Tehno

Pilot-projektom e-Škole značajno povećana digitalna zrelost 10 posto hrvatskih škola
Objavljeno 31. kolovoza, 2018.
Povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola glavni je rezultat uspješno završenog pilot-projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" koji je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET započela s partnerima 2015. godine. Uvođenje adekvatne IKT infrastrukture i opreme u 151 hrvatsku školu, razvoj digitalnih sadržaja, e-Usluga i alata za nastavne i poslove procese, kao i sustavna edukacija omogućili su redovito korištenje tehnologije u učenju i poučavanju te povećanje digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika u školama.
Projekt je obuhvatio više od 7000 nastavnika i preko 23.000 učenika. Važnost pilot-projekta e-Škole, kao najznačajnijeg projekta u području obrazovanja u Republici Hrvatskoj u protekle tri godine, prepoznala je i Europska unija koja je kroz svoje fondove sufinancirala 85 % tog projekta vrijednog gotovo 307 milijuna kuna. CARNET, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, trenutačno priprema drugu fazu projekta kojom planira obuhvatiti sve osnovne i srednje škole u RH. Vrijednost druge faze projekta procjenjuje se na milijardu i 300 milijuna kuna.
U listopadu 2016. godine provedeno je početno vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti koje je pokazalo kako su na skali od 1 (digitalno neosviještene škole) do 5 (digitalno zrele škole), naše škole u prosjeku na razini 2, odnosno u kategoriji digitalnih početnica. Nakon 18 mjeseci provođenja projekta, promatrajući ukupnu razinu, čak 93 % škola uključenih u pilot-projekt sada se nalazi na razini digitalno osposobljenih (razina 3), odnosno digitalno naprednih (razina 4) škola.
Pozitivne trendove među učenicima i nastavnicima vezane uz motivaciju te korištenje IKT-a u učenju i poučavanju pokazalo je i znanstveno istraživanje učinaka provedbe pilot-projekta e-Škole koje je proveo Centar za primijenjenu psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Kroz projekt je izrađeno i 240 scenarija poučavanja koji prvenstveno pomažu nastavnicima da se kvalitetnije pripreme za integraciju digitalnih obrazovnih materijala i alata u svoje obrazovne prakse. Sustavom za upravljanje učionicom (CMS) nastoji se pružiti kvalitetno okruženje za učenje te povećati efikasnost (učinkovitost) poučavanja. Svojim funkcionalnostima taj sustav nastavnicima omogućuje istovremeni uvid u aktivnosti svih učenika, interakciju s učenikom kroz komunikacijske i kolaboracijske elemente, provjeru znanja i slično. Projektom je uveden i informacijski sustav za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka koji obuhvaća mjerenje, prikupljanje, analizu i izvještavanje o podatcima o učenicima i njihovim kontekstima u svrhu razumijevanja učenja i okoline u kojoj se učenje događa. Sustav za praćenje uvjeta rada u školi (Aero) s pomoću senzora i pametnog upravljanja prati uvjete rada mikroklime u školama kako bi se osigurali optimalni radni uvjeti, a aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije (EMA) služi kao središnje mjesto za prijavu svih korisnika projekta na edukacije organizirane u okviru projekta.
Jasminka Knežević
Projekt je obuhvatio više od 7000 nastavnika i više od 23.000 učenika