Autoglas
BENZINU KRUG, DIZELU KVADRAT, A PLINU ROMB

Novo označavanje goriva u Hrvatskoj
Objavljeno 16. listopada, 2018.
Od petka, 12. listopada, počelo je novo označavanje goriva na hrvatskim benzinskim postajama. Na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju sada stoji posebna oznaka o vrsti goriva i o udjelu biogoriva u njemu. Benzinska goriva označena su krugom, dizelska kvadratom, a plinovita alternativna goriva rombom. Uz svaki motorni benzin stajat će oznake poput E5, E10 ili E85 (standardizirana kružnica i slovno-brojčana oznaka). One potrošačima govore koliki je maksimalni postotak etanola, odnosno biogoriva, u gorivu - E5 do pet posto, E10 do deset posto itd. Za plin su oznake jednostavne i signaliziraju o kojem se tipu goriva radi, romb će se koristiti kao simbol za plinovita goriva, H2 za vodik, CNG za stlačeni prirodni plin, LNG za ukapljeni prirodni plin te LPG za ukapljeni naftni plin. Nove oznake bit će postavljene i u neposrednoj blizini čepa spremnika za gorivo na novim vozilima te kod distributera vozila.H