Učionica
PROF. DR. SC. HELENA SABLIĆ TOMIĆ:

Nova Akademija bit će provokativno i kreativno mjesto studiranja
Objavljeno 15. lipnja, 2018.
„U skladu s potrebama tržišta, kao i razvoja umjetnosti i znanosti, ponudit ćemo nove sveučilišne studije koji će studentima akademije biti inovativni i poželjni“

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 24. siječnja 2018. o statusnoj promjeni Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije te njihovu spajanju u novu ustanovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademiju za umjetnost i kulturu, osnovana je nova umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica.

Na naša pitanja u povodu osnivanja nove ustanove, koja je službeno zaživjela u lipnju, odgovorila je prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, privremena dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Molim Vas, za početak, ukratko iznesite korake koji su poduzeti u svrhu osnivanja Akademije za umjetnost i kulturu nakon Odluke Senata.

-Rješenjem Trgovačkoga suda u Osijeku od 6. travnja 2018. u sudski registar istoga suda upisano je osnivanje ustanove službenoga naziva: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, sa sjedištem u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/f. Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama zaključenim 30. travnja između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Akademije za umjetnost i kulturu uređena su međusobna prava i obveze u svezi s pitanjima prijenosa akreditiranih preddiplomskim i diplomskih sveučilišnih studija, prijelaz studenata, pitanje prijelaza zaposlenika te prijenosa arhive, sredstava za rad, financijskih sredstva, oprema i knjiga te uporaba prostora i opreme. Od 1. lipnja 2018. djelatnici Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije potpisali su Ugovor o radu s Akademijom za umjetnost i kulturu.

Više su puta čelnici Sveučilišta u Osijeku u javnim obraćanjima napomenuli kako je riječ o jedinstvenoj sveučilišnoj sastavnici. Koji su razlozi osnivanja nove sastavnice? Po čemu se ističe i što će ona novoga donijeti akademskoj zajednici?

-Uprava Umjetničke akademije u Osijeku 9. siječnja 2018. godine usvojila je dokument o Opravdanosti provedbe te statusne promjene i promjene naziva ustanove u Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku iz razloga poticaja budućeg pozicioniranja kulture i umjetnosti u novonastalim tržišnim i društvenim okolnostima. Vjerujemo kako će na taj način doći do pune implementacije Strategije razvoja Umjetničke akademije do 2020. u čijem su sadržaju upravo navedene odredbe o razvoju umjetnosti i kulture u pokretanju novih sveučilišnih studija u smislu jače prepoznatljivosti visokoobrazovne ustanove kao pokretača novih kulturnih i umjetničkih vrijednosti u regionalnom i širem europskom kontekstu.

Razlog spajanja Odjela i Akademije postizanje je veće ekonomičnosti u poslovanju i funkcionalne integracije Sveučilišta u Osijeku te, posljedično, unaprjeđivanje kvalitete studiranja. Akademija za umjetnost i kulturu prva je umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna institucija u Hrvatskoj kojoj će upravo taj znanstveni segment otvoriti mogućnost apliciranja na europske fondove i brojne nacionalne natječaje koji zahtijevaju znanstveni broj institucije. Na taj će se način Akademija moći razvijati prema novim umjetničko/znanstvenim područjima čime će se, nadam se, u bližoj budućnosti pozicionirati kao primarna ustanova hrvatskog istoka u visokom obrazovanju i nadogradnji stečenih znanja u smislu razvoja kulturne industrije i umjetnosti. Javne politike u RH u funkciji su poticanja kulturnih i kreativnih industrija, a kreativne i kulturne industrije predstavljaju jednu od najperspektivnijih gospodarskih grana u Europi usporedno s postojećom „industrijom“. To bi imalo i stratešku važnost za Grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju i Sveučilište u Osijeku.

Nova će Akademija biti generator razvoja upravo takve kreativne industrije kao i novih kulturnih i umjetničkih vrijednosti. Istovremeno, nudit će cjelokupan „kreativni paket“: umjetničke proizvode iz različitih područja, kulturni menadžeri bit će zaduženi za njihovu marketinšku obradu, a mediji za promociju i prezentaciju.

Kakav će biti ustroj Akademije za umjetnost i kulturu? Koliko je u ovom trenutku studenata i nastavnika?

-Ustroj Akademije za umjetnost i kulturu bit će kroz temeljne ustrojbene jedinice kao što su Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za novu glazbu, Odsjek za primijenjenu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost i Odsjek za kulturu i kreativne industrije. Ukupan je broj studenata trenutačno 690, a zaposlenika je 161.

