još nekoliko godina te će ti studenti svoje obrazovanje morati nastaviti u Zagrebu ili Splitu.


Istodobno, Fakultet je osobito ponosan na svoj poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. Taj studij trenutačno pohađa 37 studenata, od kojih je petero tijekom 2017. i 2018. godine javno obranilo teme svojih doktorskih disertacija. Iako izvan matične sastavnice, u istom je razdoblju na Građevinskom fakultetu u Zagrebu svoju disertaciju obranio djelatnik Fakulteta Tihomir Dokšanović, mag. ing. aedif., pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ivice Džebe i prof. dr. sc. Damira Markulaka.
Radionice i stručna predavanja

Osim postojećih studijskih programa, iznimno je važno naglasiti i napore koje djelatnici Fakulteta ulažu u svrhu promicanja tehničkih znanosti, prije svega građevinarstva i arhitekture. U promatranom razdoblju u tu je svrhu osnovano Povjerenstvo za popularizaciju znanosti i tehničke kulture koje je organiziralo osam radionica i desetak predstavljanja postera/predavanja. Struktura sudionika prikazana je grafikonima 1 i 2.
Vodi se, naravno, računa i o sadašnjim studentima kako bi im uz redovan nastavni program bili dostupni i dodatni sadržaji. Tako je tijekom akademske godine 2017./2018. održano nekoliko studentskih radionica i više od 20 nastavnih sadržaja na terenu. Za studente, ali i za nastavnike, svakako je bitna i organizacija brojnih stručnih predavanja. Među njima mogla bi se izdvojiti nedavno održana manifestacija Green Talks, program koji su podržali Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Hrvatska udruga energetskih certifikatora, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek, Društvo arhitekata grada Osijeka, Društvo građevinskih inženjera Osijek, Hrvatska komora inženjera građevinarstva te Hrvatska komora arhitekata.

Osobita pozornost znanstvenom radu


Uz nastavne i stručne aktivnosti, na Fakultetu se osobita pozornost pridaje znanstvenom radu. Tijekom akademske godine 2017./2018. nastavljen je rad na mnogim postojećim projektima te je započelo i provođenje novih, tako da je trenutačno aktivno dvadesetak znanstvenih projekata koje vode fakultetski djelatnici. Osim kao voditelji vlastitih projekata, djelatnici Fakulteta sudjelovali su u znanstvenim aktivnostima i suradnjom s djelatnicima drugih institucija na njihovim projektima, ali i kroz objavu zajedničkih znanstvenih radova u relevantnim časopisima i konferencijama. Svake godine ostvaruje se i sve više odlaznih mobilnosti na inozemne institucije (unutar i izvan Erasmus programa) pa su tako predstavnici nastavnoga i nenastavnoga osoblja u promatranom razdoblju boravili i radili u Mađarskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Švicarskoj, Malti, Italiji, Češkoj, Austriji, SAD-u, Rumunjskoj i Australiji.


I studenti se sve više počinju koristiti mogućnostima koje im u svrhu njihova obrazovanja pruža ne samo matična sastavnica, nego i programi mobilnosti. Tijekom protekle akademske godine dvoje studenata Fakulteta provelo je putem Erasmus programa cijeli semestar na studijskom boravku u inozemstvu, konkretno u Italiji i Njemačkoj. Zahvaljujući Euroweb+ programu, jedna je studentica izradila svoj diplomski rad na Sveučilištu u Novom Sadu u Srbiji. Istovremeno, jedan student s Aydin Universityja iz Istanbula u Turskoj proveo je cijeli semestar u Osijeku. Ostvarena je i kratkotrajna dolazna mobilnost studenta iz grada Makao (Kina), u svrhu stručnoga usavršavanja u okviru Laboratorija za eksperimentalnu mehaniku „Vladimir Sigmund“.


Vlastitu inicijativu studenti su pokazali i organiziranjem studentske konferencije ISUCCES koja se, zalaganjem studentske udruge SGFOS na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu, održava još od 2013. godine. Osim iz Hrvatske, ove su godine na konferenciji sudjelovali i studenti iz Albanije, Grčke, Makedonije i Portugala.


Na kraju treba spomenuti da su djelatnici Fakulteta u promatranom razdoblju objavili i nekoliko kvalitetnih knjiga: Markulak, D.: „Me(n)talne konstrukcije“; Hadzima-Nyarko, M., Nikić, D. Morić, D.: „Potresno inženjerstvo – procjena oštetljivosti zgrada“ i Mulabdić, M.: „Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju“. Nemoguće je u jednom članku nabrojiti sve aktivnosti koje se tijekom godine provedu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. No, sigurno je kako i navedeno potvrđuje njegov status regionalnoga centra obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga rada u području temeljnih tehničkih znanosti, građevinarstva i arhitekture.
Ivana ŠANDRK NUKIĆ
Zelena knjižnica Fakulteta

Svojim aktivnostima interese studenata i djelatnika uvijek prati i knjižnica Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta. Kao i svake godine, najbogatiji program ponuđen je tijekom Hrvatskoga mjeseca knjige koji je 2018. godine u znaku baštine i glagoljice. Međutim, ipak posebno treba naglasiti jednu novost, a to je činjenica da je fakultetska knjižnica u travnju 2018. proglašena Zelenom knjižnicom. Dogodilo se to tijekom stručnog skupa „24 sata za održivu gradnju“ koji je na Fakultetu održan u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, a tijekom kojega je održan i cijeli niz prigodnih stručnih predavanja.
Dekanove i Rektorove nagrade

Da vrijedi ulagati u nastavni proces i mlade ljude, dokazao je i broj studenata koji su svojim prosjekom ocjena zaslužili Dekanovu nagradu tijekom akademske godine 2017./2018.: Sanda Lučić, Tin Vujčić, Martina Hopfinger, Hrvoje Glavaš, Jelena Ivošević, Ilija Vucić, Ivan Nekić, Mirela Grinfelder, Luka Šegrt, Nikolina Klarić, Petra Olić i Katarina Galista. Rektorovu nagradu u istoj akademskoj godini dobili su studenti Sanda Lučić i Antonio Radonjić.
Možda ste propustili...

DALIBOR TATAR PREDSJEDNIK STUDENTSKOGA ZBORA ODJELA ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

„Biti student kemije predstavlja svakodnevne susrete s brojnim izazovima“

TRADICIONALNA FFOS BICIKLIJADA „BIBLIOCIKLIRANJE OSIJEK – ČEPIN 2019.“

Biciklirali u znak potpore nacionalnoj kampanji „I ja želim čitati“

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU KAO KREATIVNO SREDIŠTE

Kreativan pristup nastavnika i studenata popularizaciji znanosti s temom „Boje“

2

ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Jaka znanstvena djelatnost, brojne studentske aktivnosti i otvorenost za međunarodnu suradnju i mobilnost

3

DR. PETAR KAUKOV, REDATELJ I DOCENT NA ODSJEKU REŽIJE DRŽAVNE AKADEMIJE ZA KAZALIŠNU I FILMSKU REŽIJU U SOFIJI (BUGARSKA) TE SURADNIK AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

S kolegama iz Kazališta Virovitica i s osječke Akademije dijelim zajednički umjetnički jezik