Novosti

Dekani protiv novih studija medicine
Objavljeno 11. rujna, 2018.
Dekani medicinskih fakulteta u Hrvatskoj nakon sastanka u utorak u Rijeci izrazili su zabrinutost zbog neformalnih najava utemeljenja triju novih studija medicine u Hrvatskoj, ocjenjujući da je prije toga nužno izraditi strategiju koja bi pokazala opravdanost njihova osnivanja. Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Rukavina kazao je na konferenciji za novinare da je najavljeno osnivanje studija medicine na Sveučilištu u Puli te kako postoje vrlo štrure informacije o namjeri utemeljenja studija medicine na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu te Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Naveo je da je dosadašnja uobičajena procedura pri osnivanju studija ili fakulteta medicine bila da postojeći fakulteti kapacitetom i znanjem pomažu pri osnivanju i u procesu sazrijevanja novih studija, a da u ovim slučajevima nitko nije službeno kontaktirao četiri hrvatska medicinska fakulteta.H
Možda ste propustili...

OBILJEŽAVANJE 27. OBLJETNICE HRM-A

Hrvatska vojska vratila se u Ploče