Učionica
PREDSTAVLJENA KNJIGA ČIJA JE SUAUTORICA PRODEKANICA ZA ZNANOST PTF-A OSIJEK

„Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina“ prof. dr. sc. Ibrahima Mujića i izv. prof. dr. sc. Stele Jokić
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Na Festivalu samonikloga bilja u Kršanu dana 29. travnja 2018. svoju znanstveno-stručnu knjigu „Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina“ predstavili su autori knjige prof. dr. sc. Ibrahim Mujić (Veleučilište u Rijeci) i izv. prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek.

Mjesto je promocije izabrano s obzirom na to da je Općina Kršan svojim sponzorstvom pomogla tiskanju knjige. Recenzenti su knjige ugledni stručnjaci prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac te prof. dr. sc. Mate Bilić, lektorica je dr. sc. Sanja Grakalić Plenković, a tehnička urednica Ivana Lauš, dipl. ing.

Knjiga je napisana na 210 stranica u boji, podijeljena je u pet poglavlja, a na pisanje autore je potaknuo nedostatak kvalitetne literature o postupcima i uređajima za ekstrakciju bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina na hrvatskome jeziku.

Ekstrakcija je važan separacijski proces koji se intenzivno primjenjuje u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Kako bi se tehnolog/inženjer mogao pozabaviti tim procesima, neophodno je, prije svega, poznavati sirovinu, njezin sastav i obilježja, procese izdvajanja određenih tvari kao i opremu za ekstrakciju, otapala te zadovoljiti ostale čimbenike za dobivanje kvalitetnoga proizvoda. Stečeno iskustvo, koje autori knjige imaju u primjeni različitih postupaka ekstrakcije biljnog materijala, vrlo je važno jer pruža mogućnost izbora među najučinkovitijim metodama izolacije za određenu biljnu vrstu. Ova će knjiga biti korisna i studentima i doktorandima, ali i manjim proizvođačima eteričnih ulja i drugih proizvoda od biljnih sirovina kao i stručnjacima (inženjerima) u primjeni ekstrakcije u proizvodnji hrane. Također, ova će knjiga poslužiti svima onima koji se bave ili se namjeravaju baviti ekstrakcijom bioaktivnih komponenata iz biljnih sirovina.

Stela JOKIĆ