Jedna od karakterističnosti Umjetničke akademije u Osijeku bila je dislociranost, nastava se izvodila na nekoliko mjesta u Sveučilišnom kampusu. U koliko će se zgrada odvijati nastava Akademije za umjetnost i kulturu? Je li u planu objedinjavanje svih studija i programa na jednom mjestu?

Akademija za umjetnost i kulturu upravo zbog svoje specifičnosti izvođenja umjetničkih i interdisciplinarnih znanstvenih studija nastavu će izvoditi na četirima lokacijama unutar Sveučilišnoga kampusa kao i u prostoru bivšeg Odjela za kulturologiju. Potreba za razjedinjenosti prostora ogleda se u činjenici specifičnosti studijskih programa jer većina njih zahtijeva individualne pristupe nastavi. U novoj fazi izgradnje Sveučilišnoga kampusa predviđena je izgradnja nove zgrade od 9000 kvadratnih metara za potrebe Akademije za umjetnost i kulturu.

Koji su sljedeći koraci ustroja Akademije?

U skladu s potrebama tržišta, kao i razvoja umjetnosti i znanosti, ponudit ćemo nove sveučilišne studije koji će studentima biti inovativni i poželjni. Dosad smo jedini u Hrvatskoj obrazovali glumce–lutkare, jedini imamo studij Ilustracije, a po studiju Tamburaškog umijeća prvi smo i izvan granica. Gotovo svi naši završeni studenti prepoznati su na tržištu rada. Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije također je iskorak.

Programi cjeloživotnoga učenja također se razvijaju dobrom dinamikom čemu svjedoči i novopokrenuti program na engleskom jeziku Croatian studies koji je nastao na poticaj američke dijaspore, a u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u Hrvatskoj i sveučilištem Rider University iz Princetona, a kojim bi se učenjem na daljinu željelo detaljnije informirati o hrvatskoj kulturi, umjetnosti, povijesti i jeziku.

U pripremi su novi studijski programi na diplomskoj razini kao što su studiji Lutkarska režija, Neverbalni teatar, Kreativno pismo, Izvedbeni i Vizualni studiji, studij Produkcije na engleskom jeziku koji također predstavljaju novum u umjetničkom i znanstvenom nacionalnom prostoru. Sigurna sam kako će Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku vrlo brzo biti prepoznata kao provokativno, kreativno i poticajno mjesto studiranja.

Razgovarao: Damir ŠPANIĆ
Sadašnji studiji i smjerovi

Koje studije i smjerove trenutačno na preddiplomskoj i diplomskoj razini nudi Akademija za umjetnost i kulturu?

Trenutačno se na Akademiji realiziraju sljedeći preddiplomski sveučilišni studiji: Gluma i lutkarstvo; Likovna kultura; Glazbena pedagogija; Pjevanje; Klavir; Kazališno oblikovanje; Kompozicija s teorijom muzike – smjer Kompozicija i smjer Teorija muzike; Žičani instrumenti - smjer Tambure i smjer Gitara; interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija – smjerovi Medijska kultura, Kulturalni menadžment i Knjižničarstvo. Na diplomskoj razini riječ je o sveučilišnom studiju Glazbena pedagogija; Klavir; Pjevanje; Kazališna umjetnost – smjer Gluma i lutkarstvo; Likovna kultura; Ilustracija; Kostimografija; Oblikovanje i tehnologija lutke; Scenografija; Tamburaško umijeće i interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija – smjerovi Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Vjerujemo kako će se u budućnosti razvijati novi umjetnički i znanstveni studiji koji su već u pripremi.

Možda ste propustili...

PREGLED PRIJAVA ZA ERASMUS PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI U OKVIRU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Sve veće zanimanje znanstvenika i studenata Sveučilišta u Osijeku za sudjelovanjem u programu Erasmus+

STUDENTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PONOVNO REKORDNO USPJEŠNI U ZAVRŠNICAMA DRŽAVNIH ŠPORTSKIH NATJECANJA

Sveučilišna športska kolekcija bogatija za čak 13 novih odličja

EDUKACIJA TIJEKOM SVIBNJA 2019. U PODUZETNIČKOM INKUBATORU BIOS

Djelatnici FERIT-a educirali se u Poduzetničkom inkubatoru BIOS

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

LIDIJA BARIĆ DR. MED., DOBITNICA NAGRADE „ZA ŽENE U ZNANOSTI“ U 2018. GODINI

Nakon što doktoriram imam želju teme kojima se bavim u znanosti primijeniti u pedijatriji

2

SREDIŠNJA PROSLAVA DANA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I SVEČANA SJEDNICA SVEUČILIŠNOGA SENATA

Obilježena 44. akademska godina od osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

3

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Jedinstvena institucija koja podjednako razvija vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i ozbiljan znanstveno-istraživački rad