Učionica
DVODNEVNA SVEČANA PROSLAVA DANA SVEUČILIŠTA

Ukupno 52 studenta Sveučilišta u Osijeku dobitnici su Rektorove nagrade u akademskoj godini 2017./2018.
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nagrađuje svake akademske godine za prethodnu akademsku godinu po dva studenta sa znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Rektorova se nagrada dodjeljuje za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskoga stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiju. Rektorova se nagrada dodjeljuje studentima koji imaju prosječnu ocjenu 4,5 ili višu ako se na znanstveno-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski radovi, stručni radovi ili umjetnička djela.

Rektorova se nagrada sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2000 kuna i priznanja. U slučaju da je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani se iznos nagrade dijeli na jednake dijelove.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uručio je nagrade studentima 28. svibnja 2018. godine prigodom proslave Dana Sveučilišta (Dies Academicus):

1. ANTONIO SUHI i MARTINA RAJIČ, studenti III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Menadžment osiguranja pod nazivom: „Analiza značaja neživotnog segmenta poslovanja Generali osiguranja d.d. na području Republike Hrvatske“.

2. DARKO JUKIĆ, ROBERT ŠIMUNOVIĆ i ANDREJ VUKELIĆ, studenti II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjer: Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Poslovne simulacije pod nazivom: „Izrada simulacijskog modela za proces najma automobila (rent-a-car)“.

3. MARKO MEISEL, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Računarstvo i ADRIAN ČIČIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Stručna praksa (Marko Meisel) i Osnove robotike (Adrian Čičić) pod nazivom: „Kalibracija sustava robotske ruke i kamere realizirana u ROS okviru“.

4. KRISTINA SLOVIĆ i KRISTINA JAVOREK, studentice II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarstvo usluga i analiza podataka pod nazivom: „Klasifikacija slika Pas/Mačka“.

5. TONI NENADIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

6. IVAN JOSIĆ, student III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Dentalna higijena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Preventivna i dentalna medicina i pedodoncija pod nazivom: „Sistemska upotreba fluorida“.

7. IVA ODORČIĆ, studentica V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog dislociranog Učiteljskoga studija u Slavonskom Brodu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,833.

8. SANJA POČUČA, studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,969.

9. MARTINA JURČEVIĆ, studentica I. godine jednopredmetnoga diplomskog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ćirilometodska baština u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća pod nazivom: „Jezik Kanona mise u Parčićevu misalu (1893)“.

10. JOSIPA ILJIĆ, MANUELA ORLIČNIK, IVANA DEJANOVIĆ, CVIJETIN VIDAKOVIĆ, ELIZABETA KOTROMANOVIĆ i IVA MAGUŠIĆ-DUMANČIĆ, studenti na Filozofskome fakultetu Osijek za sudjelovanje u pripremi 6. broja časopisa Libros.

11. ANTONIO RADONJIĆ, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Plošni nosači pod nazivom: „Posebne i približne metode u teoriji ploča: Kirchhoff-Love konačni element“.

12. SANDA LUČIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Nosive konstrukcije na Građevinskome fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,895.

13. ROBERT ERK, student III. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,780.

14. LEONNEL RADINSKI, student V. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Izabrana pitanja fundamentalne teologije pod nazivom: „Psihologija ateizma kroz prizmu scijentističkog pozitivizma“.

15. DAVID ANDRIJEVIĆ, student VI. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na Medicinskome fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

16. ANTONIO PERIŠ, student III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Medicinsko-laboratorijske dijagnostike na Medicinskome fakultetu Osijek, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,888.

17. MATEA LOVREKOVIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Zootehnike na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku za pregledni rad u časopisu „Meso“; Kralik, Z., Lovreković, M. (2018.): Utjecaj hranidbe na kvalitetu i obogaćivanje jaja funkcionalnim sastojcima. Meso 20:424-431.

18. DOMAGOJ RADIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo na Poljoprivrednome fakultetu u Osijeku za rad u časopisu „Poljoprivreda“; Zebec, V., Semialjac, Z., Marković, M., Tadić, V., Radić, D., Rastija, D. (2017.): Utjecaj fizikalnih i kemijskih svojstava različitih tipova tla na optimalno stanje vlažnosti za obradu. Poljoprivreda 23 (2): 10-18.

