Učionica

Dan mobilnosti na Filozofskom fakultetu Osijek
Objavljeno 14. svibnja, 2018.

Dana 28. veljače 2018. na Filozofskom fakultetu Osijek održan je Dan mobilnosti u cilju informiranja studenata Filozofskoga fakulteta i cijeloga Sveučilišta u Osijeku o stipendijama i mogućnostima realiziranja mobilnosti na sveučilištima u inozemstvu.

Na Danu mobilnosti sudjelovalo je pet izlagača koji su predstavljali mogućnosti mobilnosti unutar programa CEEPUS i Erasmus+ preko Njemačke službe za akademsku razmjenu te unutar bilateralnih stipendija. Osim izlagača koji su iznijeli službene informacije o pojedinačnim stipendijama i uvjete koji se moraju ispuniti da bi se one mogle realizirati, svoja je iskustva na navedenim mobilnostima predstavilo i sedmero studenata koji su prednosti mobilnosti prikazali iz prve ruke te kolegicama i kolegama objasnili na koje poteškoće mogu nailaziti i kako ih mogu riješiti. Predstavljena je i Erasmus studentska mreža ESN. Događanje je bilo dobro posjećeno, a najveći su interes studenti pokazali za mobilnost preko programa Erasmus+ koji je i najpoznatiji te među studentima Sveučilišta u Osijeku do sada i najpopularniji program za ostvarivanje mobilnosti.

Sanja CIMER
Možda ste propustili...