Učionica
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

U proteklih godinu dana PTFOS-u odobreni znanstvenoistraživački projekti vrijedni više od pet milijuna kuna
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (PTFOS) moderno je visoko učilište s bogatim nastavnim, znanstvenim i stručnim radom. U svojim redovima ima zaposlenike koji su članovi najviših državnih tijela, znanstvenih i stručnih organizacija i institucija. Sva postignuća i uspjesi studenata i zaposlenika rezultat su neprekidnoga rada na poboljšanju uvjeta studiranja i unaprjeđenju kvalitete nastavnoga, znanstvenoga i stručnoga rada.

Fakultet danas sve aktivnosti provodi na trima lokacijama u osječkoj Tvrđi, staroj jezgri grada Osijeka koja je zaštićeni spomenik kulture te podliježe posebnim propisima koji se odnose na očuvanje i zaštitu kulturnih dobara (Franje Kuhača 18 i 20 te Trg Svetog Trojstva 3).

Znanstvenoistraživački rad

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u 2017. i 2018. godini odobreni su znanstvenoistraživački projekti vrijedni više od pet milijuna kuna. Svi su dobiveni projekti u proteklih godinu dana iznimno važni za PTFOS jer će se njima ojačati znanstvena aktivnost i opremiti laboratoriji novom istraživačkom opremom te pojačati suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. PTFOS se posebno trudi pridobiti sredstva za istraživanje i razvoj čemu pridonosi i činjenica da su u postupku evaluacije i dva projekta u vrijednosti desetak milijuna kuna koji se financiraju iz fondova Europske unije.

Trenutačno se znanstvenoistraživačka aktivnost odvija radom na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima koji su financirani iz EU strukturnih fondova, Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Zaklade Adris te Sveučilišta u Osijeku. Osim toga, na PTFOS-u su realizirani i međunarodni bilateralni projekti. Pri tome su važni laboratoriji Fakulteta koji su opremljeni različitim suvremenim analitičkim i poluindustrijskim uređajima. Posebno se može istaknuti sudjelovanje Fakulteta kao ustanove partnera u Znanstvenom centru izvrsnosti za Bioprospecting mora – BioProCro čiji je nositelj Institut Ruđer Bošković.

Ponosni smo na kvalitetu i kvantitetu znanstvenoistraživačkoga rada koja se očituje u brojnim znanstvenim radovima objavljenim u međunarodno priznatim časopisima indeksiranim u različitim bazama podataka (Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, CAB Abstract, Food Science and Technology Abstract i drugo) i predstavljenima na međunarodnim konferencijama. U neprestanom je porastu broj znanstvenih radova u suautorstvu s inozemnim znanstvenicima. Fakultet neprekidno radi i na povezivanju i suradnji istraživačkih skupina unutar Fakulteta te na provođenju međuinstitucionalnih (kolaborativnih) i interdisciplinarnih istraživanja. Znanstvena istraživanja te mobilnost nastavnoga osoblja pridonose postizanju nacionalne i međunarodne izvrsnosti u istraživanju u području biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti te prijenosu i primjeni znanja na korist i prosperitet svih dijelova društva.

Stručni rad

Na PTFOS-u se vrlo uspješno provode stručni i razvojni projekti koji su rezultirali unaprjeđenjem novih tehnologija u prehrambenoj industriji te boljom kakvoćom postojećih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stručna se djelatnost zaposlenika očituje i u odvijanju brojnih drugih aktivnosti kao što su organizacija stručnih skupova, sudjelovanje u radu stručnih društava, provedba stručnih tečajeva, davanje stručnih mišljenja, zatim u potpisivanju brojnih sporazuma o poslovnoj suradnji s različitim gospodarskim subjektima i javnim ustanovama te u obavljanju uslužnih laboratorijskih analiza za gospodarske subjekte na samostalnim ustrojbenim jedinicama ili u pojedinim laboratorijima Fakulteta.

Suradnja između PTFOS-a i brojnih poduzeća Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj, očituje se i u obveznim stručnim praksama u kojima studenti preddiplomskoga studija svake godine usavršavaju svoja znanja. Studenti diplomskih studija mogu odrađivati specijalizaciju (dobrovoljnu stručnu praksu) te se u različitim poduzećima dodatno pripremiti za buduće zanimanje. Naši veliki partneri u stručnim praksama/specijalizacijama te u različitim stručnim i nastavnim aktivnostima ujedno su i naše nastavne baze, poduzeća (ustanove) s kojima Fakultet ima iznimno dobru suradnju. Jedan je od strateških ciljeva PTFOS-a unaprijediti suradnju s privatnim i javnim sektorom u cilju osiguravanja financijske dobiti izvan institucije i/ili sustava obrazovanja i znanosti te razvijati projekte i istraživanja za koje je izravno zainteresiran taj sektor.

Časopisi, konferencije i popularizacija znanosti

Fakultet publicira međunarodni znanstveno-stručni časopis „Croatian Journal of Food Science and Technology“ koji je namijenjen znanstvenicima, stručnjacima, studentima i široj društvenoj zajednici. U časopisu se objavljuju originalni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, znanstvene bilješke, pregledni radovi, stručni radovi te izlaganja na znanstvenom skupu. Također, s Farmaceutskim i Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli, PTFOS je suizdavač međunarodnoga znanstveno-stručnog časopisa za nutricionizam i dijetetiku „Hrana u zdravlju i bolesti“. Časopis je usmjeren na područje nutricionizma i dijetetike, odnosno utjecaja sastojaka hrane i prehrane na ljudski organizam.

