Ekonomija
USPORAVA RAST BDP-A

Znatno je pala vrijednost izvoza
Objavljeno 10. rujna, 2018.
Kao i u prethodnim mjesecima, u prvoj je polovini ove godine ostvarena skromna stopa rasta izvoza, od 2,5 %. Pritom pojedine djelatnosti ostvaruju dobre izvozne rezultate i dvoznamenkaste stope rasta izvoza, ali, s druge strane, pojedine važne izvozne djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo bilježe znatan pad vrijednosti izvoza u odnosu prema prošloj godini, navode iz Hrvatske gospodarske komore (HGK).
U svojoj analizi HGK naglašava i da se najviše isticao izvoz naftnih derivata, čemu je uz smanjenje proizvodnje znatno pridonio i rast prosječne cijene sirove nafte na globalnom tržištu od približno 35 %. - Osim toga, znatno je povećan i izvoz djelatnosti proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica, koja obuhvaća niz različitih vozila i njihovih dijelova. U toj djelatnosti znatno je povećana proizvodnja, za čak 19,1 %, ali je snažno povećan i uvoz, tako da se znatan dio ostvarenog izvoza odnosio na trgovinu robama inozemnog podrijetla. Ponajprije se to odnosi na izvoz novih i rabljenih osobnih automobila, koji imaju znatan udio u strukturi izvoza ove djelatnosti. Osim tih djelatnosti, najviše je povećana vrijednost izvoza prerađenog drva, proizvoda kemijske industrije te prehrambenih proizvoda. S druge strane, izražen pad vrijednosti zabilježen je u izvozu električne energije, ostalih prijevoznih sredstava i farmaceutskih proizvoda. Kod električne energije i farmaceutskih proizvoda u prošloj je godini ostvarena visoka vrijednost izvoza, pa je visoka baza jedan od razloga ostvarenog pada, a smanjenje se izvoza ostalih prijevoznih sredstava u prvome redu odnosi na brodogradnju i brodove, gdje je došlo do pada proizvodnje od gotovo 35 %. Kod uvoza je zbog usporavanja rasta ukupne potražnje i posebno izvoza zabilježen rast od umjerenih 6,0 %, znatno manji nego u prethodnoj godini. Najveći rast vrijednosti uvoza zabilježen je kod motornih vozila, kemikalija i kemijskih proizvoda, električne opreme te farmaceutskih proizvoda, ali je znatno povećan i izvoz niza drugih proizvoda, što je pokazatelj da ukupna potražnja i dalje raste. Najveći pad vrijednosti uvoza istovremeno je zabilježen kod električne energije te strojeva i uređaja, a treba spomenuti i rudarstvo i vađenje, čiji je uvoz bio na razini prošlogodišnjeg, što pomalo začuđuje s obzirom na globalne trendove - navode iz HGK-a. Z.Rupčić