Učionica
PREDSTAVLJENA KNJIGA ČIJA JE SUAUTORICA PRODEKANICA ZA ZNANOST PTF-A OSIJEK

„Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina“ prof. dr. sc. Ibrahima Mujića i izv. prof. dr. sc. Stele Jokić
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Na Festivalu samonikloga bilja u Kršanu dana 29. travnja 2018. svoju znanstveno-stručnu knjigu „Ekstrakcija i ekstraktori biljnih sirovina“ predstavili su autori knjige prof. dr. sc. Ibrahim Mujić (Veleučilište u Rijeci) i izv. prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekanica za znanost Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta Osijek.

Mjesto je promocije izabrano s obzirom na to da je Općina Kršan svojim sponzorstvom pomogla tiskanju knjige. Recenzenti su knjige ugledni stručnjaci prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac te prof. dr. sc. Mate Bilić, lektorica je dr. sc. Sanja Grakalić Plenković, a tehnička urednica Ivana Lauš, dipl. ing.

Knjiga je napisana na 210 stranica u boji, podijeljena je u pet poglavlja, a na pisanje autore je potaknuo nedostatak kvalitetne literature o postupcima i uređajima za ekstrakciju bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina na hrvatskome jeziku.

Ekstrakcija je važan separacijski proces koji se intenzivno primjenjuje u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Kako bi se tehnolog/inženjer mogao pozabaviti tim procesima, neophodno je, prije svega, poznavati sirovinu, njezin sastav i obilježja, procese izdvajanja određenih tvari kao i opremu za ekstrakciju, otapala te zadovoljiti ostale čimbenike za dobivanje kvalitetnoga proizvoda. Stečeno iskustvo, koje autori knjige imaju u primjeni različitih postupaka ekstrakcije biljnog materijala, vrlo je važno jer pruža mogućnost izbora među najučinkovitijim metodama izolacije za određenu biljnu vrstu. Ova će knjiga biti korisna i studentima i doktorandima, ali i manjim proizvođačima eteričnih ulja i drugih proizvoda od biljnih sirovina kao i stručnjacima (inženjerima) u primjeni ekstrakcije u proizvodnji hrane. Također, ova će knjiga poslužiti svima onima koji se bave ili se namjeravaju baviti ekstrakcijom bioaktivnih komponenata iz biljnih sirovina.

Stela JOKIĆ
Možda ste propustili...

STUDIJSKI POSJET STUDENATA SPECIJALISTIČKOGA STUDIJA MUZIKOTERAPIJE NORDOFF-ROBBINS CENTRU U LONDONU

Stekli uvid u primjere i standarde kliničke prakse muzikoterapije

PROSLAVLJENA OBLJETNICA NAJSTARIJE SASTAVNICE OSJEČKOGA SVEUČILIŠTA

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek obilježio 58 godina rada i aktivnosti

ODRŽAVANJEM RADIONICE U ŽUPANJI ZAPOČETA ZNANSTVENO-STRUČNA SURADNJA FERIT-A OSIJEK I GWC-A

„Održivo gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo u Hrvatskoj“