Ekonomija
EUROPSKI REGULATOR

Blago smanjena imovina nekonvencionalnog bankovnog sektora
Objavljeno 12. rujna, 2018.
Imovina europskog nekonvencionalnog bankovnog sektora smanjena je 2017. kao i njegov tržišni udio, na račun tradicionalnih zajmodavaca, nakon više od 10 godna rasta, pokazuje izvješće europskog regulatora. Imovina financijskih tvrtki, osiguravatelja, mirovinskih fondova i klirinških kuća u Europskoj uniji smanjena je u 2017. za 0,1 %, na 42.300 milijardi eura, dok je u financijskom sustavu u cjelini porasla za 0,9 %, objavio je Europski odbor za sistemski rizik (ESRB). Godinama je ta skupina, koja uključuje i hedge fondove i tvrtke specijalizirane za sekuritizaciju, bilježila snažan rast, potpirujući zabrinutost za financijsku stabilnost sektora s nižim stupnjem transparentnosti od klasičnih banaka. U izvješću europski regulator među potencijalnim slabostima nekonvencionalnog financijskog sektora izdvaja rizik smanjene likvidnosti.H