19. MATEJA ERDELEC, studentica III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Prava na Pravnome fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obiteljsko pravo pod nazivom: „Imovinskopravni odnosi u braku“.

20. ELIZABETA KOVAČ, studentica IV. godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Trgovačko pravo pod nazivom: „Bankarska garancija u domaćem i poredbenom pravu i sudskoj praksi“.

21. BARBARA KOLARIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Znanosti o hrani i nutricionizmu na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane, pod nazivom: „Zviždači“.

22. MARTINA GLOŽINIĆ, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Znanosti o hrani i nutricionizmu na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Cjeloživotna prehrana, pod nazivom: „Provedba programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima - prikaz slučaja: Dječji vrtić 'Smjehuljica' u Ludbregu“.

23. MARKO BLATANČIĆ, student II. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo na Strojarskome fakultetu u Slavonskom Brodu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,55.

24. SARA RADOJIČIĆ i LEONARDO PRIHODA, studenti II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Strojarstvo na Strojarskome fakultetu u Slavonskom Brodu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Proizvodni postupci i Kvantitativne metode pod nazivom: „Analiza troškova tehnološkog postupka zavarivanja centralnog prstena bagera i optimiranje proizvodnje s ciljem postizanja maksimalne dobiti“.

25. ISKRA JOVANOVIĆ, studentica III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Kazališno oblikovanje na Odsjeku za primijenjenu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,930 i za samostalnu realizaciju i sudjelovanje u umjetničkom oblikovanju niz umjetničkih projekata.

26. JOSIPA STOJANOVIĆ, studentica II. godine studija diplomskoga sveučilišnog studija Likovna kultura na Odsjeku za likovnu umjetnost na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, za samostalnu izložbu pod nazivom „Sinkronizacija“ sa serijom radova u kojima obrađuje pojam tišine.

27. MARIJA KOVAČEVIĆ, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija, smjer: znanstveni, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove hortikulture pod nazivom: „Orhideje u hrvatskoj flori“.

28. NIKOLINA SABO, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biokemija III pod nazivom: „Metabolizam selena u biljkama“.

29. IVANA MARTIĆ, studentica II. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Fizika, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,818.

30. MARIO PECIMOTIKA, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Fizika i informatika, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,600.

31. SILVIJA ŠAFRANKO, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Kemija, istraživački smjer, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analitička kemija okoliša: „Slobodni radikali“.

32. IVANA SZEP, DALIBOR TATAR i TOMISLAV MRŠO, studenti III. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija Kemija, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Fizikalna kemija 2: „Laseri“.

33. PATRICK NIKIĆ, student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Matematika, smjer: Matematika i računarstvo, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,864.

34. MARINELA PILJ, studentica I. godine diplomskoga sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Vektorski i unitarni prostori pod nazivom: „Generalizirani svojstveni problem i definitni matrični parovi“.

35. BORNA KARLO VINKOVIĆ, student II. godine diplomskoga sveučilišnog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

36. EVA TRSTENJAK, FILIP ŽIVALJIĆ, ARIANA VEOČIĆ i SILVIJA LAZANIN, studenti I. i II. godine diplomskoga interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kulturalni menadžment, za prijedlog ciljane marketinške kampanje za Landesmuseum Württemberg, Stuttgart za promociju izložbe „Mačevi“.

Marija RASONJA
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

OSTVARENI DOKTORAT REZULTAT SURADNJE IZMEĐU FERIT-A I SVEUČILIŠTA U OSIJEKU, GHENTU I NOVOM SADU

Dr. sc. Hrvoje Leventić stekao prvi dvojni doktorat na Sveučilištu u Osijeku

2

DR. SC. ISTKHAR ALI IZ INDIJE:

Znanje i iskustvo koje ću ponijeti iz Osijeka značajno će mi pomoći u daljnjem znanstvenom radu

3

DO LJETA OVE GODINE U OSIJEKU ĆE BITI ODRŽANI REDOVNI IZBORI ZA NOVE ČLANOVE VODSTVA KROVNOGA PREDSTAVNIČKOGA TIJELA STUDENATA

Kako se provode izbori predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku?