Magazin
RAZGOVOR: MLADEN RADUJKOVIĆ

Društva s više projekata imaju brži razvoj i rast
Objavljeno 2. lipnja, 2018.

U Hrvatskoj je IPMA Young Crew Croatia vo deća udruga mladih voditelja projekata nas tala pod okriljem Hrvatske udruge za upra vljanje projektima. Hrvatska udruga za upra vljanje projektima (HUUP) punopravna je  članica IPMA-e (International Project Management As sociation), vodeće svjetske neprofitne organizacije za  upravljanje projektima. Osnovana je u svibnju 1999.  godine, a na 15. Svjetskom kongresu o upravljanju  projektima, održanom u svibnju 2000. godine, HUUP je  primljen u IPMA-u.
IPMA Young Crew Croatia dio je međunarodne obitelji  mladih voditelja projekata (IPMA Young Crew) koja  okuplja mlade stručnjake iz područja upravljanja pro jektima i studente od 21. do 35. godina. Misija joj je razviti  mlade voditelje projekata, sadašnjosti i budućnosti, kroz  edukaciju, povezivanje te promociju inovacija i novih  istraživanja u području upravljanja projektima.
Udruga je osnovana 2011. godine te je u ovih sedam  godina rada uz volonterski entuzijazam i rad svojih  članova ostvarila mnoge projekte. Rad YCC-a kao svoju  ključnu komponentu ima niz projekata koje ostvaruje  kroz godinu te koji mladim stručnjacima i studentima  nude mogućnost usavršavanja teorijskog i praktičnog  znanja iz područja upravljanja projektima, stjecanja  vještina vođenja projekata, sudjelovanje u lokalnim i  međunarodnim natjecanjima te povezivanje s ljudima iz  struke.
Project Management Championship jedinstveno je tim sko natjecanje za studente čiji je cilj povećati uključenost  studenata u praksu upravljanja projektima na nacio nalnoj i međunarodnoj razini kroz unaprjeđenje znanja,  iskustava i prakse između istraživanja i poslovnog svi jeta.
Global eCollaboration Competition međunarodno je  online natjecanje koje nudi izazov rada u virtualnim  timovima i izazov rješavanja analize slučaja u samo 24  sata s timskim kolegama iz cijeloga svijeta.
ProMan omogućava članovima Udruge posjet vodećim  poduzećima u Hrvatskoj te razgovor s voditeljima pro jekata i njihovim timovima. Kroz ovaj projekt sudionici  ostvaruju uvid u praksu upravljanja projektima i do bivaju važne informacije o svome budućem poslu.
Project Management Awards kruna je godišnjeg rada  Udruge i jedinstveno priznanje u Republici Hrvatskoj te  prvi korak u profesionalnom uspjehu mladih u području  upravljanja projektima te predstavlja odličan okvir za  procjenu vlastitih sposobnosti u nacionalnom konku rentskom okruženju. Pruža priliku pobjednicima za  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju ‘The IPMA  Young Project Manager of the Year Award’ kao hrvatskog  predstavnika. Evaluacijski odbor kao neovisno tijelo  sastavljeno od stručnjaka u području upravljanja pro jektima prema evaluacijskim kriterijima definiranima na  svjetskoj razini u skladu s IPMA Competence Baseline  (ICB) procjenjuje zaprimljene prijave i donosi odluku o  finalistima i pobjednicima natječaja. Prva dodjela na grada održana je 2015. godine.
Ovaj projekt već treću godinu u nizu potvrđuje da za  područje upravljanja projektima vlada velik interes, da  mladi voditelji projekata ostvaruju kvalitetne projekte s  odličnim rezultatima te da je za sadašnje i buduće  generacije mladih voditelja projekata i istraživača mnogo  prilika za postizanje velikih uspjeha.
Project Management Workshop (Nacionalna radionica)  trodnevna je radionica koja jedanput godišnje okuplja  mlade i ambiciozne ljude čija su područja interesa  vezana uz upravljanje projektima. Kroz ovaj događaj želi  se sadašnjim i budućim mladim voditeljima projekata  pružiti mogućnost stjecanja novih znanja, upoznati ih s  trendovima iz svijeta upravljanja projektima, omogućiti  stjecanje novih iskustava, kao i razmjena istih te pružiti  mogućnost umrežavanja s ostalim zainteresiranima. Pro jekt se uspješno održava od samih početaka rada Udruge  te će ove godine doživjeti svoje osmo izdanje u Belom  Manastiru. PMW 2018 u obliku dvije radionice donosi  susret tradicionalnog upravljanja projektima i uvod u  Scrum. Beli Manastir time će u rujnu okupiti projektne  stručnjake i zainteresirane za područje upravljanja pro jektima.
Prof. dr. sc. Mladen Radujković, predsjednik HUUP-a te  vodeći stručnjak za upravljanje projektima, kaže da  “istraživanja provedena u Njemačkoj pokazuju da pro jekti sudjeluju s do 40 % u strukturi stvorenih vrijednosti.  Za vjerovati je da društva s više projekata imaju brži  razvoj i rast. Međutim, nije važno imati projekte, važno je  imati uspješne projekte, a za to treba profesija, prava  'vojska' kompetentnih voditelja projekata koji mogu  dobre vizije pretvoriti u uspješne projektne isporuke, za  boljitak organizacije u kojoj rade i cjelokupne zaje dnice”.
Prema riječima profesora Radujkovića, “upravljati pro jektima znači preuzeti odgovornost za uspjeh promjena  u poslovanju ili zajednici, jer projekti zapravo znače  promjene kojima se uspostavlja nešto novo, ili po boljšava, ili prilagođava postojeće sukladno strategiji ili  potrebama. Područje upravljanja projektima u RH u  dinamičnom je razvoju, ali još uvijek ima mnogo pro stora za napredovanje i poboljšanja kako bi se izjednačili  s međunarodnim praksama i standardima”.
Profesor Radujković nastavlja: “Nedvojbeno da u RH ima  dostatno potencijala, posebno mladih ljudi, koji žele i  mogu napraviti potrebne pomake i promjene u me nadžmentu, ali tim mladim ljudima treba dati šansu, tj.  projekte koje će voditi, kako bi mogli pokazati svoj  potencijal. Imamo sposobne ljude i potencijal koji mogu  kreirati uspjeh, ali uz to moramo imati i više projekata, i  jasne vizije te lidere i sustav koji podržavaju i prepoznaju  uspjeh i promjene o kojima svi govore. Za stvaranje  uspjeha treba povezati nekoliko preduvjeta te iskoristiti  njihov sinergijski učinak”.
Upravo IPMA Young Crew Croatia i HUUP mladim  ljudima nude mogućnost usavršavanja i stjecanja znanja  u području upravljanja projektima.(Priredila: Josipa  ANĐAL)

Možda ste propustili...