Učionica
POPULARNOZNANSTVENO PREDAVANJE U GRADSKOJ KNJIŽNICI ĐAKOVO

„Obnovljivi izvori energije kao temelj održivog razvoja“
Objavljeno 14. svibnja, 2018.

U okviru projekta „Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja“, financiranoga u sklopu Interreg V-A programa suradnje Hrvatske i Mađarske 2014-2020., dana 24. travnja 2018. u Gradskoj knjižnici Đakovo doc. dr. sc. Danijel Topić s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek održao je popularnoznanstveno predavanje na temu „Obnovljivi izvori energije kao temelj održivog razvoja“.

Današnji razvoj civilizacije te cjelokupna energetika, industrija i transport uglavnom se temelje na neobnovljivim izvorima koji su iscrpivi te imaju negativan utjecaj na okoliš. Preko 80 % sveukupne krajnje potrošnje energije dolazi iz neobnovljivih izvora energije. Posljedica su tomu nastale klimatske promjene (globalno zatopljenje), smanjenje rezervi fosilnih i nuklearnih goriva te mogućnost potpunoga iscrpljenja takvih resursa što vodi k neodrživomu razvoju. Zbog toga je potrebno promijeniti način uporabe energetskih resursa te se okrenuti obnovljivim izvorima energije i održivom razvoju. Predavanje je dalo pregled trenutačnoga stanja s obzirom na potrošnju i proizvodnju energije te posljedice uporabe fosilnih goriva, ali i pokazalo kako obnovljivi izvori energije mogu biti temelj održivoga razvoja te alternativa fosilnim i nuklearnim gorivima. Poseban je naglasak stavljen na mikrofotonaponske sustave za pokrivanje vlastite potrošnje.

Danijel TOPIĆ
Možda ste propustili...

POČETAK AKADEMSKE GODINE NA FAKULTETU AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Uvodno predavanje na najstarijem fakultetu na Sveučilištu s novim nazivom

RADIONICA ZA MENTORE DOKTORSKE ŠKOLE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Podizanje kvalitete rada mentora s doktorandima u izradi doktorskoga rada