Tehno
DESI:

Hrvatski građani su iznadprosječni korisnici interneta
Objavljeno 25. svibnja, 2018.

Europska komisija (EK) objavila je Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2018. DESI je složeni pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije koju je razvila EK s ciljem procjene razvoja država članica u području digitalne konkurentnosti koja pridonosi analitičkoj osnovi europskog semestra. DESI se ove godine prvi put objavljuje zajedno s Izvješćem o digitalnom razvoju Europe. Hrvatski se građani služe internetom više od prosjeka, a poduzeća često koriste digitalne tehnologije. Iako u širokopojasnom pristupu Hrvatska polagano raste, jedna je od prvih zemalja EU-a koja je testirala 5G mrežu. Vezano uz usluge e-uprave, Hrvatska polagano napreduje, ali je i dalje na 25. mjestu, a broj je korisnika iznad EU prosjeka. Interes za STEM područje povećava se i planira se motivirati povećanje broja studenata STEM-a dodjelom većeg broja stipendija. Ugovaraju se projekti za razvoj e-usluga, čiji će se rezultati vidjeti u idućim godinama te su planirane mjere za uspostavu zajedničkih platformi i odgovarajućih infrastrukturnih servisa za tijela javne uprave, kojima će se unaprijediti pružanje elektroničkih javnih usluga i smanjiti opterećenje za građane i poslovne subjekte. Kako bi se ostvario puni potencijal digitalne transformacije, osigurana su znatna sredstva za unaprjeđivanje brze širokopojasne infrastrukture, kojima će se obuhvatiti 25 % ukupnog hrvatskog stanovništva u prigradskim i ruralnim područjima. Poboljšanjem povezivosti, koja se ostvaruje Nacionalnim programom razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture i Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, Hrvatska će pridonijeti većoj potrošnji i potaknuti ulaganja u brzu internetsku infrastrukturu te utjecati na snižavanje cijene fiksnog širokopojasnog pristupa za krajnje korisnike, kako bi se osigurali uvjeti za brži rast i razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. M.R.