Učionica
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Regionalni centar obrazovanja u području građevinarstva i arhitekture
Objavljeno 19. studenog, 2018.

Od svojega osnutka u vidu Više tehničke građevinske škole Osijek, koja je započela s radom 1976. godine, Građevinski fakultet nekoliko je puta mijenjao svoje ime, a takva se povijesna promjena dogodila i ove godine. Naime, od rujna 2018. fakultet službeno djeluje pod imenom Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek.


Svakako jedan od najvažnijih događaja na Fakultetu tijekom prošle akademske godine bio je postupak reakreditacije koji u svrhu unaprjeđenja kvalitete visokoga obrazovanja redovito provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a na Fakultetu je proveden tijekom svibnja 2018. U tu svrhu provedena je temeljita samoanaliza, a članovi povjerenstva za reakreditaciju razgovarali su sa svim bitnim dionicima Fakulteta. Postupak je okončan na obostrano zadovoljstvo, a konačno mišljenje povjerenstva još se očekuje.

Jedna od najvećih sastavnica

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek pripada tzv. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) skupini fakulteta te je jedna od najvećih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – i prema broju studenata i prema broju zaposlenika. Ukupno 34 djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju i 27 djelatnika u nastavnim i suradničkim zvanjima provodi nastavu na nekoliko različitih nastavnih programa. Na Fakultetu trenutačno studira gotovo 1000 studenata, a broj novoupisanih u prvu godinu studija kao i broj diplomiranih studenata tijekom akademske godine 2017./2018. bio je sljedeći:


* preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – 133 novih, 60 diplomiranih studenata;


* preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam – 47 novih studenata;


* preddiplomski stručni studij (redoviti i izvanredni) – 111 novih, 32 diplomirana studenta;


* diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – 79 novih, 72 diplomirana studenta;


* razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis sveučilišnoga diplomskog studija – 11 novih, 6 diplomiranih studenata;


* specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo – 26 novih, 4 diplomirana studenta;


* poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij – upisuje nov naraštaj studenata u prosincu;


* poslijediplomski specijalistički studij – upisi u prosincu.


Od navedenih studijskih programa, zanimljivo je istaknuti da je prvi naraštaj studenata najnovijega navedenoga studija, preddiplomskoga sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam, ove akademske godine započeo svoju treću studijsku godinu te će 2019. godine biti zadovoljstvo čestitati prvim završenim studentima s akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma. Na žalost, s obzirom na nedostatak zaposlenika u predmetnom znanstveno-nastavnom zvanju, na pokretanje diplomskoga studija arhitekture i urbanizma u Osijeku morat će se pričekati sigurno još nekoliko godina te će ti studenti svoje obrazovanje morati nastaviti u Zagrebu ili Splitu.


Istodobno, Fakultet je osobito ponosan na svoj poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij. Taj studij trenutačno pohađa 37 studenata, od kojih je petero tijekom 2017. i 2018. godine javno obranilo teme svojih doktorskih disertacija. Iako izvan matične sastavnice, u istom je razdoblju na Građevinskom fakultetu u Zagrebu svoju disertaciju obranio djelatnik Fakulteta Tihomir Dokšanović, mag. ing. aedif., pod voditeljstvom prof. dr. sc. Ivice Džebe i prof. dr. sc. Damira Markulaka.
Radionice i stručna predavanja

Osim postojećih studijskih programa, iznimno je važno naglasiti i napore koje djelatnici Fakulteta ulažu u svrhu promicanja tehničkih znanosti, prije svega građevinarstva i arhitekture. U promatranom razdoblju u tu je svrhu osnovano Povjerenstvo za popularizaciju znanosti i tehničke kulture koje je organiziralo osam radionica i desetak predstavljanja postera/predavanja. Struktura sudionika prikazana je grafikonima 1 i 2.
Vodi se, naravno, računa i o sadašnjim studentima kako bi im uz redovan nastavni program bili dostupni i dodatni sadržaji. Tako je tijekom akademske godine 2017./2018. održano nekoliko studentskih radionica i više od 20 nastavnih sadržaja na terenu. Za studente, ali i za nastavnike, svakako je bitna i organizacija brojnih stručnih predavanja. Među njima mogla bi se izdvojiti nedavno održana manifestacija Green Talks, program koji su podržali Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH, Hrvatska udruga energetskih certifikatora, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Osijek, Društvo arhitekata grada Osijeka, Društvo građevinskih inženjera Osijek, Hrvatska komora inženjera građevinarstva te Hrvatska komora arhitekata.

Osobita pozornost znanstvenom radu


Uz nastavne i stručne aktivnosti, na Fakultetu se osobita pozornost pridaje znanstvenom radu. Tijekom akademske godine 2017./2018. nastavljen je rad na mnogim postojećim projektima te je započelo i provođenje novih, tako da je trenutačno aktivno dvadesetak znanstvenih projekata koje vode fakultetski djelatnici. Osim kao voditelji vlastitih projekata, djelatnici Fakulteta sudjelovali su u znanstvenim aktivnostima i suradnjom s djelatnicima drugih institucija na njihovim projektima, ali i kroz objavu zajedničkih znanstvenih radova u relevantnim časopisima i konferencijama. Svake godine ostvaruje se i sve više odlaznih mobilnosti na inozemne institucije (unutar i izvan Erasmus programa) pa su tako predstavnici nastavnoga i nenastavnoga osoblja u promatranom razdoblju boravili i radili u Mađarskoj, Portugalu, Velikoj Britaniji, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Švicarskoj, Malti, Italiji, Češkoj, Austriji, SAD-u, Rumunjskoj i Australiji.