Organizacija znanstvenih skupova vrlo je bitan segment promocije znanosti i struke kao i same institucije. Posebno smo ponosni na organiziranje ili suorganiziranje međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova: Brašno-Kruh, Ružičkini dani, Voda za sve, Hranom do zdravlja, ISC Green i Dan mladih istraživača. Fakultet svake godine sudjeluje u organiziranju različitih događanja u sklopu Festivala znanosti te organizira Noć znanosti i Školu kemije. Da je Fakultet atraktivan i da pruža zanimljivo osmišljene teme radionica i predavanja, svjedoči i brojka od otprilike 1000 posjetitelja koji svake godine dođu na Fakultet u vrijeme navedenih aktivnosti.

Pogled iz prošlosti u budućnost

Više od 2000 studenata završilo je neki od studijskih programa PTFOS-a što upućuje na dugu tradiciju u obrazovanju vrhunskih kadrova te je velik doprinos znanosti i struci. Ti studenti, sa 106 sadašnjih zaposlenika i oko 800 trenutačnih studenata Fakulteta, čine veliku i složnu obitelj osječke škole prehrambene tehnologije koja je svojim angažmanom u struci doprinijela da naša prehrambena industrija uspješno drži korak s onom u Europi. Aktivnosti će na PTFOS-u u nadolazećem vremenu biti usmjerene na učvršćivanje pozicije fakulteta kao jedne od vodećih nastavnih i znanstvenih institucija ovoga dijela Hrvatske i šire regije, koja je usmjerena na provedbu međunarodno prepoznatih znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja biotehničkih, tehničkih i prirodnih znanosti. Fakultet će i dalje obrazovati međunarodno priznate stručnjake i biti pouzdan partner gospodarstvu, domaćim i inozemnim znanstvenim i obrazovnim institucijama te studentima. Posebna pozornost u vremenu koje dolazi bit će posvećena praćenju potreba tržišta rada te, sukladno tomu, i uvođenju novih studijskih programa, prije svega interdisciplinarnih u suradnji s drugim sastavnicama Sveučilišta kao i kraćih oblika edukacija u okviru koncepta cjeloživotnoga učenja.

Najviše nas veseli izgradnja i opremanje nove zgrada PTFOS-a u kojoj bi bio smješten Centar za inovacije i transfer tehnologija za održivu proizvodnju hrane i nutricionizam koja bi se nalazila u središnjem dijelu Sveučilišnoga kampusa. Naš je Fakultet svojim uspjesima, trudom i svakodnevnim ulaganjima u znanost i studente te promidžbu struke zaslužio da napokon ima svoju zgradu.

Jurislav BABIĆ
Studiji i edukacijski programi

PTFOS je prilagodio strukturu formalnoga visokoškolskog obrazovanja načelima Bolonjskoga procesa. Studijski programi organizirani su prema konceptu „3 + 2“, odnosno tri godine preddiplomskoga studija i dvije godine diplomskoga studija. Na Fakultetu se izvodi jedan preddiplomski studij (Prehrambena tehnologija) te tri diplomska studija (Prehrambeno inženjerstvo, Znanost o hrani i nutricionizam te Procesno inženjerstvo). Nakon stjecanja diplome Fakultet nudi mogućnost nastavka obrazovanja u sklopu jednoga sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija (Prehrambena tehnologija i nutricionizam) i triju poslijediplomskih specijalističkih studija (Sigurnost i kvaliteta hrane, Nutricionizam i Tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda). Osim formalnoga obrazovanja, PTFOS je pokrenuo i izvodi 12 različitih edukacijskih programa u okviru koncepta cjeloživotnoga učenja. Uspješnom realizacijom tih atraktivnih edukacijskih programa Fakultet je dodatno ojačao svoju funkciju javne, obrazovne i znanstvene ustanove te učvrstio odnose sa subjektima iz poslovnoga okruženja.

Brojne nagrade znanstvenicima s PTFOS-a

Također, znanstvenici s Fakulteta dobitnici su brojnih nagrada, među ostalima i Državne nagrade za znanost Hrvatskoga sabora za životno djelo, Godišnje nagrade za znanost Hrvatskoga sabora za značajno znanstveno dostignuće te popularizaciju i promidžbu znanosti, nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske „Rikard Podhorsky“ i„Vera Johanides“, Državne godišnje nagrade za znanost Hrvatskoga sabora za mlade znanstvenike, Danubius Young Scientist Award (godišnja nagrada Saveznoga ministarstva znanosti, istraživanja i ekonomije Republike Austrije i Instituta za dunavsku regiju i središnju Europu), Godišnje nagrade za znanost Osječko-baranjske županije, Pečata Grada Osijeka za osobit doprinos znanstvenoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti te mnogih drugih nagrada.

Možda ste propustili...

24. DODJELA GODIŠNJIH NAGRADA STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Lions club Osijek nagradio 16 najboljih osječkih studenata

SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU AUKOS-A I INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE

Prvi korak – popularizacija znanstvenih istraživanja vezanih uz hrvatski jezik

OKRUGLI STOL O STRATEGIJI RAZVOJA OBRAZOVANJA U PODRUČJU SOCIJALNOGA RADA (2019. – 2024.)

Kroničan nedostatak socijalnih radnika na ovome području

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

RAZGOVOR: ALICJA AURIGA, DOKTORANDICA S WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN (POLJSKA) NA MEĐUNARODNOJ RAZMJENI U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Ljudi u Osijeku i na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uvijek su spremni izići u susret

2

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Studenti atraktivni na tržištu rada najbolji su dokaz kvalitete studija na FERIT-u Osijek

3

VŠMTI

Studirajte na Visokoj školi Virovitica