Osijek
VRKIĆ LJUTIT NA ARHEOLOGE

Može li gradonačelnik
zabraniti iskapanja?
Objavljeno 9. srpnja, 2018.

Gradonačelnik Ivan Vrkić najavio je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća kako više neće dopustiti arheološke radove na području grada Osijeka ako oni koji ih provode nakon završenih radova nisu u stanju prostor dovesti u prvobitno stanje.

U ovom slučaju referirao se na radove u Parku kraljice Katarine Kosače, u Donjem gradu, odnosno na prostor ispred Kliničkog bolničkog centra Osijek, gdje već petu godinu radove na istraživanju Murse provodi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Razlog je to i zbog čega na tom prostoru već duže vrijeme stoje veliki iskopi zemlje, a Vrkić kaže kako zbog toga stalno sluša negodovanje građana, koji su ogorčeni zbog neuređenosti tog parka. "Imamo velike probleme s konzervatorima i mi više nećemo dati ništa da kopaju ako nisu u stanju završiti posao. Oni iskopaju rupu i ostave to tako godinama otvoreno, a mi onda iz svojih sredstava rješavamo te probleme. Više nitko neće kopati, ako ne završi", bio je rezolutan Vrkić.
No, prema članku 30. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, “vlasnik kulturnog dobra mora omogućiti istraživanje i dokumentiranje kulturnog dobra, kao i provođenje mjera zaštite i očuvanja kulturnog dobra osobi koja za to ima odobrenje nadležnog tijela”.
"Kada govorimo o nalazištu u Parku kraljice Katarine Kosače, valja istaknuti kako je to projekt HAZU-a, u kojem je Ministarstvo kulture partner, a dozvole za iskapanje dao nam je i Grad Osijek. Budući da mi za svako iskapanje moramo tražiti i odobrenje Grada, on nam u načelu može to odbiti. No, kako je to u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kuoturnih dobara, za to mora imati dobro obrazloženje. Međutim, mi oko ovog projekta imamo redovite sastanke s Gradom i na sastanku s pročelnicom Ljiljanom Beljadžić postignut je usmeni dogovor da će Grad, odnosno Unikom, preuzeti na sebe odvoz zemlje. Stoga se čudim ovakvoj gradonačelnikovoj reakciji. Osim toga, arheološki radovi na tom prostoru doveli su posljednjih godina do nekih od revolucionarnih otkrića o Mursi. Konačno je otkriveno križanje dekumane i glavnog karda, odnosno otkrili smo gdje je bio centar rimske Murse. A ako znamo da su se oko te točke nalazili svi važni objekti rimskog grada, onda znamo koliko je to veliko otkriće. Te radove predvodi dr. sc. Tino Leleković, koji je doktorirao na Mursi, i ti pronalasci mogu postati jedan od novih turističkih sadržaja u ponudi grada i mislim da bi ih uistinu trebalo podržavati. Građanima treba objasniti da je riječ o sjajnim otkrićima za naš grad. Mislim da je došlo do nekog šuma u komunikaciji jer smo do sada uistinu imali dobru suradnju oko ovog pitanja s Gradom", komentirala je Ivana Sudić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Osijeku. N. Z. Eberhard n
Nefreteta Z. Eberhard
VRKIĆ POSJETIO NALAZIŠTE JOŠ 2015.
Još 2015. godine gradonačelnik Vrkić je u pratnji suradnika i Ivane Sudić obišao arheološko nalazište u Parku kraljice Katarine, i to upravo u povodu otkrića križišta glavnih cesta.Tada je izjavio "kako će, uz pomoć struke, Grad Osijek znati vrednovati arheološke nalaze i omogućiti da budu vidljivi za javnost i turiste, ali i riješiti pitanje važne prilazne ceste Kliničkoj bolnici."
U Ministarstvu kulture kažu da su arheolozi u prošlih pet godina došli do revolucionarnih otkrića o Mursi
Možda ste propustili...