Učionica
PRVA STUDENTSKA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOGA PSIHOLOŠKOG DRUŠTVA

Tema ljetne škole „Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke“
Objavljeno 12. listopada, 2018.
U Zadru je od 22. do 25. kolovoza 2018. održana prva Studentska ljetna škola Hrvatskoga psihološkog društva na kojoj su sudjelovali studenti psihologije sa svih sveučilišta u Hrvatskoj, među kojima i studenti Filozofskoga fakulteta Osijek: Ena Kantor, Tea Lipovac i Dino Musić.
Riječ je o projektu koji je pokrenut unutar Studentske sekcije HPD-a Psihomnia u cilju umrežavanja studenata psihologije na području Hrvatske, osnaživanja istraživačkoga duha, spoznaje novih informacija, a time i jačanja i popularizacije psihologije kao znanosti. Ovogodišnja Ljetna škola bavila se temom „Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke“. U četverodnevnom programu studenti su slušali širok spektar predavanja te sudjelovali u radionicama kojima su teme, primjerice, bile emocionalna inteligencija, „Kako izići na kraj s teškim osobama”, odnosi između kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika, načini ostvarivanja željenoga cilja, istraživanje kvalitete života, „Strah od javnog nastupa ili Kako vidim da me drugi vide” te, na kraju, „Terapija glazbom – efekti i ishodi”.
Studentima su sudjelovanjem na Ljetnoj školi i pripremom vlastitoga istraživanja otvorena vrata u svijet psihologa koji aktivno rade na vlastitome usavršavanju i kreiranju karijere pa su tako stekli i vježbali kompetencije planiranja istraživanja, suradnje s kolegama iz istoga obrazovnog područja, predstavljanja vlastitih ideja te aktivnog slušanja i upotpunjavanja ideja svojih kolega. Stečene kompetencije studenti će pokazati provedbom istraživanja na temu „Povezanost nekih aspekata korištenja Instagrama i kognitivne procjene zadovoljstva životom“ koje će prvo predstaviti kolegama na matičnom Fakultetu, potom i na godišnjoj konferenciji psihologa, a o dobivenim rezultatima istraživanja izvijestit će i širu javnost.
Valerija KRIŽANIĆ
Različiti aspekti pozitivne psihologije
Kao ishod nazočnosti predavanjima studenti su se upoznali s različitim aspektima pozitivne psihologije. Sudjelujući u radionicama mogli su promišljati i raspravljati o učincima raznih konstrukata na subjektivnu dobrobit.