Učionica
UPISNE KVOTE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

U prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija mogu se upisati 2333 studenta
Objavljeno 15. lipnja, 2018.

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 5. lipnja 2018. godine predviđena su ukupno 2333 mjesta za upis u prvu godinu studija na diplomske sveučilišne studije u akademskoj godini 2018./2019.

Od toga je 1634 mjesta predviđeno za upis redovitih studenata s područja Hrvatske i Europske unije, 669 mjesta za izvanredne studente i 30 mjesta za studente strane državljane (izvan država članica EU-a). Upisna kvota za studente-strane državljane namijenjena je samo za državljane zemalja izvan Europske unije, dok se državljani zemalja EU-a prijavljuju za upis u okviru upisnih kvota za redovite studente RH.

Redoviti studenti državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije koji u akademskoj godini 2018./2019. prvi put upisuju prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Marija RASONJA
Možda ste propustili...