Novosti
PAD SE I DALJE NASTAVLJA

Hrvatska lani imala
4.124.531 stanovnika
Objavljeno 14. rujna, 2018.
Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, sredinom prošle godine Hrvatska je imala 4.124.531 stanovnika, od toga 1.990.341 muškarca i 2.134.190 žena. Kontinuirani pad broja stanovnika nastavlja se i u 2017. U odnosu prema procjeni prethodne godine, jer se broj stanovnika smanjio za 49.818 osoba, ili 1,2 posto, objavio je u petak DZS. Smanjenje ukupnog broja stanovnika bilježe sve županije, osim Grada Zagreba, u kojem je, u odnosu prema procjeni prethodne godine, zabilježen relativni porast od 0,05 posto, i Istarske županije (0,06 posto). Najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Vukovarsko-srijemskoj županiji (3,97 posto) i Požeško-slavonskoj županiji (3,25 posto). Udio žena u ukupnom stanovništvu Hrvatske bio je 51,7 posto, a muškaraca 48,3 posto. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,2 posto), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,2 posto).
U 2017. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Hrvatske iznosila je 43,1 godinu (muškarci 41,3, žene 44,8), što ga svrstava među najstarije nacije Europe. Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Taj udio na razini države u 2017. iznosio je 19,8 posto, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6 posto), a
najveći u Međimurskoj županiji (22,1 posto). Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2017. iznosio 41,9 posto. Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu prema ukupnom stanovništvu bilo je u Ličko-senjskoj županiji (24,7 posto), a najmanje u Međimurskoj županiji (17,6 posto).
U Hrvatskoj 52 posto stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (802.762, ili 19,5 posto) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (449.610, ili 10,9 posto), dok su najmanje stanovnika imali Požeško-slavonska županija (69.583, ili 1,7 posto) i Ličko-senjska županija (45.943, ili 1,1 posto).H
Najčitanije iz rubrike