Učionica
STUDIJSKO PUTOVANJE U ITALIJU STUDENATA I NASTAVNIKA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOGA FAKULTETA U ĐAKOVU

Posjetili sveta mjesta u Paviji, Milanu i Bresciji
Objavljeno 14. svibnja, 2018.

Od 5. do 8. travnja 2018. studenti treće, četvrte i pete godine studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu bili su na studijskom putovanju u Italiji.

Putovanje je, kao i prethodna, imalo za cilj doprinijeti duhovnoj i intelektualnoj izgradnji studenata što je u duhu misije i vizije samoga Fakulteta. Sa studentima je bila i Uprava: dekan prof. dr. sc. Ivica Raguž, prodekanica izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, prodekani doc. dr. sc. Grgo Grbešić i doc. dr. sc. Šimo Šokčević te mentori dr. sc. s. Silvana Fužinato i doc. dr. sc. Antun Japundžić. Dana 6. travnja studenti su posjetili Paviju, tamošnju katedralu te ostale znamenitosti toga grada, a posebno su se zadržali u bazilici San Pietro in Ciel d' Oro gdje se nalazi grob sv. Augustina. Tamo su studenti slavili i svetu misu koju je predvodio dekan Raguž. Dan poslije putovanje je nastavljeno u Milanu detaljnim razgledavanjem Milanske katedrale (Duomo di Milano) gdje su studenti sa svojim profesorima imali privilegij slaviti svetu misu koju je predvodio prodekan Grbešić, a potom su i razgledali grad. Posljednji je dan putovanja bio rezerviran za grad Bresciju gdje su studenti posjetili poznatu katedralu, a zatim i slavili svetu misu u crkvi sv. Nazarija i Celza. Cjelokupno su putovanje pratile poticajne misli sv. Augustina koje je čitao i nad kojima je promišljao dekan Raguž.

Ana DESPOTOVIĆ
Možda ste propustili...

U MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ODRŽAN OKRUGLI STOL O PROVEDBI BOLONJSKOGA PROCESA

Analizirali pozitivne i negativne rezultate uvođenja Bolonjskoga procesa u visoko obrazovanje RH

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U 2018. FINANCIRA UKUPNO 189 ČASOPISA

Financijska potpora i za deset časopisa sastavnica Sveučilišta u Osijeku