I studenti se sve više počinju koristiti mogućnostima koje im u svrhu njihova obrazovanja pruža ne samo matična sastavnica, nego i programi mobilnosti. Tijekom protekle akademske godine dvoje studenata Fakulteta provelo je putem Erasmus programa cijeli semestar na studijskom boravku u inozemstvu, konkretno u Italiji i Njemačkoj. Zahvaljujući Euroweb+ programu, jedna je studentica izradila svoj diplomski rad na Sveučilištu u Novom Sadu u Srbiji. Istovremeno, jedan student s Aydin Universityja iz Istanbula u Turskoj proveo je cijeli semestar u Osijeku. Ostvarena je i kratkotrajna dolazna mobilnost studenta iz grada Makao (Kina), u svrhu stručnoga usavršavanja u okviru Laboratorija za eksperimentalnu mehaniku „Vladimir Sigmund“.


Vlastitu inicijativu studenti su pokazali i organiziranjem studentske konferencije ISUCCES koja se, zalaganjem studentske udruge SGFOS na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu, održava još od 2013. godine. Osim iz Hrvatske, ove su godine na konferenciji sudjelovali i studenti iz Albanije, Grčke, Makedonije i Portugala.


Na kraju treba spomenuti da su djelatnici Fakulteta u promatranom razdoblju objavili i nekoliko kvalitetnih knjiga: Markulak, D.: „Me(n)talne konstrukcije“; Hadzima-Nyarko, M., Nikić, D. Morić, D.: „Potresno inženjerstvo – procjena oštetljivosti zgrada“ i Mulabdić, M.: „Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju“. Nemoguće je u jednom članku nabrojiti sve aktivnosti koje se tijekom godine provedu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. No, sigurno je kako i navedeno potvrđuje njegov status regionalnoga centra obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga rada u području temeljnih tehničkih znanosti, građevinarstva i arhitekture.
Ivana ŠANDRK NUKIĆ
Zelena knjižnica Fakulteta

Svojim aktivnostima interese studenata i djelatnika uvijek prati i knjižnica Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta. Kao i svake godine, najbogatiji program ponuđen je tijekom Hrvatskoga mjeseca knjige koji je 2018. godine u znaku baštine i glagoljice. Međutim, ipak posebno treba naglasiti jednu novost, a to je činjenica da je fakultetska knjižnica u travnju 2018. proglašena Zelenom knjižnicom. Dogodilo se to tijekom stručnog skupa „24 sata za održivu gradnju“ koji je na Fakultetu održan u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, a tijekom kojega je održan i cijeli niz prigodnih stručnih predavanja.
Dekanove i Rektorove nagrade

Da vrijedi ulagati u nastavni proces i mlade ljude, dokazao je i broj studenata koji su svojim prosjekom ocjena zaslužili Dekanovu nagradu tijekom akademske godine 2017./2018.: Sanda Lučić, Tin Vujčić, Martina Hopfinger, Hrvoje Glavaš, Jelena Ivošević, Ilija Vucić, Ivan Nekić, Mirela Grinfelder, Luka Šegrt, Nikolina Klarić, Petra Olić i Katarina Galista. Rektorovu nagradu u istoj akademskoj godini dobili su studenti Sanda Lučić i Antonio Radonjić.
Možda ste propustili...

PRVI KONGRES STUDENATA PRAVA NA PRAVNOM FAKULTETU OSIJEK

Stručnjaci raspravljali o suvremenim aspektima razvoja prekršajnoga prava

NA PRAVNOM FAKULTETU OSIJEK ODRŽAN STRUČNI SKUP O MANIPULACIJI DJECOM I SUSTAVOM

Iznimno je važna sustavna edukacija u području zaštite djece od emocionalnoga zlostavljanja

AKTUALNE AKTIVNOSTI OSJEČKE PODRUŽNICE UDRUGE ERASMUS STUDENT NETWORK

Tina Kristina Katava sukreirala upitnik za više od 20 000 studenata

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

OSTVARENI DOKTORAT REZULTAT SURADNJE IZMEĐU FERIT-A I SVEUČILIŠTA U OSIJEKU, GHENTU I NOVOM SADU

Dr. sc. Hrvoje Leventić stekao prvi dvojni doktorat na Sveučilištu u Osijeku

2

DR. SC. ISTKHAR ALI IZ INDIJE:

Znanje i iskustvo koje ću ponijeti iz Osijeka značajno će mi pomoći u daljnjem znanstvenom radu

3

DO LJETA OVE GODINE U OSIJEKU ĆE BITI ODRŽANI REDOVNI IZBORI ZA NOVE ČLANOVE VODSTVA KROVNOGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA STUDENATA

Kako se provode izbori predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku?