Osijek
ZZJZ TRI PUTA ISPITIVAO KVALITETU VODE NA KUPALIŠTIMA

Voda u bajerima i Dravi sigurna za kupače, samo da se još vrijeme proljepša
Objavljeno 12. srpnja, 2018.

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u ovoj je kupališnoj sezoni obavio tri uzorkovanja u sklopu programa kontrole zdravstvene ispravnosti vode na prirodnim kupalištima. Svi uzorci testirani su na crijevni eterokok i Escherichiju coli. Izuzev jednog uzorka uzetog iz rijeke Drave uz Kopiku 1. lipnja, svi ostali ocijenjeni su kao izvrsni. No, kako je s navedene lokacije uzorak prikupljen 15. lipnja već bio ocijenjen kao izvrstan, Osječani se bez straha od zaraze mogu kupati na svojim omiljenim lokacijama na rijeci Dravi, naravno kada se napokon proljepša vrijeme.


"Kada uzorkovanjem dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu dobro, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja. No, valja napomenuti kako uzorak ocijenjen s dobro znači baš to – da je voda dobra za kupanje. Treba se zabrinuti kada uzorak bude ocijenjen kao nezadovoljavajući. Tu govorimo o rijeci koja teče i koja uvijek sa sobom na neku lokaciju može donijeti onečišćenje koje već nekoliko sati kasnije jednako tako i odnese", objašnjava Vera Santo, voditeljica Odjela za ispitivanje vode i zraka županijskog ZZJZ-a.
Uzorci na području grada Osijeka uzeti su 15. svibnja te 1. i 15. lipnja s pet lokacija: na bajeru Jug 2, našičkom bajeru, dravskom dijelu Kopike te uz Dravu na Želji i Pampasu. Uz to, istovremeno uzorkovana je i voda na bizovačkom bajeru. Rezultati ispitivanja vode na tim lokacijama objavljeni su na službeni stranicama županijskog HZJZ-a. Na svakoj od tih lokacija uzorci vode ove se sezone uzimaju osam puta, u prosjeku svakih 15 dana tijekom kupališne sezone, od 15. svibnja do 15. rujna. U slučaju rezultata opasnih za zdravlje kupača građani će biti obaviješteni preko medija. Također, nakon 15. lipanja uzorci su nedavno još jednom prikupljeni, no rezultati njihova ispitivanja još se čekaju.
Uzorkovanje vode na osječkim prirodnim kupalištima plaća Grad Osijek, iako, podsjetimo, i dalje lokacije odbija službeno proglasiti “kupalištima” s obzirom na to da bi nakon takvog poteza bio u obvezi i baviti se njima, odnosno osigurati kupačima na tim lokacijama spasilačku službu i popratne objekte poput sanitarnog čvora. Za takvo što, iz godine u godinu napominju iz gradske uprave, novca nema.
"Postojala je inicijativa u gradskoj upravi da se dravska kupališta i službeno proglase kupalištima, no nije prošla. Evo, baš na posljednjem Gradskom vijeću ta je točka skinuta s dnevnog rada. No, to ne znači da se Grad Osijek ne brine o zdravlju građana koji se uvelike kupaju na dravskim kupalištima i bajerima. Naprotiv, Grad financira ispitivanje kvalitete vode tijekom čitave kupališne sezone", kaže Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka. I. Solar