Učionica
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Perjanica biomedicine i zdravstva istočne Hrvatske
Objavljeno 15. travnja, 2018.

Medicinski fakultet Osijek (MEFOS) jedna je od sedamnaest znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedan od dvaju fakulteta iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva u sastavu Sveučilišta te na području Slavonije i Baranje, odnosno istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika u pet županija (Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji).

Znanstveno-istraživački rad na MEFOS-u interdisciplinarne je prirode. Provode se bazična i primijenjena istraživanja iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenih polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti te javnog zdravstva i zdravstvene zaštite.

Čak 30 međunarodnih projekata

U recentnoj fazi razvoja posebna je pozornost posvećena integraciji i većoj interdisciplinarnosti provođenih istraživanja putem projekata iz sredstava višegodišnjega namjenskog financiranja znanosti koji se dodjeljuju od 2014. godine, tzv. VIF-MEFOS projekata. U razdoblju od 2011. do 2018. godine znanstvenici Fakulteta bili su nositelji 25 projekata i triju programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 66 projekata iz sredstava resornoga Ministarstva za višegodišnje namjensko financiranje znanosti (dodijeljenih na razini Fakulteta prema internom natječaju), sedam projekata Sveučilišta u Osijeku za docente, dvaju projekata Sveučilišta za suradnju sa stranim istraživačima te triju istraživačkih projekata Sveučilišta. Također, sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) financirano je sedam znanstvenoistraživačkih projekata. Znanstvenici Medicinskoga fakulteta Osijek sudjelovali su u provedbi i triju bilateralnih međunarodnih projekata, više od 20 međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata (Višegrad 4 fund, RECOOP_HST projekti za seniore i za mlade istraživače), zatim sedam IPA HUHR projekata (infrastruktura, znanstvenoistraživačke aktivnosti), dvaju projekata Europskoga socijalnog fonda (ESF) i više godina vrlo uspješnih kompetitivnih projekata Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency, IAEA, UN agencija) za zaštitu od zračenja te deset projekata suradnje s gospodarstvom. Ukupno, u razdoblju od 2011. do 2018. godine Fakultet je imao 30 međunarodnih projekata. Sve su navedene projekte financirali Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Nacionalna/Hrvatska zaklada za znanost (NZZ/HRZZ), European Social Fund, United Through Knowledge Fund (UKF), IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska, Višegrad Fund i spomenute IAEA.

Znanstveni centar izvrsnosti

Svoj trenutačni vrhunac znanstvenoistraživačkoga rada Fakulteta postiže osnivanjem i financiranjem rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju 2015. godine čiji je nositelj Sveučilište u Osijeku, a voditelji prof. dr. sc. Ines Drenjančević (Medicinski fakultet Osijek) te prof. dr. sc. Gordan Lauc (Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu). ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju dobio je projekt vrijedan približno 36 milijuna kuna u trajanju od 2017. do 2023. godine s mogućnošću produljenja na još pet godina. Sredstva iz toga projekta koristit će se za provedbu znanstvenoistraživačkih aktivnosti u području kardiovaskularne fiziologije i kardiovaskularnih bolesti (utjecaj funkcionalne hrane na kardiovaskularno zdravlje), za infrastrukturnu nadogradnju (kupnja istraživačke i medicinske opreme u vrijednosti od deset milijuna kuna, od čega za MEFOS oko 1,5 milijuna kuna), za zapošljavanja doktoranada i poslijedoktoranada, diseminaciju i druge aktivnosti Centra. Time se Fakultet s partnerima pozicionirao u 10 % najkvalitetnijih istraživačkih institucija u RH, a taj je Centar jedini u Hrvatskoj kojemu je sjedište izvan Zagreba. Laboratorij za neurobiologiju Medicinskoga fakulteta Osijek (voditeljica prof. dr. sc. Marija Heffer) suradni je laboratorij Centra izvrsnosti za temeljnu i translacijsku neuroznanost Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.

Fakultet aktivno sudjeluje u organizaciji različitih domaćih i međunarodnih skupova od kojih su najvažniji: International Symposium on Hypertension in Osijek te International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C. Godišnje se, u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, organizira i International Scientific and Professional Conference With Food to Health. Medicinski fakultet Osijek tradicionalno sudjeluje i u organizaciji ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine. MEFOS je aktivan i u popularizaciji znanosti pri čemu su ključne aktivnosti Tjedan mozga u ožujku te Festival znanosti u travnju kojemu je Fakultet bio jedan od začetnika u Hrvatskoj.

Jure MIRAT
Razdvajanje na dvije sastavnice

Medicinski fakultet Osijek u ovoj godini obilježava 20 godina svojega postojanja tijekom kojih se intenzivno razvijao što je kulminiralo njegovim razdvajanjem na dvije sastavnice Sveučilišta u rujnu 2017. godine. Temeljem spomenutoga razdvajanja ustrojen je Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na koji su s MEFOS-a preneseni sveučilišni preddiplomski i diplomski studiji Sestrinstvo i Fizioterapija, sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina te sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena. U sastavu MEFOS-a ostali su sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina, sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika, sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo te sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji Klinička epidemiologija, Opća interna medicina, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina te Ultrazvuk u kliničkoj medicini – smjer Kardiologija.

Dva velika problema

Fakultet se trenutačno suočava i s dvama velikim problemima. Prvi je prokišnjavanje krova koje stvara neprekidne štete i ugrožava višemilijunski vrijedne laboratorije izvrsnosti, a drugi je nedostatak prostora koji otežava normalan rad. Očekivanje rješenja pomoću infrastrukturnih fondova, na koje se Fakultet prijavio, vremenski je predaleko te, s obzirom na to da nije moguće odgađanje, spomenuti problemi zahtijevaju hitno rješavanje nadogradnjom kata s istovremenim popravkom krova. Rješavanjem tih dvaju problema jednim zahvatom Fakultet i dalje može ostati jedna od perjanica visokoga školstva kao što je to i do sada bio.

Možda ste propustili...